Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 261 — 261 — w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …22/3 261 261 - w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 125 — 125 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. …w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. Uchwała Nr XXIV/347/12 przedszkole opłaty przedszkola
opłaty przedszkola
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku …w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku 674 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
4. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/795/18 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …59/8 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk […] LIX/795/18 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk […] oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 124 — 124 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 33. …13/22 124 124 - w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 33. nazwa przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …50/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. przedszkola skargi…
przedszkola skargi
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 530 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert …r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 530 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/17 […] r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert przedszkola
przedszkola
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 81 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 …10/1 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 81 w […] sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 przedszkole przedszkola
przedszkola
9. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/794/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk LIX/794/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk przedszkola
przedszkola
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 275 — 275 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” …sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” MOF przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
oświata przedszkola współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …do stanowienia o ich wysokości (druk nr 53/2), w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły…
2. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 3/2), w sprawie wyrażenia zgody na…
3. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3); w sprawie […] ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8); w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego…
4. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …w niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/15), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
2017-11-27 …interpelacja 2017-11-27 110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
2.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
3.
Beata Chrzanowska
34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk…
4.
Bogusław Dobkowski
3. dot. zalewania wodami opadowymi dojścia i podwórka Przedszkola nr 12 "Niezapominajka"
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 3. dot. zalewania wodami opadowymi dojścia i podwórka Przedszkola nr 12 "Niezapominajka" przedszkola woda i ścieki…
5.
Bogusław Dobkowski
14. w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr 19
2015-04-29 …w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr…
6.
Anna Mrowińska
46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018
2017-05-23 …interpelacja 2017-05-23 46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018…
7.
Beata Chrzanowska
6. dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi
2015-05-28 …dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi…
8.
Bogusław Dobkowski
141. dot. wymiany pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19
2018-07-18 …dot. wymiany pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego Nr…
9.
Anna Rożek
94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta
2018-03-02 …interpelacja 2018-03-02 94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta…
10.
Paweł Szewczyk
21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.
2015-12-29 …dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników