Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 47 z dnia 2018-01-08

Sesja nr 46 z dnia 2017-12-28

Sesja nr 45 z dnia 2017-11-29

Sesja nr 44 z dnia 2017-10-25

Sesja nr 43 z dnia 2017-10-11

Sesja nr 42 z dnia 2017-09-27

Sesja nr 41 z dnia 2017-08-23

Sesja nr 40 z dnia 2017-06-28

Sesja nr 39 z dnia 2017-05-31

Sesja nr 38 z dnia 2017-04-26

Sesja nr 37 z dnia 2017-03-29

Sesja nr 36 z dnia 2017-02-22

Sesja nr 35 z dnia 2017-01-25

Sesja nr 34 z dnia 2016-12-28

Sesja nr 33 z dnia 2016-12-14

Sesja nr 32 z dnia 2016-11-30

Sesja nr 31 z dnia 2016-10-26

Sesja nr 30 z dnia 2016-09-28

Sesja nr 29 z dnia 2016-08-31

Sesja nr 28 z dnia 2016-07-13

Sesja nr 27 z dnia 2016-07-01

Sesja nr 26 z dnia 2016-06-29

Sesja nr 25 z dnia 2016-05-25

Sesja nr 24 z dnia 2016-04-27

Sesja nr 23 z dnia 2016-03-30

Sesja nr 22 z dnia 2016-02-24

Sesja nr 21 z dnia 2016-01-27

Sesja nr 20 z dnia 2015-12-30

Sesja nr 19 z dnia 2015-12-18

Sesja nr 18 z dnia 2015-11-25

Sesja nr 17 z dnia 2015-11-12

Sesja nr 16 z dnia 2015-10-28

Sesja nr 15 z dnia 2015-09-30

Sesja nr 14 z dnia 2015-07-29

Sesja nr 13 z dnia 2015-06-24

Sesja nr 12 z dnia 2015-05-27

Sesja nr 11 z dnia 2015-05-26

Sesja nr 10 z dnia 2015-04-29

Sesja nr 9 z dnia 2015-03-25

Sesja nr 8 z dnia 2015-03-16

Sesja nr 7 z dnia 2015-02-25

Sesja nr 6 z dnia 2015-02-04

Sesja nr 5 z dnia 2015-01-28

Sesja nr 4 z dnia 2014-12-30

Sesja nr 3 z dnia 2014-12-17

Sesja nr 2 z dnia 2014-12-06

Sesja nr 1 z dnia 2014-12-01

Zobacz pozostałe
Zwiń

Projekty uchwał

Filtruj wyniki

Tagi

Sesje

Filtruj
Przefiltrowane przez:

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 644 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 644 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku 17 0 0 4 2
Uchwalono
prezydent skargi
2. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 643 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 16 1 0 4 2
Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok 14 0 5 4 0
Uchwalono
budżet
4. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 640 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska 18 0 1 4 0
Uchwalono
statut
5. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku 19 0 0 4 0
Uchwalono
radni
6. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 638 — w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku 15 1 3 4 0
Uchwalono
radni
7. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 637 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok 19 0 0 2 2
Uchwalono
alkohol pomoc społeczna
8. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 636 — w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego 15 6 0 2 0
Uchwalono
zdrowie
9. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 19 0 0 2 2
Uchwalono
dzieci
10. Sesja nr 46 z dnia
28.12.2017
Uchwała nr 634 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 18 0 0 2 3
Uchwalono
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65