Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 265 — 265 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 468 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 468 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 305 — 305 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 469 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/29 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 469 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …39/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. 503 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 465 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/25 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 465 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 183 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska …16/10 183 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydent Miasta Słupska skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 466 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …37/26 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 466 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 628 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska …w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska 628 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla […] których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Projekt uchwały nr 40/15 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok …40/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku, informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z […] Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i […] w Słupsku. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Sprawy bieżące…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …w tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata […] sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych - PLATON na lata 2012-2016, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, - sprawozdanie […] Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …MZK, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii […] w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
4. Komisja Finansów …budżetu miasta za 2014, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-06-19 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja Prezydenta Miasta odnośnie wyroku sądu dot. budowy aquaparku, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, analiza działań na […] rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-08-28 9:00 Sprawy regulaminowe, przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta na 2016. 2015-09-25 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM […] projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w 2015 roku), sprawy bieżące: informacja Prezydenta Miasta Słupska dot. reorganizacji UM w Słupsku. 2016-06-24 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza wniosków do…
5. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przedmiotem działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o […] Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr […] protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Koszty delegacji służbowych Macieja Kobylińskiego i Roberta Biedronia 2017-12-04 …delegacji służbowych, wydał 29 304,58 zł.  Podróże służbowe jego następcy na stanowisku Prezydenta Miasta Słupska, Roberta Biedronia, w okresie od grudnia 2014 do listopada 2017 roku, kosztowały miasto…
2. Kolejna sesja… 2016-06-22 …między innymi Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska, nadanie nazw ulicom oraz uchwała w sprawie udzielania Prezydentowi absolutorium. Oprócz tego Miasto chce utworzyć spółkę (z o.o.) Trzy Fale oraz…
3. VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 …VIII Sesja Rady Miejskiej 2015-03-11 Prezydent miasta Robert Biedroń zwołał na dzień 16 marca 2015, na godzinę 15:00,  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, podczas której zostanie przedstawiona […] Społecznej “Leśna Oaza” i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. ( druk nr 8/2 ). Zachęcamy do oglądania…
4. Edukacja ekologiczna 2017-02-17 …Edukacja ekologiczna 2017-02-17 Prezydent o zintegrowanej edukacji ekologicznej Prezydent Robert Biedroń ogłosił, że w Słupsku wprowadza się zintegrowaną edukację ekologiczną. Ma to związek ze Strategią Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022 (dokument […] zielone punkty, które powstają w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Pismo okólne Prezydenta w sprawie wprowadzenia zintegrowanej edukacji ekologicznej w Słupsku znajduje się do pobrania (w formacie PDF) pod tym…
5. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 2018-01-04 …o godz. 14:00 Podczas sesji: Prezes Andrzej Twardowski przedstawi sytuację prawną i finansową Klubu Czarni Słupsk Prezydent Miasta Robert Biedroń przedstawi zakres działań wspierających Klub prowadzonych przez Miasto oraz radni będą podejmować apel do […] Prezydenta Miasta Słupska o wsparcie zarówno moralne, organizacyjne jak i finansowe Klubu Czarni Słupsk. Treść apelu w załączniku…
6. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r. 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na […] lata 2015-2017.” 4.Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i […] organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 5.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia…
7. Sesja nadzwyczajna 2016-07-13 …Własnie rozpoczyna się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana na wniosek Prezydenta Miasta…zapraszamy do śledzenia obrad  on-line…
8. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta […] w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2016. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych za 2016 rok. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości […] poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 listopada 2016 r. (wg…
9. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2017-10-06 …tj. 11. października, o godz. 12:00, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana przez Prezydenta Miasta Słupska. Na sesji rozpatrywane będą cztery projekty uchwał, w tym uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
27. dot. Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie.
2015-09-29 …dot. Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która do końca września miała przedstawić zamiary i oszczędności w Oświacie…
2.
Tadeusz Bobrowski
1. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"
2015-02-13 …dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny…
3.
Anna Mrowińska
12. dot. planowanego udziału Prezydenta Miasta Słupska w oficjalnym otwarciu Oslo Pride 2016
2016-06-14 …dot. planowanego udziału Prezydenta Miasta Słupska w oficjalnym otwarciu Oslo Pride…
4.
Wojciech Lewenstam
7. dot. problemu rezygnacji z pracy, o których mówił Prezydent Miasta w wywiadzie
2016-11-30 …dot. problemu rezygnacji z pracy, o których mówił Prezydent Miasta w wywiadzie…
5.
Marcin Sałata
41. dot. sprawy nr 217, dot. dodatków Prezydenta
…dot. sprawy nr 217, dot. dodatków Prezydenta
6.
Tadeusz Bobrowski
30. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy
2017-05-08 …dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy…
7.
Jan Lange
16. dot. współpracy Prezydenta Miasta z Wójtem Gminy
2016-10-26 …dot. współpracy Prezydenta Miasta z Wójtem Gminy…
8.
Anna Mrowińska
15. dot. udziału Prezydenta Miasta w konferencji nt. kształtowania rynków pracy mającej odbyć się w Amsterdamie w dniach 28 — 29.07.2016 r.
2016-07-26 …dot. udziału Prezydenta Miasta w konferencji nt. kształtowania rynków pracy mającej odbyć się w Amsterdamie w dniach 28 - 29.07.2016 r…
9.
Zbigniew Wojciechowicz
6. dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej
2015-05-28 …dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej…
10.
Anna Mrowińska
62. dot. sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz Fundacji "Indygo", umów między Prezydentem Miasta a firmami, których produkty promował lub promuje w trakcie pełnienia funkcji oraz sprawozdania z funkcjonowania "Słupskiej Grupy Zakupowej"
2017-11-29 …dot. sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz Fundacji "Indygo", umów między Prezydentem Miasta a firmami, których produkty promował lub promuje w trakcie pełnienia funkcji oraz sprawozdania z funkcjonowania "Słupskiej Grupy Zakupowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników