Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 533 — w sprawie zmiany nazwy Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku oraz nadania Statutu Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara …nazwy Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku oraz nadania Statutu Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 108 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku / U108 …13/11 108 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku / U108 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
finanse kultura
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 632 — w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 — 2019 …w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 - 2019 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 306 — 306 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 444 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/14 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych […] do ich potwierdzenia. 444 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 507 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …40/2 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 507 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za […] Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 280 — 280 — w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …rok. 5 10 5 3 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
budżet drogi kultura środowisko
9. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 416 — w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 …w Mieście Słupsku 416 w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 511 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku …40/6 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku 511 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Nowego […] Teatru im. Witkacego w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji […] Oświatową na lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata […] regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Daniel Jursza
17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta
2018-09-26 …17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
2.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
3.
Daniel Jursza
16. dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
2018-06-03 …dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
4.
Mieczysław Jaroszewicz
17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
2017-10-26 …były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem…
5.
Bogusław Dobkowski
9. dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji
2015-03-10 …dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji…
6.
Bogusław Dobkowski
145. dot. sfatygowanego już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet
2018-09-17 …już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Marcin Sałata
2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen
…dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen…
8.
Bogusław Dobkowski
104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
2017-10-03 …interpelacja 2017-10-03 104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja…
9.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
10.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników