Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 178 — 178 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. …16/3 178 178 - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. plan nadzoru dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami …dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 635 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/8 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży …w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska…
komunikacja miejska
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Wynik głosowania skargi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Komisja Edukacji Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki […] Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania komisji merytorycznych. 2014-12-19 10:00 Sprawy […] sprawy bieżące. 2015-09-21 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …regulaminowe, funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci i młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego […] Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-06-21 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
2.
Bogusław Dobkowski
65. dot. badań wad postawy u dzieci
2016-09-28 …dot. badań wad postawy u dzieci
3.
Paweł Szewczyk
2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.
2014-12-19 …dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego…
4.
Beata Chrzanowska
14. dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6.
2016-01-07 …dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat…
5.
Robert Danielkiewicz
3. w sprawie naboru dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych w MDK
2015-01-28 …w sprawie naboru dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych w MDK…
6.
Anna Mrowińska
58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.
2017-10-02 …interpelacja 2017-10-02 58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r…
7.
Daniel Jursza
10. Radny zawnioskował o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby, gdyby ten program nie był kontynuowany w przyszłym roku.
2017-12-28 …o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego…
8.
Robert Danielkiewicz
22. dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 22. dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej…
9.
Andrzej Obecny
20. dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-02-02 …dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży…
10.
Robert Danielkiewicz
23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych
2018-03-06 …interpelacja 2018-03-06 23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników