Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 78 — w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska / U78 …restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska / U78 zabytki rewitalizacja dotacje…
dotacje rewitalizacja
2. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 219 — 219 — w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska …roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska Uchwała Nr X/78/15 dotacje rewitalizacja dotacje…
dotacje rewitalizacja
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 276 — 276 — w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska …w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska Mapa rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 318 — 318 — w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska …w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 405 — 405 — w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska …konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska dotacje rewitalizacja dotacje…
dotacje rewitalizacja
6. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 527 — w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+ …40/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ 527 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+ rewitalizacja
rewitalizacja
7. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 578 — w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska …42/32 w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska 578 w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska rewitalizacja
rewitalizacja
8. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku …50/3 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku L/686/18 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Wynik głosowania rewitalizacja
rewitalizacja
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/750/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. …nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe rewitalizacja
drogi rewitalizacja
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku. …50/3 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku. L/686/18 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku. rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Sprawy regulaminowe, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2017 r., prezentacja wstępnego zakresu rzeczowego projektu rewitalizacji pn.”Bulwary Rzeki Słupi”, zaopiniowanie projektów uchwał (w tym opinia Komisji dotycząca realizacji budżetu Miasta Słupska w […] przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok) 2017-01-20 09:00 sprawy regulaminowe, informacja dotycząca rewitalizacji ulicy Długiej i udziału w niej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące […] materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-02-23 9:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat rewitalizacji Podgrodzia i Śródmieścia – zakres robót i terminy ich realizacji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżących…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …w sprawie udzielenia kolejnej dotacji na restauracje Kościołów Mariackiego i Najśw. Serca Jezusowego w Słupsku. Informacja dotycząca rewitalizacji ulicy Długiej. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące […] Sprawy regulaminowe. Informacja o realizacji w 2017 r. zadań remontowych w zasobach komunalnych oraz o rewitalizacji podwórek w zasobach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego Miasta Słupska w 2016 r.; 3) informacja na temat rewitalizacji ulicy Długiej i udziału w niej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; 4) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych […] Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 2018-03-19 13:00 prawy regulaminowe. Prezentacja na temat miejscowego plan rewitalizacji „Długa” w Słupsku. Prezentacja projektu uchwały reklamowej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”
2016-06-30 …dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1” 2016-06-30 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Anna Rożek
66. Radna zapytała, z jakiego powodu wykreślono budynki przy ul. Długiej 10 i 11 z zasobu mieszkaniowego przeznaczonego do sprzedaży. Czy z powodu rewitalizacji? Czy mieszkańcy będą mogli pozostać w tych budynkach, a jeśli nie, to kiedy zostaną przekwaterowani?
2017-01-25 …wykreślono budynki przy ul. Długiej 10 i 11 z zasobu mieszkaniowego przeznaczonego do sprzedaży. Czy z powodu rewitalizacji? Czy mieszkańcy będą mogli pozostać w tych budynkach, a jeśli nie, to kiedy zostaną przekwaterowani…
3.
Paweł Szewczyk
24. dot. rewitalizacji ulicy Długiej
2016-01-28 …dot. rewitalizacji ulicy Długiej…
4.
Paweł Szewczyk
29. dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji
2016-05-27 …dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji
5.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł…
6.
Tomasz Lesiak
15. dot. realizacji zadania w "Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego"
2016-10-12 …dot. realizacji zadania w "Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego…
7.
Tomasz Lesiak
22. dot. rewitalizacji Stawku Łabędziego.
2017-03-29 …dot. rewitalizacji Stawku Łabędziego…
8.
Anna Rożek
3. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok zadania "Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska"
2018-12-11 …interpelacja 2018-12-11 3. dot. planowanego w projekcie budżetu Miasta na 2019 rok zadania "Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska…
9.
Anna Rożek
16.dot. planu remontów chodników , dróg, parkingów, podwórek, zaplanowanych przez PGM Sp. z o.o. na 2019 rok
2019-01-10 …przez PGM Sp. z o.o. na 2019 rok 2019-01-10 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie rewitalizacja spółki…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników