Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 618 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 …w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 569 — w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury …42/24 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury 569 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum […] Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 306 — 306 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 104 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 …13/7 104 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 309 — 309 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 580 — w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Słupska oraz zasad jego używania …Miasta Słupska oraz zasad jego używania 580 w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Słupska oraz zasad jego używania kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 506 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku …40/1 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku 506 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Polskiej […] Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 509 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku …40/4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku 509 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Słupskiego Ośrodka […] Kultury w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 507 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …40/2 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 507 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za […] Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 308 — 308 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji […] Oświatową na lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata […] regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mieczysław Jaroszewicz
17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
2017-10-26 …były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem…
2.
Marcin Sałata
2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen
…dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen…
3.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
4.
Bogusław Dobkowski
9. dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji
2015-03-10 …dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
6.
Mieczysław Jaroszewicz
14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to…
7.
Bogusław Dobkowski
104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
2017-10-03 …interpelacja 2017-10-03 104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja…
8.
Jerzy Mazurek
42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok…
9.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
10.
Anna Rożek
55. dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku
2016-10-08 …dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników