Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–26 z 26 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

58 Sesja Rady Miasta

Już 26 Września o godzinie 9:00 Rozpocznie się kolejna esja Rady Miasta w Słupsku. 

Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 57a

W najbliższą środę o godzinie 15:00 rozpocznie się 57 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku. W czasie sesji podjęty zostanie apel wyrażający stanowisko Rady...

Zobowiązana Beaty Chrzanowskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska uchyliła rąbek swoich zobowiązań w przypadku wybrania jej na Prezydenta Miasta Słupska. Będziemy śledzić z...

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 58 z dnia 26.09.2018

Uchwała nr LVIII/768/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033

Uchwała nr LVIII/786/18

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nagrywania i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku

Uchwała nr LVIII/765/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr LVIII/785/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku.

Uchwała nr LVIII/784/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Uchwała nr LVIII/777/18

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekt uchwały nr 57/26

w sprawie rozpatrzenia petycji Zdzisława Grabińskiego w sprawie zmiany niekorzystnej polityki mieszkaniowej w Mieście

Uchwała nr LVIII/787/18

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

Uchwała nr LVIII/783/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Uchwała nr LVIII/782/18

w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska

Uchwała nr LVIII/773/18

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97

Uchwała nr LVIII/776/18

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21

Uchwała nr LVIII/775/18

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kosska 9

Uchwała nr LVIII/774/18

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2

Uchwała nr LVIII/771/18

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska

Uchwała nr LVIII/767/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr LVIII/766/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr LVIII/772/18

w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22

Uchwała nr LVIII/770/18

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2019 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Uchwała nr LVIII/789/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033

Uchwała nr LVIII/788/18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Projekt uchwały nr 57/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok

Uchwała nr LVIII/780/18

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Uchwała nr LVIII/781/18

w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Projekt uchwały nr 57/7

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” w Słupsku

Uchwała nr LVIII/778/18

w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Słupska

Uchwała nr LVIII/769/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/670/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

Uchwała nr LVIII/779/18

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.