Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–26 z 26 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

Już w najbliższą środę, tj. 11. października, o godz. 12:00, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana przez Prezydenta Miasta Słupska.

Półmetek u radnej Anny Rożek

Radna Anna Rożek opublikowała film podsumowujący połowę kadencji. W filmie możemy zobaczyć co uważa za swój sukces dwóch lat pracy w Radzie MIejskiej

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 39 z dnia 31.05.2017

Uchwała nr 505

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr 503

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Uchwała nr 502

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Uchwała nr 501

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uchwała nr 500

w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku.

Uchwała nr 499

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr 498

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 497

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwała nr 496

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku.

Uchwała nr 495

w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt.

Uchwała nr 494

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 39/22

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego.

Projekt uchwały nr 39/21

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

Projekt uchwały nr 39/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała nr 504

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska

Projekt uchwały nr 39/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 39/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 39/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.

Projekt uchwały nr 39/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Projekt uchwały nr 39/5

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Projekt uchwały nr 39/3

w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały nr 39/2

w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych.
Zobacz pozostałe
Zwiń