Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–26 z 26 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Już 8 stycznia 2018 r. nadzwyczajna XLVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku — początek o godz. 14:00

Diety radnych

Czy nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku zwiększy aktywność niektórych miejskich...

Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia

Nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów delegacji służbowych M. Kobylińskiego i R. Biedronia podczas trwania ich kadencji...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 50 z dnia 28.03.2018

Uchwała nr L/685/18

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr L/691/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku

Uchwała nr L/690/18

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr L/689/18

w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr L/688/18

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Uchwała nr Druk 50/15

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała nr L/684/18

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej.

Uchwała nr L/683/18

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 1

Uchwała nr L/681/18

w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce

Uchwała nr L/680/18

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców bloku przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku przeciwko budowie bloku mieszkalnego przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na działce nr 550/2 położonej przy ul. Jana Sobieskiego

Uchwała nr L/676/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr L/693/18

w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku

Uchwała nr L/679/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033

Uchwała nr L/678/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr L/677/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr L/692/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku.

Uchwała nr L/687/18

w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020"

Projekt uchwały nr 50/9

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska — projekt wycofano

Projekt uchwały nr 50/8

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty — projekt wycofano

Uchwała nr L/682/18

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Uchwała nr L/686/18

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku
Zobacz pozostałe
Zwiń

Najbliższa sesja

Projekt uchwały nr 51/10

w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Projekt uchwały nr 51/9

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Projekt uchwały nr 51/8

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033

Projekt uchwały nr 51/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Projekt uchwały nr 51/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Projekt uchwały nr 51/5

w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 — 2025+

Projekt uchwały nr 51/4

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2018 roku

Projekt uchwały nr 51/3

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.

Projekt uchwały nr 51/2

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Projekt uchwały nr 51/1

w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Co się zmieni w Kodeksie wyborczym?

Sprawdź, jakie zmiany weszły w życie przed wyborami samorządowymi w 2018 r.

Jakie nowe prawa weszły w życie?

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.

Przepytujemy polityków

Zobacz ich odpowiedzi na nasze pytania o bieżące wydarzenia polityczne.