Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 80 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu …oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
radni wybory
2. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/11/18 — zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II/11/18 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr Druk 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty […] sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…
odpady opłaty
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. …i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/31/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 …w Słupsku / U31 Uchwała Nr IV/10/14 doraźna Komisja Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…
nieruchomości odpady opłaty
7. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Projekt uchwały nr 2/14 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…
nieruchomości odpady
8. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 143 — 143 — w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/6 143 143 - w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 473 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 …osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 1/1/18 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …1/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności). 2015-01-07 15:00 Sprawy regulaminowe, wybór Przewodniczącego Komisji. 2015-03-06 11:30 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z ostateczną wersją harmonogramu robót, zaawansowanie…
2. Komisja Edukacji …Komisja Edukacji 2018-12-19 8:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
3. Komisja Statutowa …zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji 2017-03-10 13:30 Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne 2017-05-12 13:30 Sprawy…
4. Komisja Rewizyjna …do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji, złożenie do Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie […] Miejskiego w Słupsku; 9) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z niezgodnym z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku; 10) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta […] w ustawowym terminie informacji publicznej dotyczącej pełnego spisu stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie użytkujących mienie komunalne. Wybór kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku. Sprawy bieżące. 2017-06-05 9:00 Sprawy…
5. Komisja Edukacji …obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji, wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-20 9:00 Sprawy regulaminowe, ustalenie planu […] spichlerzy realizowanym przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, omówienie […] regulaminowe, funkcjonowanie PTL „Tęcza” (wizyta w siedzibie teatru), plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, oferta zajęć na wakacje w 2016 r., prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska…
6. Komisja Finansów …Komisja Finansów 2018-12-20 9:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące…
7. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2018-12-21 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok…
8. Komisja Gospodarki Komunalnej …Komisja Gospodarki Komunalnej 2018-12-21 12:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy…
9. Komisja Finansów …zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, inwestycje. 2014-12-19 9:00 Sprawy regulaminowe, wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-15 9:00 Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta […] Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, zaopiniowanie wykonania budżety za I półrocze, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-10-23 9:00 Sprawy…
10. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …z bezrobocia. 2014-12-19 11:00 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Znamy daty wyborów samorządowych 2018-08-14 wyborów samorządowych 2018-08-14 Premier Mateusz Morawiecki, w rozporządzeniu opublikowanym 14 sierpnia 2018, zdecydował, że wybory samorządowe zostaną zorganizowane 21. października 2018, zaś druga tura wyborów odbędzie się […] Od dziś, tj. 14. sierpnia 2018 ruszają też kampanie wyborcze. Ich oficjalne zakończenie nastąpi w dniu poprzedzającym wybory, czyli 19.10 o godz. 24. Wszystkie partie polityczne, a także koalicje, stowarzyszenia i organizacje mogą…
2. Rezygnacja Roberta Biedronia 2018-11-27 …listopada oficjalnie zrezygnował z pełnienia mandatu Radnego, Rady Miejskiej w Słupsku. Były Prezydent w wyborach do Rady Miejskiej otrzymał 2781 głosów. Prezydent podczas wyborów zapewniał o pełnieniu mandatu […] okręgu pierwszym miejsce Roberta Biedronia zająć może jedna z dwóch kandydatek, które w wyborach otrzymały taką samą liczbę głosów, są to Katarzyna Dobkowska i Mirosława Sagun…
3. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do…
4. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty…
5. Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego 2018-11-28 Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego […] Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego.     W tegorocznych wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego w okręgu 1, który obejmuje miasto Słupsk, powiat słupski, powiat…
6. Wybory w Powiecie Słupskim 2018-11-28 Wybory w Powiecie Słupskim 2018-11-28 Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Powiatu. W wyborach do Rady Powiatu w okręgu 3, który obejmuje Gminę Słupsk, mandat uzyskało…
7. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …komisji wyborczych 2) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r…
8. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/12), w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/13). 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji…
9. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5); w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/1). Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Odpowiedzi na…
10. 1 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-11-21 …będzą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowej kadencji. Porządek obrad 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji. 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników