Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk / U66 …10/18 66 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk / U66 budżet przedszkole finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje przedszkola
finanse przedszkola
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 673 — w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego w Słupsku …49/4 w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego w Słupsku 673 w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego w Słupsku przedszkola
przedszkola
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 81 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 …10/1 81 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 przedszkole przedszkola
przedszkola
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 439 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
budżet oświata przedszkola
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 446 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/16 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz […] dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 446 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za […] każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przedszkola
przedszkola
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …13/24 123 123 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata przedszkola wynagrodzenia
7. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 420 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk / U:420 …w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk 420 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w […] Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk / U:420 opłaty opłaty przedszkola
opłaty przedszkola
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …50/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Stanowisko Prezydenta Miasta Słupska L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku…
dzieci skargi
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku …w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku 674 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
przedszkola szkoły
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 275 — 275 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” …sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” MOF przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
oświata przedszkola współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.
2015-12-29 …dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr…
2.
Anna Mrowińska
46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018
2017-05-23 …interpelacja 2017-05-23 46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018…
3.
Beata Chrzanowska
6. dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi
2015-05-28 …dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi…
4.
Anna Rożek
94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta
2018-03-02 …interpelacja 2018-03-02 94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta…
5.
Bogusław Dobkowski
110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
2017-11-27 …interpelacja 2017-11-27 110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
6.
Bogusław Dobkowski
14. w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr 19
2015-04-29 …w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr…
7.
Beata Chrzanowska
34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników