Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 297 — 297 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. …okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. MZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
2. Sesja nr 5 z dnia
Projekt uchwały nr 5/2 — w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku …Radę Miejską w Słupsku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
3. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 410 — 410 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku …Słupsku Uchwała Nr VII/41/15 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
radni zdrowie
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. …za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
5. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/726/18 — w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” …polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 74 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. / U74 …r. do 31.12.2014 r. / U74 sprawozdanie finansowe SPMZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
8. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/16/18 — w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia …2/16 w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia II/16/18 w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia zdrowie przychodnie, pogotowie…
zdrowie
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/27/15 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku …szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku szczepienia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" …L/687/18 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Wynik głosowania młodzież zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
młodzież zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
2. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
3. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
4. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
5. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …nr 2/14); 15) w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Słupskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 2/15); 16) w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu […] ochrony zdrowia (druk nr 2/16…
6. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
7. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów ofert, inicjatywy lokalne; Zdrowie – m.in.: opieka lekarska dla mieszkańców miasta, badania dla uczniów szkół…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników