Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 130 — 130 — w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 …do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 sądy powszechne radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd
2. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd skargi
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 2 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 …w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 wiceprzewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Projekt uchwały nr 36/5 — w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. …36/5 W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 31 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 …w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U31 Uchwała Nr IV/10/14 doraźna Komisja Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 30 — w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska / U30 …5/9 30 w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska / U30 Medal Honorowy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego odznaczenia…
odznaczenia radni
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 181 — 181 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr III/3/14 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 162 — 162 — w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Seniorów …15/8 162 162 - w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Seniorów Rada Seniorów radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada…
partycypacja radni seniorzy
10. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. VII sesja Rady Miejskiej uwolniona 2015-03-13 …umieszczona na naszym  kanale YouTube. W opisie znajdują się odnośniki czasowe do konkretnych wypowiedzi radnych, dyrektorów, gości. Zachęcamy do subskrypcji kanału…
2. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 W przyszłym tygodniu. W najbliższą środę, tj. 22 lutego, słupscy radni po raz drugi w tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały […] a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności […] Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5); w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku…
3. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
4. Nowa radna już w klubie 2016-11-09 …Nowa radna już w klubie 2016-11-09 Na 30. Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Dziś dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia…
5. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
6. Najnowsza Sesja Rady Mieskiej 2017-03-13 …Cię momentu. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku. Znajdziesz tutaj więcej informacji na temat radnych oraz instrukcje, jak poruszać się po naszym serwisie. MPW…
7. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 29 marca 2017, 9:00 W przyszłym tygodniu radni po raz kolejny spotkają się na posiedzeniu. Tym razem planują poruszyć aż 40 projektów uchwał, a zatem […] kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 9.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych. MPW…
8. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
9. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
10. Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 …Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej. Chcemy przedstawiać informacje o naszych radnych nie tylko w merytoryczyny, ale też atrakcyjny i intuicyjny sposób, dlatego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 57 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Tytuł Data
1.
Kazimierz Czyż
18. Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam […] jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza…
2.
Daniel Jursza
2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z ulicą Hołdu Pruskiego na wysokości wjazdu na Stadion – zapytał, jaki jest status tej sprawy, czy planowany jest powrót do poprzednich rozwiązań, czy jednak trzymamy się kurczowo tego, co jest teraz.
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 2. Radny zapytał o termin ostatecznego uprzątnięcia terenu po remoncie wiaduktu na ul. 3 Maja. Nawiązał także do swojego pytania z poprzedniej sesji w sprawie ulicy Madalińskiego, a konkretnie skrzyżowania z…
3.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
4.
Jerzy Mazurek
22. interpelacja zgłoszona przez radnych Jerzego Mazurka i Tomasza Lesiaka, dot. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
2016-02-08 …interpelacja zgłoszona przez radnych Jerzego Mazurka i Tomasza Lesiaka, dot. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym…
5.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …interpelacja 2017-09-27 7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na…
6.
Kazimierz Czyż
22. Radny zapytał, czy planowane jest utwardzenie nawierzchni ulicy Jana Kiepury, którą w deszczowe dni trudno przejść.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 22. Radny zapytał, czy planowane jest utwardzenie nawierzchni ulicy Jana Kiepury, którą w deszczowe dni trudno przejść…
7.
Mieczysław Jaroszewicz
14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to…
8.
Wojciech Lewenstam
11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu…
9.
Mieczysław Jaroszewicz
17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
2017-10-26 …interpelacja 2017-10-26 17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa […] się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej…
10.
Daniel Jursza
8. Radny zapytał, jaki jest plan rozwiązania problemu wózków dziecięcych pozostawianych przez klientów przy wyjściu z Ratusza. Radny dodał, że był też świadkiem sytuacji, że nie było komu obsłużyć podnośnika wózków osób niepełnosprawnych.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 8. Radny zapytał, jaki jest plan rozwiązania problemu wózków dziecięcych pozostawianych przez klientów przy wyjściu z Ratusza. Radny dodał, że był też świadkiem sytuacji, że nie było komu obsłużyć podnośnika wózków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Inne strony

Brak wyników