Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd…
radni sąd skargi
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) / U1 przewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr 1 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku …w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku przewodnicząca radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Projekt uchwały nr 36/5 — w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. …36/5 W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr z dnia
Uchwała nr I/2/14 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku …I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku wiceprzewodniczący radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 142 — 142 — w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska. …14/5 142 142 - w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska. skarbnik radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 367 — 367 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium medalu Honorowego Miasta Słupska …Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium medalu Honorowego Miasta Słupska Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska radni komisje…
odznaczenia radni
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 165 — 165 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku …roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr IV/9/14 komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr 3 — w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 …3/1 3 w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku / U3 komisje stałe radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 164 — 164 — w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku …roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr III/3/14 komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 Informujemy, że w ramach spotkań z mieszkańcami w dniu 20 kwietnia 2015 r.  w godz. od 1400 do […] dyżurować będą radni Rady Miejskiej w Słupsku z Okręgu Wyborczego Nr 4. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w tym spotkaniu. Dyżur radnych rozpocznie się o godz […] sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za pośrednictwem poczty elektronicznej: Jan Lange:  lad.slupsk@wp.pl Anna Rożek:  a.rozek@autograf.pl Jadwiga Stec…
2. Półmetek u radnej Anny Rożek 2017-04-12 …jest jej cel jako radnej. Z racji, że to odcinek 1 - czekamy na ciąg dalszy... Czy inni radni pójdą w ich ślady i takze podsumują swoje ostatnie dwa lata? https://youtu.be/LMM2GGH-aNg…
3. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych
4. Nowa radna już w klubie 2016-11-09 …Nowa radna już w klubie 2016-11-09 Na 30. Sesji Rady Miejskiej ślubowanie na radnego przyjęła Aldona Żurawska. Dziś dołączyła do Kazimierza Czyża oraz Andrzeja Obecnego jako nowy członek Klubu KWW Roberta Biedronia…
5. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych i uchwałami podjętymi na XXIII sesji…
6. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Na XVI Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 października Miasto zyskało nowego Radnego. Ślubowanie złożył Tomasz Czubak, który był już słupskim Radnym w latach…
7. Sesja XXIII 2016-03-29 …obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco…
8. Terminarz na kwiecień 2015-04-01 …odbędzie się 29 kwietnia 2015 o godz. 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego. Dyżury radnych w kwietniu: Beata Chrzanowska 3 kwietnia 2015  pok. Nr 116, godz. od […] kwietnia 2015 pok. Nr 117, godz. od 14.00 do 15.30 Wspólny dyżur radnych z okręgu wyborczego nr 4 Jan Lange Andrzej Obecny Jerzy Mazurek Jadwiga Stec Anna Rożek…
9. Najnowsza Sesja Rady Mieskiej 2017-03-13 …Cię momentu. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku. Znajdziesz tutaj więcej informacji na temat radnych oraz instrukcje, jak poruszać się po naszym serwisie. MPW…
10. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 W przyszłym tygodniu. W najbliższą środę, tj. 22 lutego, słupscy radni po raz drugi w tym roku spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Poruszą nie tylko standardowe uchwały […] a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2016 roku. Sprawozdanie Komendanta z działalności […] Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 36/5); w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
75. Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu zmienić go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać, ale już dobrze
Radny zwrócił uwagę, że jadąc z ulicy Deotymy w lewo, chcąc wjechać w ulicę Tuwima – lewy pas jest prawidłowy, ale jak ktoś nieopatrznie stanie na sąsiednim pasie to nie ma potem możliwości, miejsca i czasu […] go na lewy, i nie ma szansy skręcić w ulicę Tuwima – musi jechać prosto, w stronę Sienkiewicza. Radny zapytał, czy planowana jest zmiana tego rozwiązania. Wyraził zdanie, że lepiej trzy razy projektować a raz wykonać…
2.
Kazimierz Czyż
18. Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę na stan flag wywieszonych na budynku „małego Ratusza”. Zaapelował o zadbanie, aby zawsze były czyste. Nie oczekuje odpowiedzi na piśmie. Zapytał także, czy faktycznie są plany zlikwidowania zegara kwiatowego, i postawienia tam […] jakiegoś pawilonu? Radny optuje jednak za zegarem. Ponadto, w kontekście zamkniętego balkonu przy sali obrad zapytał, na jakim etapie są prace remontowe Ratusza…
3.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-25 Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni
4.
Zbigniew Wojciechowicz
7. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II
…interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych - Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
17. Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być wyburzony?
2017-01-25 Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być…
6.
Robert Danielkiewicz
10. interpelacja radnych Roberta Danielkiewicza oraz Zbigniewa Wojciechowicza w spr. planowanego zagospodarowania budynku po Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Praktycznego
…interpelacja radnych Roberta Danielkiewicza oraz Zbigniewa Wojciechowicza w spr. planowanego zagospodarowania budynku po Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Praktycznego…
7.
Jerzy Mazurek
36. Radny wyraził zaskoczenie koncepcją likwidacji zatok autobusowych. Zwrócił się o pełną argumentację w tej sprawie, tym bardziej że do tej pory drogowcy wypowiadali się, że trzeba robić zatoki, żeby nie hamować ruchu drogowego.
2017-01-25 Radny wyraził zaskoczenie koncepcją likwidacji zatok autobusowych. Zwrócił się o pełną argumentację w tej sprawie, tym bardziej że do tej pory drogowcy wypowiadali się, że trzeba robić zatoki, żeby nie hamować ruchu drogowego…
8.
Jerzy Mazurek
37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.
2017-01-25 Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za…
9.
Daniel Jursza
1. dot. ulicy Madalińskiego i skrzyżowania z drogą prowadząca na Stadion. Radny zapytał, czy organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, ponieważ w tej chwili, wyjeżdżając ze Stadionu nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo.
2017-03-29 …dot. ulicy Madalińskiego i skrzyżowania z drogą prowadząca na Stadion. Radny zapytał, czy organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, ponieważ w tej chwili, wyjeżdżając ze Stadionu nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo…
10.
Anna Mrowińska
16. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II
…interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych - Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3