Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/763/18 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. …w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. 19 0 1 3 0 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie…
radni wybory
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 181 — 181 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr III/3/14 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 485 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. …dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 143 — 143 — w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/6 143 143 - w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 473 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 …stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U:473 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/31/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 …w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 Uchwała Nr IV/10/14 doraźna Komisja Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr IV/56/19 — w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska …4/3 w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska IV/56/19 w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska odznaczenia […] medale, nagrody, honorowe obywatelstwa radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
odznaczenia radni
9. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/11/18 — zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II/11/18 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu …50/16 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu L/689/18 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów […] oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
radni wybory
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Interpelacje i wnioski radnych. 58 Sesja Rady Miasta…
2. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
3. Nowy Klubowicz 2016-11-09 …Na XXX Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Z dniem dzisiejszym radna dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia. Więcej […] informacji o Pani Aldonie i pozostałych radnych na stronie. Nowy Klubowicz…
4. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
5. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
6. Sesja XXIII 2016-03-29 …obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco…
7. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
8. Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 …Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 Pamiętasz obietnice? Masz ulotki wyborcze?  Sprawdź co możesz z tym zrobić -> http://docs.inspiruj.org/MPW/obietnice/…
9. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
10. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 73 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-27 Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni
2.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
3.
Zbigniew Wojciechowicz
16. Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to rozwiązanie jest ostateczne, czy zostanie zmienione, i kiedy, bo w tej chwili stanowi olbrzymie zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kierowcy chcą zjechać ze środkowego pasa ulicy Anny Łajming w ulicę Tuwima, albo próbują z lewego pasa pojechać prosto.
2017-01-25 Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to…
4.
Bogusław Dobkowski
128. interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej i Bogusława Dobkowskiego dot. przystanku autobusowego linii nr 15 z miasta do osiedla Niepodległości na wysokości ul. Wandy Chotomskiej
2018-05-10 …interpelacja radnych Beaty Chrzanowskiej i Bogusława Dobkowskiego dot. przystanku autobusowego linii nr 15 z miasta do osiedla Niepodległości na wysokości ul. Wandy Chotomskiej…
5.
Anna Rożek
99. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka o informacje nt. spotkań, wykładów organizowanych w Zielonych Punktach
2018-04-20 …wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka o informacje nt. spotkań, wykładów organizowanych w Zielonych Punktach…
6.
Bogusław Dobkowski
114. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego 27 listopada 2017 r. sprawa nr ORM.0003.173.2017
2017-12-01 …interpelacja 2017-12-01 114. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego 27 listopada 2017 r. sprawa nr ORM.0003.173.2017…
7.
Kazimierz Czyż
18. Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam […] jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza…
8.
Andrzej Obecny
12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.
2016-12-28 …na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny
9.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
10.
Zbigniew Wojciechowicz
20. Interpelacja zgłoszona przez radnych Zbigniewa Wojciechowicza i Roberta Danielkiewicza w spr. możliwości wykorzystania gruntowych wymienników ciepła na potrzeby gospodarki komunalnej
2017-05-23 …interpelacja 2017-05-23 20. Interpelacja zgłoszona przez radnych Zbigniewa Wojciechowicza i Roberta Danielkiewicza w spr. możliwości wykorzystania gruntowych wymienników ciepła na potrzeby gospodarki komunalnej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników