Słupsk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Słupsk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż  12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

4 Sesja Rady Miejskiej

Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej.

Harmonogram spotkań komisji w Styczniu 2019 roku.

Przedstawiamy Harmonogram prac komisji Rady Miejskiej w Słupsku w miesiącu styczniu 2019 roku.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 19 z dnia 24.06.2020

Uchwała nr XIX/361/20

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok

Uchwała nr XIX/360/20

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2019 rok

Uchwała nr XIX/357/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku

Uchwała nr XIX/356/20

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku

Uchwała nr XIX/358/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku

Projekt uchwały nr 19/19

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037

Projekt uchwały nr 19/17

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Partyzantów

Uchwała nr XIX/355/20

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica.

Uchwała nr XIX/354/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

Uchwała nr XIX/352/20

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowana wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 21

Uchwała nr XIX/351/20

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego

Uchwała nr XIX/350/20

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3.

Uchwała nr XIX/349/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku

Uchwała nr XIX/348/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uchwała nr XIX/353/20

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

Projekt uchwały nr 19/11

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt uchwały nr 19/10

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego

Projekt uchwały nr 19/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 19/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Projekt uchwały nr 19/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok

Uchwała nr XIX/362/20

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Organizacje lokalne