Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/27 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/27 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …Miasta Słupska. 503 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/25 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/25 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/28 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 251 — 251 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 249 — 249 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 84 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 prezydent skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 248 — 248 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola wynagrodzenia
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 32 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U32 …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U32 skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Mrowińska
20. dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych
…dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych…
2.
Marcin Dadel
1. dot. wynagrodzeń w ZIM-ie
…dot. wynagrodzeń w ZIM-ie…
3.
Marcin Sałata
4. dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
…dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku…
4.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-25 …realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem…
5.
Tomasz Lesiak
20. dot. polityki motywacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w szczególności informacji o procedurze awansu zawodowego: ile osób od 6 grudnia 2014 do 30.11.2016 r. otrzymało awans zawodowy i podwyżkę z tym związaną; ile osób otrzymało premię, nagrodę etc służące docenieniu efektów pracy urzędników i w jakiej wysokości; jak wygląda system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków
…system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków…
6.
Jerzy Mazurek
2. dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w przeliczeniu na etaty
…dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w…
7.
Jerzy Mazurek
7. dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu
…dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie