Wyniki wyszukiwania dla tagu: sport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …32/3 382 - w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości […] sport opłaty sport
opłaty sport
2. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/761/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku …55/6 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. LV/761/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na […] działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku 15 1 0 7 0 skargi sport
skargi sport
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/787/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji …Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji LVIII/787/18 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w […] Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji opłaty sport
opłaty sport
4. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 600 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku …44/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku 600 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku skargi…
skargi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/52/15 — zmieniająca Uchwałę Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej / U52 …promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej / U52 Uchwała Nr XLI/589/13 promocja miasta sport sport
sport
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 675 — w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2018-2020 środków publicznych z przeznaczeniem na finansowe wsparcie sportowców przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 …środków publicznych z przeznaczeniem na finansowe wsparcie sportowców przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 sport
sport
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 258 — 258 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości SOSiR opłaty […] sport
opłaty sport
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/755/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. …53/28 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. LIII/755/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. skargi sport
skargi sport
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 232 — 232 — w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku …20/10 232 232 - w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku Statut budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu sport
budżet sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Sprawy regulaminowe. Omówienie najistotniejszych wniosków wynikających z „Białej księgi – oceny realizacji inwestycji pn.”Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” w Słupsku w latach 2008-2014”. Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego…
2. Komisja Edukacji …dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji, wniosek […] lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza […] sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w […] z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej […] Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką – Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
31. dot. ograniczonego dostępu mieszkańców do korzystania z pływalni przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
2016-02-16 …dot. ograniczonego dostępu mieszkańców do korzystania z pływalni przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji…
2.
Aldona Żurawska
1. dot. naprawy sprzętu sportowego w parku im. Ireny Sendlerowej
2018-06-11 …dot. naprawy sprzętu sportowego w parku im. Ireny Sendlerowej sport
3.
Anna Rożek
6.dot. danych o liczbie dzieci w szkołach pływania korzystających z cen preferencyjnych pływalni przy ul. Szczecińskiej oraz meldunku
2018-12-14 …preferencyjnych pływalni przy ul. Szczecińskiej oraz meldunku dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport
4.
Zbigniew Wojciechowicz
15. Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u
2016-12-28 …tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego…
5.
Kazimierz Czyż
26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia
2018-09-26 …dla dzieci i młodzieży MKS Słupia dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież sport
6.
Daniel Jursza
18.dot. przywrócenia Wydziału Sportu w strukturach Urzędu Miejskiego
2018-09-27 …18.dot. przywrócenia Wydziału Sportu w strukturach Urzędu Miejskiego sport
7.
Tadeusz Bobrowski
27. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?
2017-01-25 …z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania…
8.
Anna Rożek
5.dot. dostępności torów pływackich na słupskiej pływalni dla klientów indywidualnych
2018-12-13 …interpelacja 2018-12-13 5.dot. dostępności torów pływackich na słupskiej pływalni dla klientów indywidualnych sport
9.
Marcin Sałata
2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen
…dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników