Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 192 — 192 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …18/8 192 192 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki transport podatki
podatki transport
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 611 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …45/3 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 611 w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 376 — 376 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …32/13 376 376 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 422 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych / U:422 …zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 422 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych / U:422 transport podatki transport…
podatki transport
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 378 — 378 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny …w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki rolnictwo i leśnictwo…
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 191 — 191 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …18/7 191 191 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia […] listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 72 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 […] Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 595 — w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty — wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” …44/6 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 595 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji […] partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 579 — w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum z inicjatywy Rady Miejskiej w Słupsku odnośnie samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku …samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku podatki
podatki
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 271 — 271 — w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska 112/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki podatki
podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników