Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 232 — 232 — w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku …20/10 232 232 - w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku Statut budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport…
budżet sport
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. …39/8 w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Autopoprawka do projektu Statut Bursy Szkolnej Autopoprawka nr 2 do projektu 500 w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A…
nieruchomości szkoły
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 163 — 163 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …15/9 163 163 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 …37/11 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. 474 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 statut zmiany statutu gminy…
statut
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 394 — 394 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej …32/9 394 394 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 280 — 280 — w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 233 — 233 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …20/4 233 233 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 436 — w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:436 …w Słupsku / U:436 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 292 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
młodzież partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 1) sprawy regulaminowe; 2) wybór Przewodniczącego Komisji. 2017-03-10 13:30 1) sprawy regulaminowe […] sprawy organizacyjne. 2017-05-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników