Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 178 — 178 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. …16/3 178 178 - w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. plan nadzoru dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami …dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 635 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/8 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży …w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska…
komunikacja miejska
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. …L/692/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Wynik głosowania skargi dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci skargi
5. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/100/19 — w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. publikacja Dz.U.W.P. z dnia 30 maja 2019 roku poz. 2623 …granic ich obwodów. publikacja Dz.U.W.P. z dnia 30 maja 2019 roku poz. 2623 szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata szkoły
6. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/101/19 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Panią Krystyną Konieczną Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytownie w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …Konieczną Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytownie w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci szkoły
7. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/102/19 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Lębork w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Lębork w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci szkoły
8. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/103/19 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci szkoły
9. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/104/19 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Trzebielino w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …na zawarcie porozumień z Gminą Trzebielino w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci szkoły
10. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/105/19 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Główczyce w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Główczyce w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Komisja Edukacji Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki […] Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania komisji merytorycznych. 2014-12-19 10:00 Sprawy […] sprawy bieżące. 2015-09-21 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …regulaminowe, funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci i młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego […] Rodzinie na lata 2016-2020. Sprawy bieżące. 2017-05-24 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-06-21 10:00 Sprawy regulaminowe. Działalność…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
2.
Bogusław Dobkowski
65. dot. badań wad postawy u dzieci
2016-09-28 …dot. badań wad postawy u dzieci
3.
Paweł Szewczyk
2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.
2014-12-19 …dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego…
4.
Beata Chrzanowska
14. dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6.
2016-01-07 …dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat…
5.
Robert Danielkiewicz
3. w sprawie naboru dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych w MDK
2015-01-28 …w sprawie naboru dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych w MDK…
6.
Anna Mrowińska
58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.
2017-10-02 …interpelacja 2017-10-02 58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r…
7.
Daniel Jursza
10. Radny zawnioskował o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby, gdyby ten program nie był kontynuowany w przyszłym roku.
2017-12-28 …o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego…
8.
Robert Danielkiewicz
22. dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 22. dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej…
9.
Andrzej Obecny
20. dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-02-02 …dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży…
10.
Robert Danielkiewicz
23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych
2018-03-06 …interpelacja 2018-03-06 23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników