Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 192 — 192 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …18/8 192 192 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki transport podatki
podatki transport
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 270 — 270 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska 114/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty […] podatki
nieruchomości podatki
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 378 — 378 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny …w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 193 — 193 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. …18/18 193 193 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty rolnictwo i leśnictwo podatki
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 595 — w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty — wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” …44/6 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 595 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji […] partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” opłaty…
opłaty
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 272 — 272 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 190 — 190 — w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 …w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 polityka podatkowa podatki
podatki
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 611 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …45/3 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 611 w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 194 — 194 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją …18/11 194 194 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z […] nową inwestycją inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
inwestycje nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników