Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 423 — w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:423 …w Słupsku / U:423 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 131 — 131 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …13/14 131 131 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 353 — 353 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 …37/11 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. 474 W sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska. / U:474 statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 292 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 …w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U:292 Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
młodzież partycypacja
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 291 — 291 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 2016.1947) …w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 2016.1947) Uchwała Nr XIII/120/15 Rada Seniorów partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku…
partycypacja seniorzy
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 208 — 208 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska …jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Obwieszczenie tekstu jednolitego Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 5 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 …3/2 5 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 Statut Izba Wytrzeźwień Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statut zmiany statutu gminy alkohol…
alkohol statut
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 1) sprawy regulaminowe; 2) wybór Przewodniczącego Komisji. 2017-03-10 13:30 1) sprawy regulaminowe […] sprawy organizacyjne. 2017-05-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników