Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 45 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / U45 …7/14 45 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / U45 Rada Seniorów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja seniorzy
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 633 — w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D …46/1 w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D 633 w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 …37/11 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. 474 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 601 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …44/5 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska 601 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut zmiany statutu gminy…
statut
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
młodzież partycypacja
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 131 — 131 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …13/14 131 131 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. …39/8 w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Autopoprawka do projektu Statut Bursy Szkolnej Autopoprawka nr 2 do projektu 500 w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A…
nieruchomości szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 436 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:436 …w Słupsku / U:436 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 5 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 …3/2 5 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 Statut Izba Wytrzeźwień Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statut zmiany statutu gminy alkohol…
alkohol statut
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 292 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji 2017-03-10 13:30 Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne […] Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II i III Statutu Miasta…
2. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników