Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/2/14 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku …I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku wiceprzewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/1/14 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 przewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I/2/14 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 …w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U2 wiceprzewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/3/18 — w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 …w Słupsku III/3/18 w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/4/14 — w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 …3/3 w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych III/4/14 w sprawie ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych / U4 podróże służbowe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady…
radni
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/9/14 — w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 …Słupsku / U9 w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U9 przewodniczący komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego wybory głównie granice obwodów, wszystkie…
radni wybory
9. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/10/14 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/614/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U10 …listopada 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U10 Uchwała Nr XLII/614/13 komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/30/15 — w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska / U30 …5/9 w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska. V/30/15 w […] sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska / U30 Medal Honorowy odznaczenia medale, nagrody, honorowe obywatelstwa radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
odznaczenia radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 29
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Interpelacje i wnioski radnych. 58 Sesja Rady Miasta…
2. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
3. Nowy Klubowicz 2016-11-09 …Na XXX Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Z dniem dzisiejszym radna dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia. Więcej […] informacji o Pani Aldonie i pozostałych radnych na stronie. Nowy Klubowicz…
4. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na…
5. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
6. Sesja XXIII 2016-03-29 …obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco…
7. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
8. Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 …Pamiętasz, co obiecali radni? 2015-08-28 Pamiętasz obietnice? Masz ulotki wyborcze?  Sprawdź co możesz z tym zrobić -> http://docs.inspiruj.org/MPW/obietnice/…
9. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
10. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 73
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
22. interpelacja zgłoszona przez radnych Jerzego Mazurka i Tomasza Lesiaka, dot. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
2016-02-08 …interpelacja zgłoszona przez radnych Jerzego Mazurka i Tomasza Lesiaka, dot. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym…
2.
Jerzy Mazurek
36. Radny wyraził zaskoczenie koncepcją likwidacji zatok autobusowych. Zwrócił się o pełną argumentację w tej sprawie, tym bardziej że do tej pory drogowcy wypowiadali się, że trzeba robić zatoki, żeby nie hamować ruchu drogowego.
2017-01-24 Radny wyraził zaskoczenie koncepcją likwidacji zatok autobusowych. Zwrócił się o pełną argumentację w tej sprawie, tym bardziej że do tej pory drogowcy wypowiadali się, że trzeba robić zatoki, żeby nie hamować ruchu drogowego…
3.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
4.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie…
5.
Bogusław Dobkowski
75. Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu zmienić go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać, ale już dobrze
2016-12-30 Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu […] go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać…
6.
Paweł Szewczyk
37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.
2017-01-25 Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania…
7.
Paweł Szewczyk
38. Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na Komisji Gospodarki Komunalnej – zagrożona jest realizacja tego bardzo istotnego dla Miasta projektu, dużej inwestycji połączenia dwóch części Słupska, całkowitej zmiany filozofii komunikacji. Dodał, że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko chodzi o to, że Miasto Słupsk i region słupski straci bardzo wiele.
2017-01-26 Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na […] że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko…
8.
Paweł Szewczyk
39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.
2017-01-27 Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków…
9.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł […] mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji…
10.
Paweł Szewczyk
41. Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w aspekcie proponowanych zmian i likwidacji zatok autobusowych.
2017-02-23 Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Inne strony

Brak wyników