Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 265 — 265 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 470 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …Miasta Słupska 470 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/62/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 644 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku …Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 466 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …Miasta Słupska 466 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 313 — 313 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok …Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok absolutorium prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/784/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …Prezydenta Miasta Słupska. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …Miasta Słupska. 503 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
9. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/17/18 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej …II/17/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 469 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …Miasta Słupska 469 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Sałata
4. dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
…dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku…
2.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
3.
Anna Rożek
68. dot. dodatków do wynagrodzeń
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 68. dot. dodatków do wynagrodzeń
4.
Marcin Dadel
1. dot. wynagrodzeń w ZIM-ie
…dot. wynagrodzeń w ZIM-ie…
5.
Jerzy Mazurek
7. dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu
2014-12-28 …dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu…
6.
Tomasz Lesiak
20. dot. polityki motywacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w szczególności informacji o procedurze awansu zawodowego: ile osób od 6 grudnia 2014 do 30.11.2016 r. otrzymało awans zawodowy i podwyżkę z tym związaną; ile osób otrzymało premię, nagrodę etc służące docenieniu efektów pracy urzędników i w jakiej wysokości; jak wygląda system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków
2016-12-01 …system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków…
7.
Jerzy Mazurek
2. dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w przeliczeniu na etaty
2014-12-11 …dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w…
8.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-27 …realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem…
9.
Daniel Jursza
17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta
2018-09-26 …działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
10.
Anna Mrowińska
20. dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych
2016-09-29 …dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników