Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 31 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 131 — 131 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …13/14 131 131 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
2. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 394 — 394 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej …32/9 394 394 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 5 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 …3/2 5 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 Statut Izba Wytrzeźwień Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statut zmiany statutu gminy alkohol…
alkohol statut
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 640 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska …jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska 640 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska statut zmiany statutu gminy…
statut
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 581 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …42/35 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska 581 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 423 — w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:423 …w Słupsku / U:423 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 291 — 291 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 2016.1947) …w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 2016.1947) Uchwała Nr XIII/120/15 Rada Seniorów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku…
partycypacja seniorzy
8. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 353 — 353 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 671 — w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku …49/7 w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku 671 w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 540 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …41/3 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska 540 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji 2017-03-10 13:30 Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne […] Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II i III Statutu Miasta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników