Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr 2 z dnia 2018-11-28

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/43/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 17 0 1 2 2
Uchwalono
finanse
2. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/42/18 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok 15 0 4 2 1
Uchwalono
budżet
3. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/41/18 — w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku 20 0 0 2 0
Uchwalono
radni wybory
4. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/40/18 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku 20 0 0 2 0
Uchwalono
radni
5. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/38/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku 17 0 3 2 0
Uchwalono
finanse radni
6. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/37/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska. 20 0 0 2 0
Uchwalono
statut
7. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/36/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 19 1 0 2 0
Uchwalono
prezydent skargi
8. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/32/18 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska" w Słupsku 20 0 0 2 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/31/18 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019 18 0 2 2 0
Uchwalono
10. Sesja nr 3 z dnia
28.12.2018
Uchwała nr III/30/18 — w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 16 3 1 2 0
Uchwalono
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4