Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

4 Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej.

Harmonogram spotkań komisji w Styczniu 2019 roku.

Przedstawiamy Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Słupsku w miesiącu styczniu 2019 roku.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 16 z dnia 26.02.2020

Uchwała nr XVI/294/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Uchwała nr XVI/293/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Uchwała nr XVI/285/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVI/291/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku

Uchwała nr XVI/295/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/205/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska

Uchwała nr XVI/290/20

w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr XVI/289/20

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XVI/287/20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Uchwała nr XVI/286/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037

Uchwała nr XVI/297/20

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska

Uchwała nr XVI/296/20

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody

Uchwała nr XVI/292/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” w Słupsku

Uchwała nr XVI/284/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVI/283/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 16/4 — wycofany

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

Uchwała nr XVI/288/20

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne