Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

4 Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej.

Harmonogram spotkań komisji w Styczniu 2019 roku.

Przedstawiamy Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Słupsku w miesiącu styczniu 2019 roku.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 4 z dnia 30.01.2019

Uchwała nr IV/44/19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Projekt uchwały nr 4/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Uchwała nr IV/50/19

w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”

Uchwała nr IV/48/19

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24.

Uchwała nr IV/58/19

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Uchwała nr IV/46/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033

Uchwała nr IV/57/19

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr IV/56/19

w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska

Uchwała nr IV/55/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska II" w Słupsku

Uchwała nr IV/54/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" w Słupsku

Uchwała nr IV/53/19

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała nr IV/52/19

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska

Uchwała nr IV/51/19

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2019 roku

Uchwała nr IV/49/19

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska.

Uchwała nr IV/47/19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy

Projekt uchwały nr 4/9

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne