Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku"

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-12-18
8:30
Sprawy regulaminowe, informacja o zakończeniu inwestycji pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji oraz zakończenie pracy Komisji.
2015-08-03
13:00
Sprawy regulaminowe, informacja dot. protestów mieszkańców związanych z montażem ekranów przy ul. Koszalińskiej i ul. Rejtana, informacja o aktualnym zaawansowaniu robót i zagrożeniach w realizacji harmonogramu.
2015-05-15
12:00
Sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie trzech wariantów IV etapu budowy ringu, postęp robót w odniesieniu do harmonogramu budowy, finansowanie budowy.
2015-03-06
11:30
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z ostateczną wersją harmonogramu robót, zaawansowanie robót i zagrożenia w realizacji harmonogramu, rozwiązanie problemu występującego na odcinku ul. Wiatraczna – Konarskiego, usytuowanie ekranów w rejonie ul. Włodkowica i ul. Frąckowskiego, zjazdy z drogi w ulicę Braille'a i do ogródków działkowych, sprawy wniesione.
2015-01-07
15:00
Sprawy regulaminowe, wybór Przewodniczącego Komisji.
2014-10-15
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności).
2014-06-26
10:00
Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”.
2014-04-30
8:30
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”.
2014-04-03
10:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem kontroli dokumentacji przetargowej, zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie podpisania umów z generalnym wykonawcą i inżynierem kontraktu na realizację zadania.
2014-02-25
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Edukacji

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-06-18
9:00
Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury. Zaopiniowanie wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul.Zielonej w Słupsku. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2019 roku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-05-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja nt. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące
2018-04-17
9:00
Sprawy regulaminowe. Słupski system edukacji kulturalnej. Przedstawienie propozycji zasad funkcjonowania boiska przy ul.Zielonej 9 w sytuacji przejęcia obiektu przez Słupski Ośrodka Sportu i Rekreacji. Informacja dotycząca uzasadnienia utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ul.Marii Zaborowskiej 2. Informacja Skarbnika Miasta na temat realizacji w tegorocznym budżecie Miasta Słupska wniosku Komisji o zwiększenie o 3% w 2018 r. kwoty dotacji podmiotowych dla słupskich instytucji kultury. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-03-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-02-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-01-23
9:00
Sprawy regulaminowe. Przyszłość boiska przy ul.Zielonej w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-12-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2016 do listopada 2017 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-11-21
9:00
Sprawy regulaminowe. Wyniki egzaminów zewnętrznych w sesji egzaminacyjnej 2017 roku. Promocja Miasta Słupska w 2018 roku. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2018. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-10-17
9:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-09-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal spółki z o.o. w Słupsku. Rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-06-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja przedstawicieli Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego nt. 35 Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Oferta zajęć na wakacje 2017 r. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. Formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Przedstawienie koncepcji funkcjonalnej połączonych instytucji kultury – Słupskiego Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury. Sprawy bieżące.
2017-05-23
9:00
Sprawy regulaminowe. Baza lokalowa Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym: sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Sprawy bieżące.
2017-04-18
9:00
Sprawy regulaminowe. Realizacja przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Wybór kandydata na Przewodniczącego Komisji Edukacji. Sprawy bieżące.
2017-03-20
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące.
2017-02-14
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) koncepcja połączenia Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku; 3) plan rozwoju szkolnictwa w Słupsku — propozycje zmian w świetle reformy edukacji; 4) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 5) sprawy bieżące.
2017-01-17
09:00
sprawy regulaminowe, ochrona zabytkowych zasobów Miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem kamienic, w tym secesyjnych, sytuacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku w świetle apelu tzw. „Strażników Kultury”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-12-20
9:00
sprawy regulaminowe, promocja Miasta Słupska w 2017 roku, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2015 r. do listopada 2016, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-12-13
9:00
sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych
2016-11-22
9:00
sprawy regulaminowe, wyniki egzaminów zewnętrznych w 2016 roku, sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 r. oraz zgłoszenie propozycji ewentualnych poprawek, propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-10-18
9:00
sprawy regulaminowe, funkcjonowanie Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku, informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z terenu Miasta Słupska, realizacja umów z organizacjami pozarządowymi oraz omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-09-20
9:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie oraz realizacja zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej (wizyta w siedzibie głównej biblioteki), plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-06-21
9:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie PTL „Tęcza” (wizyta w siedzibie teatru), plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, oferta zajęć na wakacje w 2016 r., prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022, formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-05-17
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z projektem zagospodarowania zabytkowych spichlerzy realizowanym przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”, informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. (Prezentacja zakresu rzeczowego projektu „Bulwary Rzeki Słupi”).
2016-04-19
9:00
Sprawy regulaminowe, organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja, harmonogram, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok” oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 r., omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-03-22
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z ofertą nauczania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku — „Medyk” (wyjazdowa część posiedzenia), zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół z terenu Miasta Słupska kształcących młodzież i dorosłych w kierunkach promedycznych” (z udziałem dyrektorów szkół), plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-02-16
9:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Słupsku, system zarządzania bazą sportową w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-01-27
8:40
Sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku (druk 21/14).
2016-01-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie i organizacja pracy Słupskiego Ośrodka Kultury (omówienie punktu nastąpi podczas części wyjazdowej). Informacja o ofercie zajęć na ferie 2016. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2015-12-22
9:00
Sprawy regulaminowe, oferta instytucji i ośrodków kultury na 2016 rok, promocja Miasta Słupska w 2016 roku, propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016, sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-11-17
9:00
Sprawy regulaminowe, wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 roku, środki zewnętrzne pozyskiwane przez instytucje miejskie – projekty, plan na lata 2014-2020, propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-10-29
14:00
Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku i Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku w sprawie projektu połączenia jednostek.
2015-10-20
9:00
Sprawy regulaminowe, szkolnictwo zawodowe w mieście – wyniki egzaminów, kierunki rozwoju, omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-09-22
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-08-31
13:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku.
2015-06-16
9:00
Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok – kontynuacja tematu z posiedzenia, które odbyło się 19 maja br, remonty w obiektach kultury i sportu – wnioski do budżetu na 2016 rok, wykorzystanie bazy sportowej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-05-19
9:00
Sprawy regulaminowe, remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-04-21
9:00
Sprawy regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-03-17
9:00
Sprawy regulaminowe, prezentacja działalności PTSS „Sprawni-Razem” na terenie miasta Słupska z okazji XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-02-17
9:00
Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na ferie 2015, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-01-20
9:00
Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, inwentaryzacja placówek oświatowych – informacja w formie prezentacji, prace nad projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, wytypowanie Członków Komisji do prac nad Strategią Oświatową na lata 2015-2020, sprawy bieżące.
2014-12-19
10:30
Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji, wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Finansów

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: planowanie gospodarcze, finansowe, budżet miasta, promocja miasta, w tym integracja europejska, działalność gospodarcza w szerokim zakresie, w tym handel i usługi, walka z bezrobociem, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, inwestycje.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-08-21
2018-06-22
9:00
2018-05-25
9:00
1. Sprawy regulaminowe. 2. Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2019 rok. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 4. Sprawy bieżące.
2018-04-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja o przebiegu realizacji Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku. Informacja o wynikach rozmów z MATBET-em dotyczących rozwiązania problemów infrastruktury (wymiana gruntów, zbiorniki retencyjne itd.) umożliwiających podjęcie realizacji osiedla w dzielnicy „Zachód” o roboczej nazwie „Nowe Miasto” oraz zapoznanie się z projektem umowy w tej sprawie. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-03-23
9:00
1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat wysokości środków na „funduszu chodnikowym” w roku bieżącym oraz wykaz zadań, ich zakres i przewidywana wartość robót; potrzebne nakłady w tym zakresie na najbliższe lata oraz kryteria kolejności robót. 3. Terminy realizacji i zakres robót na zadaniach pod nazwą „kliny zieleni”: 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące.
2018-02-23
9:00
Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat rewitalizacji Podgrodzia i Śródmieścia – zakres robót i terminy ich realizacji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżących
2018-01-26
9;00
Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji projektu transportowego węzła integracyjnego wraz z jego prezentacją. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-12-22
9:00–9;00
Sprawy regulaminowe. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok. Sprawy bieżące.
2017-11-24
9:00
Sprawy regulaminowe. Ocena przebiegu realizacji inwestycji w mieście. Zapoznanie się z wynikami sprzedaży lokali mieszkalnych, działek i innych nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska według stanu na dzień 23 października 2017 r. i przewidywanym wykonaniem dochodów majątkowych z tego tytułu na koniec bieżącego roku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-09-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku. Sprawy bieżące.
2017-08-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Stanowisko Komisji dotyczące petycji o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego „Trzy Fale”. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
2017-06-23
9:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Sprawy bieżące.
2017-05-26
9:00
Sprawy regulaminowe. Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2018 rok. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące.
2017-04-21
9:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie najistotniejszych wniosków wynikających z „Białej księgi – oceny realizacji inwestycji pn.”Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” w Słupsku w latach 2008-2014”. Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące.
2017-03-24
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) ranking ulic i chodników w mieście; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące.
2017-02-17
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty z powodu sprzedaży mieszkania.
2017-01-20
09:00
sprawy regulaminowe, informacja dotycząca rewitalizacji ulicy Długiej i udziału w niej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące
2016-12-23
09:00
sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku, sprawy bieżące — (w tym opinie i propozycje w odniesieniu do zapisów dot. priorytetów oraz obszarów strategicznych i kierunków rozwoju wskazanych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok)
2016-11-25
9:00
sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją o wynikach abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM Spółka z o.o. w Słupsku, zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz wnioskami i opiniami Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące
2016-10-21
9:00
sprawy regulaminowe, informacja dotycząca aktualnej sytuacji w sprawie kontynuacji budowy aquaparku i podjęcia budowy hali widowiskowo-sportowej, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące
2016-09-23
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące.
2016-06-24
9:00
Sprawy regulaminowe, analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 rok, zaopiniowanie projektów uchwał, prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022, sprawy bieżące.
2016-05-20
9:00
Sprawy regulaminowe, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2017 r., prezentacja wstępnego zakresu rzeczowego projektu rewitalizacji pn.”Bulwary Rzeki Słupi”, zaopiniowanie projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w 2015 roku), sprawy bieżące: informacja Prezydenta Miasta Słupska dot. reorganizacji UM w Słupsku.
2016-04-22
9:00
Sprawy regulaminowe, informacje na temat wpływu zniesienia obowiązku szkolnego od 6-go roku życia na realizację budżetu Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące.
2016-03-25
9:00
Sprawy regulaminowe, informacje dotyczące efektów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych termomodernizacji obiektów miejskich oraz zamierzeń w zakresie termomodernizacji i fotowoltaiki, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące.
2016-02-19
9:00
Sprawy regulaminowe, informacje dotyczące dotacji Miasta przekazywanych podmiotom niepublicznym – kryteria rozdziału środków i kontrola ich wydatkowania, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące.
2016-01-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Polityka mieszkaniowa Miasta Słupska – czynsze, remonty, mieszkania socjalne, realizacja wyroków eksmisyjnych, kolejki oczekujących na mieszkania, w tym wychowanków pieczy zastępczej. Zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące.
2015-12-28
9:00
Sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2015-12-18
9:00
Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2016 rok, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok i plan pracy na rok 2016, sprawy bieżące.
2015-11-20
9:00
Sprawy regulaminowe, plan wykorzystania środków europejskich na lata 2014-2020 – główne projekty, organizacja ich przygotowania, realizacja, rozliczenia, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące.
2015-10-23
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja o dotacjach z budżetu Miasta w 2015,zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-09-25
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, wniosek do RM w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, zaopiniowanie wykonania budżety za I półrocze, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-08-28
9:00
Sprawy regulaminowe, przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta na 2016.
2015-06-19
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja Prezydenta Miasta odnośnie wyroku sądu dot. budowy aquaparku, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, analiza działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-05-22
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych, zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2014, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-04-24
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, analiza działań mających na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-03-20
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, podatki i opłaty, omówienie sposobu kontroli i nadzoru nad inwestycjami.
2015-02-20
9:00
Sprawy regulaminowe i bieżące, dyskusja dot. w sprawie wypracowania rekomendacji co do sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-01-26
9:00
Sprawy regulaminowe oraz bieżące, prace na budżetem i Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał.
2015-01-15
9:00
Sprawy regulaminowe oraz bieżące, dyskusja dot. budżetu Miasta na 2015, przyjęcie planu pracy na 2015.
2014-12-19
9:00
Sprawy regulaminowe, wniosek do Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, organizacja i funkcjonowanie komunalnych firm użyteczności publicznej, modernizacja i budowa infrastruktury komunalnej, ochrona środowiska naturalnego człowieka.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-08-21 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”.
2018-06-21
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Wnioski Komisji do budżetu miasta na 2019 r. 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące.
2018-05-24
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Informacja na temat modernizacji i rozbudowy systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście. 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące.
2018-04-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja na temat realizacji inwestycji schroniska międzygminnego w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące
2018-03-22
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Spotkanie z Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych w celu omówienia inwestycji i remontów drogowych w mieście w 2018 r. 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 4. Sprawy bieżące.
2018-02-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja nt. postępów w realizacji inwestycji „Park Wodny 3Fale” Informacja na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-01-25
9:00
Sprawy regulaminowe. Zapoznanie się i omówienie planów remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz remontów inwestycji drogowych. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji projektu transportowego węzła integracyjnego. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-12-21
9:00
Sprawy regulaminowe. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące
2017-11-23
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja na temat realizacji w 2017 r. planu remontów oraz budowy ulic w mieście. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-10-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja o realizacji w 2017 r. zadań remontowych w zasobach komunalnych oraz o rewitalizacji podwórek w zasobach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-09-21
9:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska A” w Słupsku. (Druk Nr 42/27) Ocena realizacji uchwały Nr XXXII/383/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-06-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Zgłaszanie i omawianie wniosków do budżetu miasta na 2018 r. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w tym planowanych działaniach strategicznych. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-05-25
9:00
Sprawy regulaminowe. Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia kolejnej dotacji na restauracje Kościołów Mariackiego i Najśw. Serca Jezusowego w Słupsku. Informacja dotycząca rewitalizacji ulicy Długiej. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-04-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-03-23
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) ocena funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt; 3) informacja na temat planowanej inwestycji — budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt; 4) informacja na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania; 5) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 6) sprawy bieżące.
2017-02-16
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Słupsku; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące.
2017-01-19
09:00
sprawy regulaminowe, strategiczne działanie WGKiOŚ planowane do realizacji w roku 2017, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-12-22
09:00
sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2017 r, sprawozdanie Komisji z działalności za okres od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-11-24
09:00
sprawy regulaminowe, funkcjonowanie uchwały abolicyjnej w zakresie zadłużenia czynszowego w zasobach komunalnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-10-20
9:00
sprawy regulaminowe, przedstawienie projektu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Słupska w latach 2017 – 2021, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-09-22
9:00
Sprawy regulaminowe, omówienie sprawy planowanego odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z terenu gminy Ustka, w szczególności ścieków przemysłowych z przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego MORPOL SA w Duninowie, omówienie realizacji budżetu Miasta za I półrocze w zakresie dot. gospodarki komunalnej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-06-23
9:00
Sprawy regulaminowe, zgłoszenie wniosków Komisji do budżetu Miasta na 2017 rok, prezentacja projektu „Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-04-21
9:00
Sprawy regulaminowe, analiza systemu i kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., informacja na temat zakresu działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy czystości i estetyki Miasta Słupska, informacja w zakresie utrzymania czystości na terenach miejskich po okresie zimowym, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-03-24
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja o funkcjonowaniu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku w zakresie struktury etatów, nakładów remontowych i inwestycyjnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-02-18
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja na temat możliwości zagospodarowania osadów ściekowych przez składowisko w Bierkowie (wizyta na składowisku w Bierkowie), informacja i podsumowanie inwestycji drogowej "Ring Słupski", omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-01-21
9:00
Sprawy regulaminowe. Informacja na temat realizacji remontów zasobów komunalnych z pozyskanych środków państwowych. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2015-12-17
9:00
Sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, ustalenie planu pracy Komisji na 2016 r, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od grudnia 2014 do listopada 2015 r, sprawy bieżące.
2015-11-19
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z planem remontów i inwestycji drogowych zaplanowanych na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-10-22
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-09-24
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja na temat rozliczenia I części zadania pn. „wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego”, informacja na temat skutków ekonomicznych spadku cen paliw na ceny wozokilometrów w MZK, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-06-18
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja o funkcjonowaniu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku pod pieczą OTOZ ANIMALS, wypracowanie i przedłożenie wniosków do budżetu miasta na 2016 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-05-21
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja o przygotowaniach miasta do sezonu letniego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-04-23
9:00
Sprawy regulaminowe, analiza realizacji przez PGM umowy o zarządzanie mieniem komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem ściągalności należności czynszowych, informacja o zaplanowanych zadaniach remontowych w zasobach komunalnych i socjalnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-03-19
9:00
Sprawy regulaminowe, wpływ inwestycji w Spółce "Wodociągi Słupsk" na oferowane przez nią ceny, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-02-19
9:00
Sprawy regulaminowe, dyskusja na temat podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. oraz jej restrukturyzacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-01-22
9:00
Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2014-12-19
9:30
Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o powołanie Przewodniczącego Komisji, złożenie do Rady wniosku o powołanie Wiceprzewodniczącego Komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania komisji merytorycznych.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-06-18
13:00
Sprawy regulaminowe. 2. Informacja w zakresie planowanych w mieście działań zapewniających porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli podczas sezonu letniego. 3. Propozycje do budżetu miasta na 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 4. Przedstawienie założeń karty miejskiej. 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 6. Sprawy bieżące.
2018-05-21
13:00
Sprawy regulaminowe. Zgłoszenie wniosków do budżetu miasta na 2018 r. Zapoznanie się z koncepcją budowy Schroniska dla Zwierząt. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-04-16
13:00
Sprawy regulaminowe. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Analiza dotycząca funkcjonowania monitoringu w mieście. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-03-19
13:00
prawy regulaminowe. Prezentacja na temat miejscowego plan rewitalizacji „Długa” w Słupsku. Prezentacja projektu uchwały reklamowej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-02-19
13:00
Sprawy regulaminowe. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta (sprawozdania Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej). Informacja Dyrektora Wydziału Polityki Transportowej i Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie oceny bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta oraz przedstawienie projektów zmian organizacji ruchu planowanych do wdrożenia w 2018 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
2018-01-22
13:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie projektu mpzp „Kołobrzeska B”. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód”. Współczynnik miejsc postojowych w kontekście miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” (spotkanie z inwestorem). Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące
2017-12-28
9:00
Przedmiotem obrad był projekt uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaracza-A” w Słupsku. (Druk Nr 46/11) i wniosek Komisji z nim związany.
2017-12-18
9:00
Sprawy regulaminowe. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-11-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Przedstawienie koncepcji mpzp-ów „Owocowa” i „Nowe Miasto”. Zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2018 r. w działach z zakresu przedmiotu działań Komisji ”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące
2017-10-16
13:00
Sprawy regulaminowe. Analiza dalszych etapów ringu wraz ze zmianami przestrzennymi. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-09-18
13:00
Sprawy regulaminowe. Przeanalizowanie uwag wniesionych przez radnych do mpzp „Cieśliki”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-06-26
13:00
Sprawy regulaminowe. Zgłoszenie wniosków do projektu budżetu Miasta na 2018 r. Przedstawienie informacji o nieruchomościach na terenie miasta Słupska planowanych do wyburzenia. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-05-22
13:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie założeń projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-04-13
13:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie projektowanych zmian w organizacji ruchu: - Bulwary — ulice: Dominikańska, Mostnika, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, - ulice: Długa, Ogrodowa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka, - ulice: Szafranka, Aluchny Emelianow, - omówienie lokalizacji nowych przystanków autobusowych i projektu likwidacji 5 istniejących zatok. Przedstawienie wyników pomiaru ruchu na terenie miasta Słupska przeprowadzonych w październiku — listopadzie 2016 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-03-20
13:00
1) sprawy regulaminowe; 2) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego Miasta Słupska w 2016 r.; 3) informacja na temat rewitalizacji ulicy Długiej i udziału w niej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 4) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 5) sprawy bieżące.
2017-02-13
13:00
1) sprawy regulaminowe; 2) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta (sprawozdania Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej); 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące.
2017-01-16
13:00
sprawy regulaminowe, prezentacja koncepcji projektu zagospodarowania przestrzennego „Słupskie Kliny Zieleni”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-12-19
13:00
sprawy regulaminowe, zapoznanie się z rankingiem ulic w mieście według ich stanu technicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, ustalenie planu pracy Komisji na 2017, sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 r., sprawy bieżące
2016-11-21
13:00
sprawy regulaminowe, informacja na temat kontynuacji budowy aquaparku oraz realizacji inwestycji pn. „budowa hali sportowej”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-10-17
13:00
sprawy regulaminowe, przedstawienie koncepcji planu wraz z uwzględnieniem programu funkcjonalno – użytkowego dla węzła komunikacyjnego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-09-19
13:00
Sprawy regulaminowe, program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Słupska, przedstawienie koncepcji planu wraz z uwzględnieniem programu funkcjonalno- -użytkowego dla węzła komunikacyjnego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-06-20
13:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z nowymi narzędziami polityki przestrzennej Miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022, sprawy bieżące.
2016-05-16
13:00
Sprawy regulaminowe, informacja na temat restrukturyzacji Straży Miejskiej w Słupsku, zgłoszenie przez Komisję wniosków do budżetu miasta na 2017 r, omówienie wytycznych projektowych dla zadania „Bulwary Rzeki Słupi”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych — opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu miasta w 2015 r. w działach 700, 710 i 754, sprawy bieżące.
2016-04-18
13:00
Sprawy regulaminowe, analiza zagrożeń w ruchu drogowym. (Informacja: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), informacja na temat zakresu działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy czystości i estetyki Miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-03-21
13:00
Wizyta na terenie budowy Parku Wodnego „Trzy Fale” i terenach SM „Czyn” objętych propozycją zmiany zagospodarowania, sprawy regulaminowe, ocena lokalizacji parku wodnego w aspekcie planowania przestrzennego oraz budowy hali sportowo – widowiskowej i innych budynków użyteczności publicznej, przeanalizowanie wniosku SM „Czyn” w sprawie zmiany mpzp „Sobieskiego”, wypracowanie rekomendacji dla propozycji nazw i patronów dla nowo wybudowanych ulic i rond, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-02-15
13:00
Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta (Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), przedstawienie planów miasta dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej oraz podmiotów miasta zajmujących się bezpieczeństwem, analiza stanu bezpieczeństwa miasta Słupska związanego z budową tarczy antyrakietowej oraz ocena przygotowania na wypadek ataku terrorystycznego, analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego – Banacha” oraz stopień jego realizacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-01-18
9:00
Sprawy regulaminowe. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta (sprawozdania Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej). Przeanalizowanie obecnego stanu planistycznego miasta Słupska, aktualizacja stanu zagospodarowania oprojektowania miasta Słupska z końca 2014. Przedstawienie polityki i roli miasta w zakresie planowania przestrzennego (z uwzględnieniem zadań własnych). Próba zdiagnozowania systemu zarządzania przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi temu służących. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2015-12-21
9:00
Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2016, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-11-16
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z koncepcją modernizacji systemu monitoringu miejskiego w Słupsku, ocena bezpieczeństwa na ulicach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych, właściwego oświetlenia miasta oraz przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-10-19
9:00
Sprawy regulaminowe, ocena stopnia realizacji i aktywności programu bezpieczeństwa i porządku w mieście, węzeł komunikacyjny Sobieskiego: lokalizacja przesiadkowego parkingu wielopoziomowego przy ul. Sobieskiego, przebudowa dworca PKP oraz budowa przejścia podziemnego łączącego osiedle Zatorze z Centrum, możliwości zagospodarowania ogródków przy ul. Sobieskiego, informacja dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom i rondom w mieście, sprawy bieżące (rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. prof. Degi w sprawie montażu ekranów akustycznych, rozpatrzenie pisma Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Piłsudskiego 3 i Zygmunta Augusta 74 w sprawie wyznaczenia służebności przejazdu przez teren użyczony Wspólnocie Zygmunta Augusta 75).
2015-09-21
9:00
Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące.
2015-06-22
9:00
Sprawy regulaminowe, ocena działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2016 r, założenia planu sprzedaży nieruchomości na 2016 r. połączone z analizą wolnych terenów przygotowaną przez BUMS, analiza obowiązującego w rejonie Pl. Dąbrowskiego mpz „Centrum Południe – A”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-05-18
9:00
Sprawy regulaminowe, ocena funkcjonowanie monitoringu w mieście, przedstawienie problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, wnioski do budżetu miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące.
2015-04-20
9:00
Sprawy regulaminowe, analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym (informacja: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), ocena realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-03-16
9:00
Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z planami organizacyjnymi Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Słupska w 2014 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-02-16
9:00
Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2014 r. (Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej, Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji), omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-01-19
9:00
Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy komisji na 2015 r, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych (w tym projektu budżetu miasta na 2015 r.), sprawy bieżące.
2014-12-19
10:00
Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o powołanie Przewodniczącego Komisji, złożenie do Rady wniosku o powołanie Wiceprzewodniczącego Komisji.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Rewizyjna

Przedmiotem działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-06-18
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowo wyznaczonego miejsca parkingowego na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wyspiańskiego. 3. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie braku interwencji dotyczącej budowy wjazdu na budowę bez wymaganych prawem pozwoleń przez realizujących inwestycję w postaci marketu „Biedronka” w Słupsku. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie odmowy przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. 5. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie niewłaściwego wykonywania obowiązków. 6. Rozpoznanie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zduńskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk. 7. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z przewlekłością postępowania w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej petycji złożonej w dniu 8 maja br. dotyczącej nie zamykania jedynego słupskiego basenu na okres letni. 8. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z przekroczeniem uprawnień służbowych, przewlekłością postępowania administracyjnego oraz świadomym działaniem na szkodę członków Słupskiego Klubu Tenisa Ziemnego. 9 Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z bezprawnymi działaniami w zakresie określenia wysokości odpłatności za mienie komunalne oddane w zarząd SOSiR oraz bezzasadnego zawyżania kosztów opłaty za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. 10.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów, wydatków, kosztów i przepływów finansowych z cmentarzy od momentu włączenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. 11.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 roku. 13. Sprawy bieżące.
2018-06-08
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta w 2017 roku w zakresie: a/ wykonania przychodów i rozchodów w 2017 roku b/ wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku, c/ wykonania inwestycji w 2017 roku, d/ przyznania w 2017 roku nagród i dodatków specjalnych. 3. Przygotowanie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2017 roku.
2018-05-21
9:00
Sprawy regulaminowe. 2. Rozpoznanie wniosku o wszczęcie kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie prawidłowości gospodarowania lokalowymi zasobami komunalnymi. 3. Analiza realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na rok 2018. 4. Sprawy bieżące.
2018-05-07
15:30
2018-04-16
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Rozpoznanie wniosku o wszczęcie kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie prawidłowości gospodarowania lokalowymi zasobami komunalnymi. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w latach 2015-2016 w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie dochodów, wydatków, kosztów i przepływów finansowych z cmentarzy od momentu włączenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Sprawy bieżące.
2018-03-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Rozpoznanie sprawy dotyczącej działań Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółki z o.o. w Słupsku związanych z realizacją umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w latach 2015-2016 w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2017 roku (powołanie zespołów kontrolnych). Sprawy bieżące.
2018-01-22
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie udzielenia odpowiedzi w terminie na składane przez Skarżącego pisma dotyczące wykupu mieszkania. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie dochodów, wydatków, kosztów i przepływów finansowych z cmentarzy od momentu włączenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Sprawy bieżące.
2017-12-18
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącą braku pomocy w sprawie uzyskania miejsca w żłobku dla wnuczki i przebiegu rozmowy z Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na powyższy temat. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie wydania decyzji o zakazie wjazdu na parking usytuowany przed Nowym Cmentarzem w Słupsku w dniu 1 listopada 2017 r. co spowodowało duże utrudnienia w dostaniu się na groby. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2017 roku. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok. Sprawy bieżące.
2017-11-17
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżącego przez uniemożliwienie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska dotyczącą nienależytego wykonywania zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w latach 2014-2015 w Spółce z o.o. "Wodociągi Słupsk". Sprawy bieżące.
2017-10-13
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżącego przez uniemożliwienie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką – Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką poprzez niewdrożenie systemu elektronicznej administracji publicznej ePUAP w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieudzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie na wniosek z 26 czerwca 2017 r. dotyczący pojazdu parkującego przed ratuszem. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie poświadczenia nieprawdy w piśmie z dnia 11 lipca 2017 r. znak:ZRP-I.074.1.2017 oraz odmowy rozpatrzenia wniosku z 19.06.17 r. o wydanie opinii prawnej w zakresie właściwej kwalifikacji formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Indygo. Rozpoznanie skargi na Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczącą działania na szkodę interesu publicznego poprzez bezprawne ustalenie nieracjonalnie wysokiej odpłatności za udostępnienie miejskich kortów tenisowych dla rozgrywek Słupskiej Ligii Tenisowej – imprezy pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Rozpoznanie skargi Słupskiego Klubu Tenisa Ziemnego na działalność Dyrektora SOSiR na nienależyte wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i działanie na szkodę interesu publicznego. Sprawy bieżące.
2017-09-15
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżącego przez uniemożliwienie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2017 roku. Sprawy bieżące.
2017-06-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżącego przez uniemożliwianie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Słupsku. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółce z o.o. w Słupsku. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w 2015 – 2016. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2017 roku. Sprawy bieżące
2017-06-05
9:00
Sprawy regulaminowe. Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli w zakresie: a/ wykonania przychodów i rozchodów w 2016 roku b/ wykonania dochodów i wydatków w 2016 roku, c/ wykonania inwestycji w 2016 roku Przygotowanie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2016 roku.
2017-05-19
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie odmowy przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku. Zapoznanie się ze skargą na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej polegającego na nieudostępnieniu dokumentacji Spółki z o.o. Agencja Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieudostępnienia w ustawowym terminie informacji publicznej dotyczącej pełnego spisu stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie użytkujących mienie komunalne. Wybór kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku. Sprawy bieżące.
2017-04-14
9:00
Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania odpowiedzi przez Prezydenta Miasta Słupska na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji „programu 500 +”. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2016 roku (powołanie zespołów kontrolnych). Sprawy bieżące.
2017-03-17
09:00
1) sprawy regulaminowe; 2) przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku; 3) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie ustalania cen na odpłatne korzystanie z mienia komunalnego — budynków szkolnych i szkolnych hal sportowych oddanych w trwały zarząd dyrektorom szkół; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji prawa podatkowego przy korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach działalności na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej; 5) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległymi jednostkami, naruszenia przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w konsekwencji działania na szkodę miasta; 6) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przekazywania w ramach dostępu do informacji publicznej nierzetelnej i nieprawdziwej informacji; 7) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierozpatrzenia w ustawowym terminie petycji w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania w Słupsku; 8) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność na szkodę skarżącego przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego w Słupsku; 9) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w związku z niezgodnym z prawem wyborem Rady Nadzorczej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Trzy Fale” w Słupsku; 10) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niezgodnego z prawem wykonywania obowiązków jakie spoczywają na Prezydencie, jako organie nadzoru nad stowarzyszeniami sportowymi; 11) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne z prawem działania w zakresie udostępnienia informacji publicznej (naruszenia wymaganych prawem terminów udzielania odpowiedzi, niewłaściwego wyłączenia danych osobowych pytającego przy zamieszczaniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udzielania niepełnych bądź cząstkowych lub niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi; 12) sprawy bieżące.
2017-02-14
08:00
1) sprawy regulaminowe; 2) przyjęcie wniosku do Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
2017-02-10
9:00
1) sprawy regulaminowe; 2) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprzestrzegania terminów, sposobu, formy i zakresu udzielania odpowiedzi na wnioski skarżącego z dnia 6 sierpnia oraz 27 października 2016 roku; 3) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 5) powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie: udzielania odpowiedzi przez Prezydenta Miasta na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi) i realizacji programu „500+”; 6) sprawy bieżące.
2017-01-13
09:00
sprawy regulaminowe, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne z prawem działania w zakresie nie udostępnienia informacji publicznej, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w zakresie organizacji Sylwestra 2016, sprawy bieżące
2016-12-21
13:30
sprawy regulaminowe, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2016 roku, ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok
2016-12-16
9:00
sprawy regulaminowe, informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w zakresie organizacji Sylwestra 2016, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w II półroczu 2016 roku, sprawy bieżące- POSIEDZENIE KOMISJI NIE ODBYŁO SIĘ Z POWODU BRAKU QUORUM
2016-11-18
9:00
sprawy regulaminowe, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nietransparentności i niegospodarności przy przeprowadzaniu procedury na wydatkowanie środków publicznych na realizację zadania — obsługa imprezy sylwestrowej w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, informacja zespołów o działaniach kontrolnych w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 roku i w 2015 roku (Spółki z o.o.: PGM, PGK, MZK,TBS i „Wodociągi Słupsk”), sprawy bieżące
2016-10-14
9:00
sprawy regulaminowe, informacja zespołów o rozpoczętych działaniach kontrolnych w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 roku i w 2015 roku (Spółki z o.o. PGM, PGK, MZK,TBS i 'Wodociągi Słupsk”) — uzupełnienie składów zespołów, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-09-16
9:00
Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 roku i w 2015 roku (Spółki z o.o. PGM, PGK, MZK,TBS i 'Wodociągi Słupsk”), sprawy bieżące.
2016-06-17
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21 marca 2014 r., sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2016 roku, sprawy bieżące.
2016-06-12
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie negatywnego zaopiniowania wniosku o najem lokalu komunalnego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowości związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty oraz decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do czerwca 2015 r, sprawy bieżące.
2016-06-09
9:00
Sprawy regulaminowe, przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli w zakresie: a/ wykonania przychodów i rozchodów w 2015 roku, b/ wykonania dochodów i wydatków w 2015 roku, c/ umorzeń udzielonych w 2015 roku, przygotowanie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2015 roku.
2016-05-13
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży mieszkań wraz z działkami, sprawy bieżące.
2016-04-15
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży mieszkań wraz z działkami, rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2015 roku (powołanie zespołów kontrolnych), sprawy bieżące.
2016-03-18
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w kwestii sprzedaży działki i w związku z tym pozbawieniem drogi koniecznej, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym: zbiorczej informacji Prezydenta Miasta Słupska o zastosowanych ulgach w spłacie należności za okres od 1.01 do 31.12.2015 r., sprawy bieżące.
2016-02-12
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zastępczej, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w kwestii sprzedaży działki i w związku z tym pozbawieniem drogi koniecznej, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zamontowania przezroczystych i nieprzezroczystych ekranów dźwiękowych wzdłuż ul. Rejtana, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieprzyznania lokalu na Biuro Poselskie, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, informacja z przebiegu kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania Dyrektora Szkoły w ramach zastępstw, informacja z przebiegu kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku, informacja z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fabryczna” w Słupsku, złożonego przez Orange Polska S.A. w Warszawie, sprawy bieżące.
2016-01-15
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na przewlekłe postępowanie administracyjne w kwestii nie wydania decyzji na wycinkę drzew rosnących na terenie kompleksu wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na złożone w dniu 21 listopada 2015 r. zapytanie pisemne dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 tj. „Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych” oraz „Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych”, sprawy bieżące.
2015-12-19
11:30
Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji, złożenie do Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2015-12-16
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie działań, które doprowadziły do wstrzymania budowy osiedla przy ul. Kaszubskiej, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli systemu windykacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku za okres roku 2014 i trzy kwartały roku 2015, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie funkcjonowania Zawodowych Rodzin Zastępczych, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w II-gim półroczu 2015 roku, ustalenie planu pracy Komisji na rok 2016, sprawy bieżące.
2015-11-13
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wprowadzenia we wrześniu 2015 r. zmian w wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do zasobów komunalnych miasta Słupska, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim.
2015-10-16
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Słupsku, powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące.
2015-09-18
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie złamania postanowień § 18 ust.1 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. oraz naruszenia art.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie rażącego naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie sprzedaży działek przy ul. Kotarbińskiego w Słupsku, zapoznanie się ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w zarządzaniu Wspólnotą Mieszkaniową, zapoznanie się ze skargą na decyzję Prezydenta Miasta o bezprzetargowym najmie lokali w budynku przy ul. Jana Pawła II, sprawy bieżące.
2015-06-08
10:00
Sprawy regulaminowe, przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli, przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta w 2014 roku.
2015-05-25
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowości związanych z wystawieniem wezwania do zapłaty oraz decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie błędnie wydanych decyzji dotyczących zwrotu przyznanych alimentów oraz braku pełnej odpowiedzi na skargę na działalność Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR z dnia 13 kwietnia 2015 r, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie podziału środków z PFRON na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-04-17
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej, powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji budżetu Miasta Słupska za 2014 rok: a/ w zakresie wykonania dochodów i przychodów w 2014 roku, b/ w zakresie wykonania wydatków i rozchodów w 2014 roku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-03-13
9:00
Sprawy regulaminowe, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące.
2015-02-13
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia analizy wydatków budżetowych z bezosobowego funduszu płac w jednostkach budżetowych za 2014 rok (§ 40170), powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku w 2014 roku, sprawy bieżące, w tym zapoznanie się z pismem kierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w PGM Spółce z o.o. w Słupsku.
2015-01-28
8:30
Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2015-01-16
9:00
Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w przedmiocie rozwiązania zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, sprawy bieżące.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Statutowa

Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu; 3) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-04-09 Wystąpienie z inicjatywa uchwałodawczą w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
2018-01-24
13:00
Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
2017-10-09
13:30
Sprawy regulaminowe. Zmiana zapisów Statutu dotyczących interpelacji, wniosków i zapytań.
2017-06-22
13:30
Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału II. Statutu Miasta Słupska. Analiza Rozdziału III Statutu Miasta.
2017-06-12
13:30
Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II i III Statutu Miasta.
2017-05-12
13:30
Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska.
2017-03-10
13:30
Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne
2017-02-10
13:00
Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej, ochrona zdrowia, wspieranie organizacji samopomocowych, rozwiązywanie problemów wynikających z bezrobocia.

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-06-20
10:00
Sprawy regulaminowe. Informacja nt. funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Sprawy bieżące.
2018-05-23
10:00
Sprawy regulaminowe. Informacja o pomocy udzielanej bezdomnym kobietom na terenie miasta Słupska. Wizyta w ośrodku dla bezdomnych kobiet organizowanym przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne OT Słupsk. Po powrocie do Ratusza, ok.1130: Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych Sprawy bieżące.
2018-04-18
10:00
Realizacja ustawy „Za życiem” w kontekście programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” — wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
2018-03-28
8:30
Sprawy regulaminowe. 2. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka w 2017 roku.
2018-03-21
10;00
Sprawy regulaminowe. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-02-21
10:00
Sprawy regulaminowe. Przedstawienie projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2018-01-24
10:00
Sprawy regulaminowe. Realizacja projektu SP MZOZ pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące, w tym informacja nt. projektu utworzenia spółdzielni socjalnej.
2017-22-20
10:00
Sprawy regulaminowe. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku. Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok. Sprawy bieżące.
2017-11-22
10:00
Sprawy regulaminowe. Działalność DPS „Leśna Oaza”. Opieka nad osobą starszą. Organizacja Opieki całodobowej dla osób bezdomnych, seniorów i niepełnosprawnych. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym przedstawienie projektu budżetu Miasta na 2018 rok. Sprawy bieżące.
2017-10-18
10:00
Sprawy regulaminowe. Informacja nt. roli pielęgniarki szkolnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Informacja nt. sposobów wykorzystania dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Lotha / Obrońców Wybrzeża i możliwości sfinansowania przedsięwzięć. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-09-20
10:00
Sprawy regulaminowe. Informacja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania pomocowe i profilaktyczne realizowane na terenie miasta. Informacja nt. realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-07-19
10:00
Sprawy regulaminowe. Przedstawienie wniosków zespołu roboczego wynikających z zapoznania się z dokumentacją dotyczącą pism Prezesa Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Słupskie z dnia 30 maja i 7 czerwca 2017 r. dot. m.in. terminu przekazania Miastu terenu przy ul.Leśnej oraz zasad realizowania zadania całodobowych usług opiekuńczych przez Ośrodek Wsparcia Usług Społecznych.
2017-06-21
10:00
Sprawy regulaminowe. Działalność Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku oraz Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sformułowanie wniosków i sugestii do budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Sprawy bieżące.
2017-05-24
10:00
Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2017-04-19
10:00
Sprawy regulaminowe. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata 2010-2018, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych — PLATON na lata 2012-2016, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok, - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące.
2017-03-22
10:00
1) sprawy regulaminowe; 2) działalność organizacji pacjenckich — spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Epilepsja" oraz Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące.
2017-02-15
10:00
1) sprawy regulaminowe; 2) informacja na temat działalności placówek wparcia dziennego funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące.
2017-01-18
10:00
część wyjazdowa – w placówce Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie przy ul. Krzywoustego 6, w tym odwiedzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu (po powrocie do Ratusza, ok. godz. 1130) sprawy regulaminowe, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-12-21
9:00
sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, opinie i propozycje w odniesieniu do zapisów dot. priorytetów oraz obszarów strategicznych i kierunków rozwoju wskazanych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku, ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok, sprawy bieżące
2016-11-23
10:00
sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją nt. opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, w środowisku zamieszkania, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz zgłoszenie propozycji ewentualnych poprawek, sformułowanie propozycji do planu pracy na 2017 rok, sprawy bieżące
2016-10-19
10:00
sprawy regulaminowe, opieka nad najmłodszymi mieszkańcami miasta – żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące
2016-09-21
10:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” przed i po włączeniu do struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i rozszerzeniu działalności o czwartą placówkę, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-06-22
10:00
Sprawy regulaminowe, informacja nt. profilaktyki próchnicy – raport z badań przeprowadzonych przez Fundację Wiewiórki Julii, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków i sugestii do projektu budżetu Miasta na 2017 rok, sprawy bieżące.
2016-05-18
9:00
Sprawy regulaminowe, świadczenia rodzinne, rodzaje świadczeń, osoby uprawnione w świetle zmiany przepisów i wprowadzenia nowych form pomocy dla rodziny. Praca socjalna pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a potrzeby mieszkańców Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok (w zakresie działów 851, 852 i 853), sprawy bieżące, prezentacja założeń projektowych dla zadania „Bulwary Rzeki Słupi”.
2016-04-27
9:00
Sprawy regulaminowe, ustalenie treści spotkania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Słupsku z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego.
2016-04-20
9:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci i młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2015 rok, z realizacji Słupskiego Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017, z realizacji zadań objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2010-2018, sprawy bieżące.
2016-03-23
10:00
Sprawy regulaminowe, funkcjonowanie projektu pn. „Zdrowie, Mama i Ja” w ramach Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok, sprawy bieżące.
2016-02-17
10:00
Sprawy regulaminowe, informacja nt. bezpieczeństwa kryzysowego, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2016-01-20
9:00
Sprawy regulaminowe. Spotkanie z Zarządem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Wypracowanie stanowiska w sprawie przeniesienia Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Ustki do Słupska. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.
2016-01-12 (część II)
16:00
Sprawy regulaminowe, dyskusja nt. planowanych zmian organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok, ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok, sprawy bieżące.
2015-12-23 (część I)
10:00
Sprawy regulaminowe, dyskusja nt. planowanych zmian organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok, ustalenie planu pracy Komisji na 2016 rok, sprawy bieżące.
2015-12-09
13:30
Sprawy regulaminowe, stanowisko w sprawie apelu do Marszałka Województwa Pomorskiego.
2015-11-18
10:00
Sprawy regulaminowe, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w pionie szeroko pojętej opieki społecznej, programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-10-21
10:00
Sprawy regulaminowe, słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – przedstawienie kierunków działań, informacja nt. zapewnienia wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki oraz przygotowanie służb pomocowych do okresu jesienno-zimowego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-09-23
10:00
Sprawy regulaminowe, działania na rzecz prewencji zdrowia psychicznego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2015 roku, sprawy bieżące.
2015-06-17
10:00
Sprawy regulaminowe, opieka instytucjonalna, środowiskowa nad najstarszymi mieszkańcami miasta Słupska pozostającymi bez wsparcia rodziny. Bezdomność w świetle zmian demograficznych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie wniosków do uwzględnienia w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2016 rok, sprawy bieżące.
2015-05-20
10:00
Sprawy regulaminowe, walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych w aspekcie dostępności do przestrzeni publicznej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-04-22
10:00
Sprawy regulaminowe, wizytacja placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym wybranych zakładów pracy chronionej, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-03-18
10:00
Sprawy regulaminowe, samorządy medyczne – spotkanie z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-02-18
10:00
Sprawy regulaminowe, informacja nt. pomocy dziecku i rodzinie – oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące.
2015-01-23
13:00
Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 13 i 13a), sprawy bieżące.
2015-01-21
10:00
Sprawy regulaminowe, spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych w aspekcie projektu budżetu na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 r., ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok, sprawy bieżące.
2014-12-19
11:00
Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, wniosek Komisji do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Zobacz pozostałe
Zwiń