Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomniki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/11 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody. …59/11 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody. pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pomniki środowisko
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 576 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …42/28 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska 576 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny…
tereny zielone
3. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/9 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. …59/9 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pomniki środowisko
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/721/18 — w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody LII/721/18 18 0 0 3 2 pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 577 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska …42/29 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska 577 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny…
tereny zielone
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 450 — w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody — drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278. …37/18 W sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278. 450 W sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego […] się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278. pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Projekt uchwały nr 46/22 — w sprawie poparcia działań Premiera Rządu Polskiego zmierzających do przeniesienia pomnika Jana Pawła II z Ploelmer we Francji do Polski i wyrażenia woli przyjęcia monumentu na teren Słupska …46/22 w sprawie poparcia działań Premiera Rządu Polskiego zmierzających do przeniesienia pomnika Jana Pawła II z Ploelmer we Francji do Polski i wyrażenia woli przyjęcia monumentu na teren Słupska pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
8. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/720/18 — w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody 52/2 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody LII/720/18 18 0 0 3 2 pomniki pomniki i tablice…
pomniki środowisko
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 659 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …49/1 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska 659 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny…
tereny zielone
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 80 — w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska / U80 …10/3 w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska 80 w […] sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska / U80 pomniki pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników