Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku …dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Wynik głosowania radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/9/14 — w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 …Słupsku / U9 w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 przewodniczący komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie…
radni wybory
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 143 — 143 — w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/6 143 143 - w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 323 — 323 — w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku przyjętego Uchwałą Nr XXIX/409/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku. …w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku. regulamin radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
radni zdrowie
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu …50/16 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu L/689/18 w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów […] oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami…
radni wybory
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 485 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. …dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 182 — 182 — w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada…
partycypacja radni
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 142 — 142 — w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/5 142 142 - w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 przewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 27 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Interpelacje i wnioski radnych. 58 Sesja Rady Miasta…
2. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
3. Nowy Klubowicz 2016-11-09 …Na XXX Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Z dniem dzisiejszym radna dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia. Więcej […] informacji o Pani Aldonie i pozostałych radnych na stronie. Nowy Klubowicz…
4. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
5. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
6. Sesja XXIII 2016-03-29 …obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco…
7. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
8. Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 …Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 Pamiętasz obietnice? Masz ulotki wyborcze?  Sprawdź co możesz z tym zrobić -> http://docs.inspiruj.org/MPW/obietnice/…
9. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
10. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 71 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Wojciech Lewenstam
11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu…
2.
Paweł Szewczyk
44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.
2017-04-28 …interpelacja 2017-04-28 44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już…
3.
Wojciech Lewenstam
2. interpelacja zgłoszona przez radnego Wojciecha Lewenstama oraz radną Jadwigę Stec w sprawie Poradni Kardiologicznej przy ul.Jana Pawła II
2015-07-23 …interpelacja zgłoszona przez radnego Wojciecha Lewenstama oraz radną Jadwigę Stec w sprawie Poradni Kardiologicznej przy ul.Jana Pawła II…
4.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …interpelacja 2017-09-27 7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na…
5.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …interpelacja 2017-07-01 89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości…
6.
Paweł Szewczyk
37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.
2017-01-25 Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania…
7.
Paweł Szewczyk
50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka […] Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne…
8.
Daniel Jursza
2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego na wysokości wjazdu na Stadion – zapytał, jaki jest status tej sprawy, czy planowany jest powrót do poprzednich rozwiązań, czy jednak trzymamy się kurczowo tego, co jest teraz.
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z…
9.
Anna Rożek
110. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. urządzeń w strefach fitness w parku przy ul. Lipowej-Druyffa oraz w parku im. Ireny Sendlerowej
2018-05-01 …wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka dot. urządzeń w strefach fitness w parku przy ul. Lipowej-Druyffa oraz w parku im. Ireny Sendlerowej…
10.
Anna Rożek
99. wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka o informacje nt. spotkań, wykładów organizowanych w Zielonych Punktach
2018-04-20 …wniosek radnych Anny Rożek i Pawła Szewczyka o informacje nt. spotkań, wykładów organizowanych w Zielonych Punktach…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników