Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 44
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/2/14 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku …I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku wiceprzewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 przewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/2/14 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 …I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 wiceprzewodniczący radni…
radni
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/9/14 — w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 …Słupsku / U9 w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 przewodniczący komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów […] wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
radni wybory
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne opłaty odpady wywóz…
odpady opłaty
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/22/15 — w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich / U22 …5/2 w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich V/22/15 w sprawie wyboru delegata do…
prezydent
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/41/15 — 41 — w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku / U41 …7/3 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu […] Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku VII/41/15 41 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej…
radni zdrowie
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-16
Uchwała nr VIII/47/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych / U47 …wyborczych / U47 Uchwała Nr XXX/429/12 obwody głosowania wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, inwestycje. 2014-12-19 9:00 Sprawy regulaminowe, wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta […] Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, zaopiniowanie wykonania budżety za I półrocze, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-10-23 9:00 Sprawy…
2. Komisja Edukacji …obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji, wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-20 9:00 Sprawy regulaminowe, ustalenie planu […] spichlerzy realizowanym przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, omówienie […] regulaminowe, funkcjonowanie PTL „Tęcza” (wizyta w siedzibie teatru), plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, oferta zajęć na wakacje w 2016 r., prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska…
3. Komisja Rewizyjna …Miejskiego w Słupsku; 9) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z niezgodnym z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku; 10) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta…
4. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2018-12-21 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok…
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …i Petycji 2018-12-18 12:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska…
6. Komisja Finansów …Komisja Finansów 2018-12-20 9:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące…
7. Komisja Gospodarki Komunalnej …Komisja Gospodarki Komunalnej 2018-12-21 12:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy…
8. Komisja Edukacji …Komisja Edukacji 2018-12-19 8:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
9. Komisja Spraw Społecznych …Komisja Spraw Społecznych 2018-12-18 9:00 Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do…
2. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5); w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/1). Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Odpowiedzi na…
3. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/12), w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/13). 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji…
4. Znamy daty wyborów samorządowych 2018-08-14 …wyborów samorządowych 2018-08-14 Premier Mateusz Morawiecki, w rozporządzeniu opublikowanym 14 sierpnia 2018, zdecydował, że wybory samorządowe zostaną zorganizowane 21. października 2018, zaś druga tura wyborów odbędzie się  4. listopada […] Od dziś, tj. 14. sierpnia 2018 ruszają też kampanie wyborcze. Ich oficjalne zakończenie nastąpi w dniu poprzedzającym wybory, czyli 19.10 o godz. 24. Wszystkie partie polityczne, a także koalicje, stowarzyszenia i organizacje mogą…
5. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …komisji wyborczych 2) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r…
6. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…
7. Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego 2018-11-28 Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego […] Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego.     W tegorocznych wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego w okręgu 1, który obejmuje miasto Słupsk, powiat słupski, powiat…
8. Rezygnacja Roberta Biedronia 2018-11-27 …listopada oficjalnie zrezygnował z pełnienia mandatu Radnego, Rady Miejskiej w Słupsku. Były Prezydent w wyborach do Rady Miejskiej otrzymał 2781 głosów. Prezydent podczas wyborów zapewniał o pełnieniu mandatu […] okręgu pierwszym miejsce Roberta Biedronia zająć może jedna z dwóch kandydatek, które w wyborach otrzymały taką samą liczbę głosów, są to Katarzyna Dobkowska i Mirosława Sagun…
9. Wybory w Powiecie Słupskim 2018-11-28 Wybory w Powiecie Słupskim 2018-11-28 Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Powiatu. W wyborach do Rady Powiatu w okręgu 3, który obejmuje Gminę Słupsk, mandat uzyskało…
10. 1 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-11-21 …będzą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowej kadencji. Porządek obrad 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji. 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników