Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 436 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:436 …w Słupsku / U:436 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 292 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 629 — w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury …kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku oraz nadania statutu Słupskiego Ośrodka Kultury 629 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury…
kultura
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 131 — 131 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …13/14 131 131 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 208 — 208 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska …jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Obwieszczenie tekstu jednolitego Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 303 — 303 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 540 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …41/3 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska 540 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut zmiany statutu gminy…
statut
9. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 353 — 353 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 …37/11 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. 474 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji 2017-03-10 13:30 Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne […] Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II i III Statutu Miasta…
2. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników