Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

4 Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej.

Harmonogram spotkań komisji w Styczniu 2019 roku.

Przedstawiamy Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Słupsku w miesiącu styczniu 2019 roku.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 17 z dnia 29.04.2020

Uchwała nr XVII/302/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037

Uchwała nr XVII/301/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVII/300/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVII/299/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVII/322/20

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Uchwała nr XVII/321/20

w sprawie zmiany uchwały nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Uchwała nr XVII/303/20

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XVII/312/20

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fabryczna A” w Słupsku

Uchwała nr XVII/307/20

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 roku

Uchwała nr XVII/309/20

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 w Słupsku.

Uchwała nr XVII/305/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

Uchwała nr XVII/320/20

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2020 roku

Uchwała nr XVII/308/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Armii Krajowej i Lipowej w Słupsku

Uchwała nr XVII/317/20

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska

Uchwała nr XVII/315/20

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

Uchwała nr XVII/311/20

w sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska

Uchwała nr XVII/304/20

w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2020 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku

Uchwała nr XVII/319/20

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2020 roku.

Uchwała nr XVII/316/20

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska

Uchwała nr XVII/310/20

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Witolda Lutosławskiego 11 w Słupsku.

Uchwała nr XVII/306/20

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/8 — wycofany

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/10 — wycofany

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/13 — wycofany

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/11 — wycofany

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 17/9 — wycofany

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XVII/313/20

w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Słupska projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Uchwała nr XVII/314/20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lęborskim w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Uchwała nr XVII/318/20

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne