Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 251 — 251 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/25 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/25 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 326 — 326 — w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. …27/6 326 326 - w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. skarga sąd skargi
sąd skargi
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 167 — 167 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …15/24A 167 167 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/31 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/31 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 369 — w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 …32/26 369 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:369 skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 32 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U32 …5/12 32 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U32 skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 63 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …9/16 63 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM komunikacja miejska spółki […] skargi
komunikacja miejska skargi spółki
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 435 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:435 …36/13 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 435 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U:435 prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/28 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …37/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (druk nr 37/10), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/25), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk […] nr 37/26), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/27), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/28), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska […] druk nr 37/29), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/30), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/31), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta…
2. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …mieszkańców miasta. Ogłoszą również, kto jest przewodniczącym nowej Komisji Statutowej oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły […] Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 36/11); w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (druk nr 36/3); w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany […] Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” (druk nr 36/15); w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników