Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 270 — 270 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska 114/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty […] podatki
nieruchomości podatki
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 193 — 193 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. …18/18 193 193 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty rolnictwo i leśnictwo podatki
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 377 — 377 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki podatki transport…
podatki transport
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 192 — 192 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …18/8 192 192 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki transport podatki
podatki transport
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 190 — 190 — w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 …w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 polityka podatkowa podatki
podatki
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 376 — 376 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …32/13 376 376 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 271 — 271 — w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska 112/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki podatki
podatki
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 378 — 378 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny …w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
9. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/10/18 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …2/8 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych II/10/18 podatki transport…
podatki transport
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia […] listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 72 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 […] Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników