Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd skargi
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 41 — 41 — w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku / U41 …Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku / U41 Rada Społeczna SPMZOZ radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 143 — 143 — w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/6 143 143 - w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 234 — 234 — w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników …20/20 234 234 - w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 4 — w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 …3/3 4 w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 podróże służbowe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 181 — 181 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr III/3/14 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 485 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. …dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Projekt uchwały nr 36/5 — w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. …36/5 W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 166 — 166 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska …Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska radni komisje…
odznaczenia radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
2. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
3. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 W przyszłym tygodniu. W najbliższą środę, tj. 22 lutego, słupscy radni po raz drugi w tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały […] a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności […] Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5); w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku…
4. VII sesja Rady Miejskiej uwolniona 2015-03-13 …umieszczona na naszym  kanale YouTube. W opisie znajdują się odnośniki czasowe do konkretnych wypowiedzi radnych, dyrektorów, gości. Zachęcamy do subskrypcji kanału…
5. Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 …Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej. Chcemy przedstawiać informacje o naszych radnych nie tylko w merytoryczyny, ale też atrakcyjny i intuicyjny sposób, dlatego…
6. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
7. Półmetek u radnej Anny Rożek 2017-04-12 …jest jej cel jako radnej. Z racji, że to odcinek 1 - czekamy na ciąg dalszy... Czy inni radni pójdą w ich ślady i takze podsumują swoje ostatnie dwa lata? https://youtu.be/LMM2GGH-aNg…
8. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
9. Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 …Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Już wiadomo, kto zastąpi Marcina Sałatę na stanowisku słupskiego radnego. Daniel Jursza dołączy do Rady jako członek Klubu Radnych Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego u […] boku Tomasza Lesiaka, Lidii Matuszewskiej i Jerzego Mazurka. Ślubowanie radnego widnieje jako jeden z punktów porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (do wglądu na naszej stronie). MPW…
10. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 29 marca 2017, 9:00 W przyszłym tygodniu radni po raz kolejny spotkają się na posiedzeniu. Tym razem planują poruszyć aż 40 projektów uchwał, a zatem […] kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 9.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. MPW…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 44 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …interpelacja 2017-09-30 21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
2.
Daniel Jursza
8. Radny zapytał, jaki jest plan rozwiązania problemu wózków dziecięcych pozostawianych przez klientów przy wyjściu z Ratusza. Radny dodał, że był też świadkiem sytuacji, że nie było komu obsłużyć podnośnika wózków osób niepełnosprawnych.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 8. Radny zapytał, jaki jest plan rozwiązania problemu wózków dziecięcych pozostawianych przez klientów przy wyjściu z Ratusza. Radny dodał, że był też świadkiem sytuacji, że nie było komu obsłużyć podnośnika wózków…
3.
Zbigniew Wojciechowicz
7. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II
2015-07-31 …interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych - Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II…
4.
Kazimierz Czyż
18. Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam […] jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza…
5.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
6.
Daniel Jursza
2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego na wysokości wjazdu na Stadion – zapytał, jaki jest status tej sprawy, czy planowany jest powrót do poprzednich rozwiązań, czy jednak trzymamy się kurczowo tego, co jest teraz.
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z…
7.
Zbigniew Wojciechowicz
16. Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to rozwiązanie jest ostateczne, czy zostanie zmienione, i kiedy, bo w tej chwili stanowi olbrzymie zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kierowcy chcą zjechać ze środkowego pasa ulicy Anny Łajming w ulicę Tuwima, albo próbują z lewego pasa pojechać prosto.
2017-01-25 Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to…
8.
Kazimierz Czyż
19. Radny wymienił opuszczone, niezagospodarowane tereny w mieście: przy ul. Poniatowskiego za NFZ-em, na ul. Krzywoustego po fabryce mebli, na rogu między ul. Paderewskiego a ul. Przemysłową, na ul. Westerplatte i ul. Kozietulskiego, tam gdzie kiedyś był WAK, przy ul. Westerplatte – Gdyńska i na ul. Mickiewicza – plac Broniewskiego i ul. Żeromskiego. Radny zwrócił uwagę, że nawet jeżeli część z tych terenów jest wykupiona przez inwestorów prywatnych, to przecież każdy z nich podjął się wykonania ich zagospodarowania – czy Miasto nie może wyciągnąć konsekwencji w związku z tym, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań?
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 19. Radny wymienił opuszczone, niezagospodarowane tereny w mieście: przy ul. Poniatowskiego za NFZ-em, na ul. Krzywoustego po fabryce mebli, na rogu między ul. Paderewskiego a ul. Przemysłową, na ul. Westerplatte […] gdzie kiedyś był WAK, przy ul. Westerplatte – Gdyńska i na ul. Mickiewicza – plac Broniewskiego i ul. Żeromskiego. Radny zwrócił uwagę, że nawet jeżeli część z tych terenów jest wykupiona przez inwestorów prywatnych, to przecież każdy…
9.
Wojciech Lewenstam
10. Radny zwrócił uwagę, że kończy się drugi kwartał roku i zapytał, czy niedługo należy się spodziewać sprawozdania z realizacji zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej”?
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 10. Radny zwrócił uwagę, że kończy się drugi kwartał roku i zapytał, czy niedługo należy się spodziewać sprawozdania z realizacji zadania audytowego pn. „Efektywność funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej…
10.
Andrzej Obecny
15. Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych już ścieżek wyłożyć płytami chodnikowymi odzyskanymi podczas remontu ulicy Piekiełko, tak by mieszkańcy nie brnęli w błocie podczas deszczowej pogody.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 15. Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych już…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników