Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 309 — 309 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 632 — w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 — 2019 …w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 - 2019 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 307 — 307 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 109 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 …13/12 109 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
finanse kultura
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 630 — w sprawie ustanowienia roku 2018 w Mieście Słupsku rokiem obchodów 100 — lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet …w Mieście Słupsku rokiem obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 569 — w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury …42/24 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury 569 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum […] Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 3 z dnia
Projekt uchwały nr 3/14 — w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. …lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 444 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/14 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych […] do ich potwierdzenia. 444 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów […] i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 416 — w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 …w Mieście Słupsku 416 w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i…
2. Komisja Edukacji …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji […] Oświatową na lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata […] regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
46.dot. kosztu (w tym poniesionego przez Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r.
2018-10-12 …gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia opłaty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
2.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
3.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
4.
Mieczysław Jaroszewicz
14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to…
5.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
6.
Bogusław Dobkowski
145. dot. sfatygowanego już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet
2018-09-17 …już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Daniel Jursza
16. dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
2018-06-03 …dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
8.
Bogusław Dobkowski
9. dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji
2015-03-10 …dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji…
9.
Mieczysław Jaroszewicz
17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
2017-10-26 …były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem…
10.
Bogusław Dobkowski
104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
2017-10-03 …interpelacja 2017-10-03 104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników