Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Wczytuję...
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 36 z dnia 22.02.2017

Uchwała nr 430

sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych / U:430

Uchwała nr 425

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok / U:425

Uchwała nr 433

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zmienionej uchwałą Nr XXXII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk / U:433

Uchwała nr 435

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:435

Uchwała nr 434

w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434

Uchwała nr 428

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 / U:428

Uchwała nr 429

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429

Uchwała nr 432

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:432

Uchwała nr 427

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok / U:427

Uchwała nr 426

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok / U:426

Uchwała nr 424

w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424

Uchwała nr 431

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku / U:431

Uchwała nr 436

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:436
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr 37/40

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

Projekt uchwały nr 37/39

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 37/38

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków".

Projekt uchwały nr 37/37

w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych.

Projekt uchwały nr 37/27

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 37/26

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 37/36

w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej.

Projekt uchwały nr 37/35

w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały nr 37/34

w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały nr 37/33

w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

Projekt uchwały nr 37/25

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 37/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 37/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 37/23

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 37/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 37/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7.

Projekt uchwały nr 37/19

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 37/18

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody — drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278.

Projekt uchwały nr 37/17

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały nr 37/16

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały nr 37/15

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały nr 37/14

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały nr 37/13

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Projekt uchwały nr 37/12

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Projekt uchwały nr 37/11

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 37/10

w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku.

Projekt uchwały nr 37/9

w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020.

Projekt uchwały nr 37/8

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku.

Projekt uchwały nr 37/7

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt uchwały nr 37/6

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Projekt uchwały nr 37/5

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza" w Słupsku.

Projekt uchwały nr 37/4

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/370/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej

Projekt uchwały nr 37/3

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.

Projekt uchwały nr 37/2

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Projekt uchwały nr 37/1

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki.
Zobacz pozostałe
Zwiń