Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 164 — 164 — w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr III/3/14 komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 366 — 366 — w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 473 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 …stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 166 — 166 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska …Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska radni komisje…
odznaczenia radni
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 31 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 …w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 Uchwała Nr IV/10/14 doraźna Komisja Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 3 — w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 …3/1 3 w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 485 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. …dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 …Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Już wiadomo, kto zastąpi Marcina Sałatę na stanowisku słupskiego radnego. Daniel Jursza dołączy do Rady jako członek Klubu Radnych Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego u […] boku Tomasza Lesiaka, Lidii Matuszewskiej i Jerzego Mazurka. Ślubowanie radnego widnieje jako jeden z punktów porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (do wglądu na naszej stronie). MPW…
2. Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 …Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej. Chcemy przedstawiać informacje o naszych radnych nie tylko w merytoryczyny, ale też atrakcyjny i intuicyjny sposób, dlatego…
3. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
4. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
5. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
6. VII sesja Rady Miejskiej uwolniona 2015-03-13 …umieszczona na naszym  kanale YouTube. W opisie znajdują się odnośniki czasowe do konkretnych wypowiedzi radnych, dyrektorów, gości. Zachęcamy do subskrypcji kanału…
7. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
8. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 2018-01-04 …finansową Klubu Czarni Słupsk Prezydent Miasta Robert Biedroń przedstawi zakres działań wspierających Klub prowadzonych przez Miasto oraz radni będą podejmować apel do Prezydenta Miasta Słupska o wsparcie zarówno moralne, organizacyjne jak i finansowe…
9. Najnowsza Sesja Rady Mieskiej 2017-03-13 …Cię momentu. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku. Znajdziesz tutaj więcej informacji na temat radnych oraz instrukcje, jak poruszać się po naszym serwisie. MPW…
10. Diety radnych 2017-12-12 …Diety radnych 2017-12-12 Czy nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku zwiększy aktywność niektórych miejskich radnych na sesjach i posiedzeniach? W […] nowym projekcie uchwały można przeczytać, że za nieobecność radnego na posiedzeniu lub sesji, dłuższą jednorazowo niż jedna godzina, dietę obniża się o 20%. Każde swoje wyjście z sali obrad, radni będą musieli odtąd zgłosić Przewodniczącemu […] bądź Przewodniczącej Rady. Jeżeli natomiast radny w danym miesiącu nie będzie ani razu uczestniczył w sesji i posiedzeniu, dieta nie będzie mu przysługiwać. W uzasadnieniu projektu napisano, że celem podjęcia uchwały w nowym kształcie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 57 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
114. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego 27 listopada 2017 r. sprawa nr ORM.0003.173.2017
2017-12-01 …interpelacja 2017-12-01 114. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego 27 listopada 2017 r. sprawa nr ORM.0003.173.2017…
2.
Mieczysław Jaroszewicz
16. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego — sprawa nr ORM.0003.149.2017
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 16. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego - sprawa nr ORM.0003.149.2017…
3.
Paweł Szewczyk
58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji.
2017-12-29 …interpelacja 2017-12-29 58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie…
4.
Anna Mrowińska
16. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II
2016-07-31 …interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych - Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II…
5.
Andrzej Obecny
17. Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi.
2017-10-27 …interpelacja 2017-10-27 17. Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować […] i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi…
6.
Wojciech Lewenstam
2. interpelacja zgłoszona przez radnego Wojciecha Lewenstama oraz radną Jadwigę Stec w sprawie Poradni Kardiologicznej przy ul.Jana Pawła II
2015-07-23 …interpelacja zgłoszona przez radnego Wojciecha Lewenstama oraz radną Jadwigę Stec w sprawie Poradni Kardiologicznej przy ul.Jana Pawła II…
7.
Andrzej Obecny
13. radny, w ramach zapytania poinformował, że otrzymał pismo mieszkańców osiedla Westerplatte, którzy proszą o pomoc w sprawie niezamykania ulicy Sojki na czas remontu ulic Aluchny Emelianow i Franciszka Szafranka. Zapytał, czy to jest prawda, a jeżeli tak, to czy można tę decyzję wstrzymać.
2017-02-22 radny, w ramach zapytania poinformował, że otrzymał pismo mieszkańców osiedla Westerplatte, którzy proszą o pomoc w sprawie niezamykania ulicy Sojki na czas remontu ulic Aluchny Emelianow i Franciszka Szafranka. Zapytał, czy to jest prawda, a…
8.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …interpelacja 2017-09-27 7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na…
9.
Wojciech Lewenstam
10. Radny zwrócił uwagę, że kończy się drugi kwartał roku i zapytał, czy niedługo należy się spodziewać sprawozdania z realizacji zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej”?
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 10. Radny zwrócił uwagę, że kończy się drugi kwartał roku i zapytał, czy niedługo należy się spodziewać sprawozdania z realizacji zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej…
10.
Kazimierz Czyż
20. Radny zwrócił uwagę na nawierzchnię drogi stanowiącej wyjazd z ul. Wileńskiej na ul. Wojska Polskiego od strony przychodni i zapytał, czy nie można jej wykonać z materiału odpornego na pękanie?
2017-09-29 …interpelacja 2017-09-29 20. Radny zwrócił uwagę na nawierzchnię drogi stanowiącej wyjazd z ul. Wileńskiej na ul. Wojska Polskiego od strony przychodni i zapytał, czy nie można jej wykonać z materiału odpornego na pękanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników