Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Edukacji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Finansów

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Spraw Społecznych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń