Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/14/18 — w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. …pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. II/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i […] pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2019-2035” w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. dotacje transport
dotacje transport
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 172 — 172 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. …Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie […] słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. porozumienie transport komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
3. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/10/18 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …2/8 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych II/10/18 podatki transport
podatki transport
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 392 — 392 — w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku …32/25 392 392 - w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku Port lotniczy transport
transport
6. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Projekt uchwały nr 59/7 — w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. …59/7 w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. transport
transport
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 582 — w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych …42/40 w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób […] bez pracy z powodów politycznych 582 w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia…
komunikacja miejska
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 377 — 377 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki podatki transport
podatki transport
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 192 — 192 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …18/8 192 192 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki transport podatki…
podatki transport
10. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 422 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych / U:422 …w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych / U:422 transport podatki transport
podatki transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników