Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd skargi
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku …dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu …50/16 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu okręgi wyborcze L/689/18 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic […] i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wynik głosowania partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 182 — 182 — w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada…
partycypacja radni
7. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 423 — w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:423 …Rady Miejskiej w Słupsku 423 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku / U:423 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego statut zmiany statutu gminy…
radni statut
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 473 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 …stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 166 — 166 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska …Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska radni komisje…
odznaczenia radni
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/4/14 — w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 …3/3 w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych III/4/14 w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 podróże służbowe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Interpelacje i wnioski radnych. 58 Sesja Rady Miasta…
2. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
3. Nowy Klubowicz 2016-11-09 …Na XXX Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Z dniem dzisiejszym radna dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia. Więcej […] informacji o Pani Aldonie i pozostałych radnych na stronie. Nowy Klubowicz…
4. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
5. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
6. Sesja XXIII 2016-03-29 …obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco…
7. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
8. Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 …Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 Pamiętasz obietnice? Masz ulotki wyborcze?  Sprawdź co możesz z tym zrobić -> http://docs.inspiruj.org/MPW/obietnice/…
9. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
10. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 71 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
111. interpelacja radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku
2018-05-02 …interpelacja radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku…
2.
Anna Rożek
98. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. stanu utrzymania parku przy ulicy Szafranka
2018-04-19 …interpelacja 2018-04-19 98. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. stanu utrzymania parku przy ulicy Szafranka…
3.
Kazimierz Czyż
19. Radny wymienił opuszczone, niezagospodarowane tereny w mieście: przy ul. Poniatowskiego za NFZ-em, na ul. Krzywoustego po fabryce mebli, na rogu między ul. Paderewskiego a ul. Przemysłową, na ul. Westerplatte i ul. Kozietulskiego, tam gdzie kiedyś był WAK, przy ul. Westerplatte – Gdyńska i na ul. Mickiewicza – plac Broniewskiego i ul. Żeromskiego. Radny zwrócił uwagę, że nawet jeżeli część z tych terenów jest wykupiona przez inwestorów prywatnych, to przecież każdy z nich podjął się wykonania ich zagospodarowania – czy Miasto nie może wyciągnąć konsekwencji w związku z tym, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań?
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 19. Radny wymienił opuszczone, niezagospodarowane tereny w mieście: przy ul. Poniatowskiego za NFZ-em, na ul. Krzywoustego po fabryce mebli, na rogu między ul. Paderewskiego a ul. Przemysłową, na ul. Westerplatte […] gdzie kiedyś był WAK, przy ul. Westerplatte – Gdyńska i na ul. Mickiewicza – plac Broniewskiego i ul. Żeromskiego. Radny zwrócił uwagę, że nawet jeżeli część z tych terenów jest wykupiona przez inwestorów prywatnych, to przecież każdy…
4.
Bogusław Dobkowski
139.dot. interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej, Bogusława Dobkowskiego i Tomasza Czubaka dot. nieudolnej realizacji inwestycji z budżetu 2018 na przykładzie ulic Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej
2018-07-10 …139.dot. interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej, Bogusława Dobkowskiego i Tomasza Czubaka dot. nieudolnej realizacji inwestycji z budżetu 2018 na przykładzie ulic Legionów Polskich i Marii Zaborowskiej…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
17. Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być wyburzony?
2017-01-26 Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być…
6.
Mieczysław Jaroszewicz
16. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego — sprawa nr ORM.0003.149.2017
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 16. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego - sprawa nr ORM.0003.149.2017…
7.
Anna Rożek
110. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. urządzeń w strefach fitness w parku przy ul. Lipowej-Druyffa oraz w parku im. Ireny Sendlerowej
2018-05-01 …wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. urządzeń w strefach fitness w parku przy ul. Lipowej-Druyffa oraz w parku im. Ireny Sendlerowej…
8.
Zbigniew Wojciechowicz
15. Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u
2016-12-28 Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam […] SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u…
9.
Andrzej Obecny
16. Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u.
2017-10-26 …interpelacja 2017-10-26 16. Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u…
10.
Bogusław Dobkowski
75. Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu zmienić go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać, ale już dobrze
2016-12-30 Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu […] go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników