Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 86 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 86 w sprawie zmiany uchwały Nr […] Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 odpady opłaty odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Projekt uchwały nr 52/4 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 52/4…
finanse
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Projekt uchwały nr 49/12 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr — WYKREŚLONA …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYKREŚLONA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/719/18 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLIX/661/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej …w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 52/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale […] w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej LII/719/18 16 0 4 3 0 opłaty…
opłaty
6. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr IV/53/19 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty IV/53/19 w sprawie zmiany uchwały Nr […] Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne opłaty odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
8. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 335 — 335 — w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 141 — 141 — w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. …Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. odpady komunalne projekty unijne spółki odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady projekty unijne spółki
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 336 — 336 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
3. dot. umów zawartych pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych
2018-11-28 …umów zawartych pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych interpelacja odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
2.
Tomasz Lesiak
7. dot. utrzymywania w czystości pojemników na odpady segregowane
2015-09-28 …dot. utrzymywania w czystości pojemników na odpady segregowane…
3.
Tadeusz Bobrowski
1.dot. realizacji polityki zagospodarowania odpadów komunalnych
2018-12-04 …1.dot. realizacji polityki zagospodarowania odpadów komunalnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
4.
Anna Rożek
116. dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury"
2018-06-19 …dot. przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury…
5.
Robert Danielkiewicz
8. dot. przedłużenia terminu odbioru odpadów organicznych przez PGK do końca listopada 2015 roku
2015-11-17 …dot. przedłużenia terminu odbioru odpadów organicznych przez PGK do końca listopada 2015 roku…
6.
Anna Rożek
1.dot. wniosków wspólnot mieszkaniowych do Urzędu Miejskiego w sprawie uzyskania tytułu prawnego do działki pod budowę wiat śmietnikowych oraz działki przyległej, i zawartych umów
2018-11-27 …w sprawie uzyskania tytułu prawnego do działki pod budowę wiat śmietnikowych oraz działki przyległej, i zawartych umów odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
7.
Anna Rożek
54. dot. zmiany miejsca usytuowania kontenera na odpady przy ul. Lelewela
2016-10-07 …dot. zmiany miejsca usytuowania kontenera na odpady przy ul. Lelewela…
8.
Kazimierz Czyż
27. dot. ulicy Kalinowej — odbioru śmieci
2018-09-27 …dot. ulicy Kalinowej - odbioru śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
9.
Bogusław Dobkowski
146. dot. umożliwienia segregacji odpadów komunalnych
2018-09-21 …dot. umożliwienia segregacji odpadów komunalnych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
10.
Bogusław Dobkowski
1.dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
2018-11-28 …interpelacja 2018-11-28 1.dot. gospodarowania odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników