Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …50/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Stanowisko Prezydenta Miasta Słupska L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku […] Wynik głosowania dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza skargi
dzieci skargi
2. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 599 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …44/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 599 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skargi
skargi
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 468 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 468 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 469 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/29 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 469 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 467 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/27 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 467 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 369 — w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 …32/26 369 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 183 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska …16/10 183 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …50/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. przedszkola skargi
przedszkola skargi
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/755/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. …53/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. LIII/755/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. skargi sport…
skargi sport
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/754/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …53/27 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. LIII/754/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 12 3 4 3 1 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Komisji, złożenie do Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg […] szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora […] Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok. 2015-02-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg…
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-18 12:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …sprawy bieżące. 2015-01-23 13:00 Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 13 i 13a), sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/24). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr […] 53/25). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 53/26). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/27). Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego…
2. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i flagi Miasta Słupska (druk nr 57/13); w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 57/14). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 57/19). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp…
3. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Miasta Słupska (druk nr 3/9), w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/10), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 3/25), w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady…
4. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (druk nr 37/10), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/25), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk […] nr 37/26), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/27), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/28), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska […] druk nr 37/29), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/30), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/31), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta…
5. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …mieszkańców miasta. Ogłoszą również, kto jest przewodniczącym nowej Komisji Statutowej oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły […] Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 36/11); w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (druk nr 36/3); w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany […] Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” (druk nr 36/15); w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie…
6. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …w uchwale Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 4/16). Odczytanie interpelacji i zapytań. Sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników