Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 311 — 311 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 5 z dnia
Projekt uchwały nr 5/3 — w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,położonych na obszarze Miasta Słupska. …konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,położonych na obszarze Miasta Słupska. dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 632 — w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 — 2019 …w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 - 2019 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 416 — w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 …w Mieście Słupsku 416 w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa w Mieście Słupsku / U:416 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 308 — 308 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 510 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku …40/5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury 510 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury w […] Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 107 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 …13/10 107 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 618 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 …w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
10. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/30/18 — w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków …lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i…
2. Komisja Edukacji …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji […] Oświatową na lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata […] regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
2. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku…
3. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
4. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
5. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
6. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
7. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
8. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …ł ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 37/13), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 15 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
2.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
3.
Daniel Jursza
17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta
2018-09-26 …17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
4.
Daniel Jursza
16. dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
2018-06-03 …dot. nagrody dla pracownika Wydziału Kultury
5.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
6.
Bogusław Dobkowski
145. dot. sfatygowanego już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet
2018-09-17 …już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
7.
Anna Rożek
55. dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku
2016-10-08 …dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku…
8.
Zbigniew Wojciechowicz
25.dot. pracy pracowników Teatru im. Witkacego w Słupsku
2018-09-05 …interpelacja 2018-09-05 25.dot. pracy pracowników Teatru im. Witkacego w Słupsku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
9.
Jerzy Mazurek
42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok…
10.
Bogusław Dobkowski
104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
2017-10-03 …interpelacja 2017-10-03 104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników