Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 57a z dnia 2018/09/19

Sesja nr 56 z dnia 2018-08-31

Sesja nr 55 z dnia 2018-08-08

Sesja nr 54 z dnia 2018-07-10

Sesja nr 53 z dnia 2018-06-27

Sesja nr 52 z dnia 2018-05-30

Sesja nr 51 z dnia 2018-04-25

Sesja nr 50 z dnia 2018-03-28

Sesja nr 49 z dnia 2018-02-28

Sesja nr 48 z dnia 2018-01-31

Sesja nr 47 z dnia 2018-01-08

Sesja nr 46 z dnia 2017-12-28

Sesja nr 45 z dnia 2017-11-29

Sesja nr 44 z dnia 2017-10-25

Sesja nr 43 z dnia 2017-10-11

Sesja nr 42 z dnia 2017-09-27

Sesja nr 41 z dnia 2017-08-23

Sesja nr 40 z dnia 2017-06-28

Sesja nr 39 z dnia 2017-05-31

Sesja nr 38 z dnia 2017-04-26

Sesja nr 37 z dnia 2017-03-29

Sesja nr 36 z dnia 2017-02-22

Sesja nr 35 z dnia 2017-01-25

Sesja nr 34 z dnia 2016-12-28

Sesja nr 33 z dnia 2016-12-14

Sesja nr 32 z dnia 2016-11-30

Sesja nr 31 z dnia 2016-10-26

Sesja nr 30 z dnia 2016-09-28

Sesja nr 29 z dnia 2016-08-31

Sesja nr 28 z dnia 2016-07-13

Sesja nr 27 z dnia 2016-07-01

Sesja nr 26 z dnia 2016-06-29

Sesja nr 25 z dnia 2016-05-25

Sesja nr 24 z dnia 2016-04-27

Sesja nr 23 z dnia 2016-03-30

Sesja nr 22 z dnia 2016-02-24

Sesja nr 21 z dnia 2016-01-27

Sesja nr 20 z dnia 2015-12-30

Sesja nr 19 z dnia 2015-12-18

Sesja nr 18 z dnia 2015-11-25

Sesja nr 17 z dnia 2015-11-12

Sesja nr 16 z dnia 2015-10-28

Sesja nr 15 z dnia 2015-09-30

Sesja nr 14 z dnia 2015-07-29

Sesja nr 13 z dnia 2015-06-24

Sesja nr 12 z dnia 2015-05-27

Sesja nr 11 z dnia 2015-05-26

Sesja nr 10 z dnia 2015-04-29

Sesja nr 9 z dnia 2015-03-25

Sesja nr 8 z dnia 2015-03-16

Sesja nr 7 z dnia 2015-02-25

Sesja nr 6 z dnia 2015-02-04

Sesja nr 5 z dnia 2015-01-28

Sesja nr 4 z dnia 2014-12-30

Sesja nr 3 z dnia 2014-12-17

Sesja nr 2 z dnia 2014-12-06

Sesja nr 1 z dnia 2014-12-01

Zobacz pozostałe
Zwiń

Projekty uchwał

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Filtruj
Przefiltrowane przez:

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 775 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 56 z dnia
31.08.2018
Uchwała nr LVI/764/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku 19 0 1 3 0
Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
31.08.2018
Uchwała nr LVI/763/18 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. 19 0 1 3 0
Uchwalono
radni wybory
3. Sesja nr 56 z dnia
31.08.2018
Uchwała nr LVI/762/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 19 0 1 3 0
Uchwalono
wybory
4. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/761/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku 15 1 0 7 0
Uchwalono
skargi sport
5. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/760/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. 15 0 0 7 1
Uchwalono
opłaty szkoły
6. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/759/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 10 0 5 7 1
Uchwalono
finanse
7. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/759/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 11 0 5 6 1
Uchwalono
finanse
8. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 6 5 0 9 5
Uchwalono
budżet
9. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 6 5 5 7 0
Uchwalono
budżet
10. Sesja nr 55 z dnia
8.08.2018
Uchwała nr LV/757/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok 6 5 5 7 0
Uchwalono
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78