Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-03-24 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o funkcjonowaniu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku w zakresie struktury etatów, nakładów remontowych i inwestycyjnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące 2017-02-16 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Słupsku; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące […] o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-05-25 9:00 Sprawy…
2. Komisja Rewizyjna …skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i […] skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Robert Danielkiewicz
12. dot. byłego cmentarza ewangelickiego
…dot. byłego cmentarza ewangelickiego…
2.
Anna Rożek
15. dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych
2015-05-20 …dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych…
3.
Andrzej Obecny
12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.
…dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich […] uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan…
4.
Mieczysław Jaroszewicz
9. dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską.
2017-03-29 …dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską…
5.
Anna Rożek
22. dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej
2015-12-06 …dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej…
6.
Tadeusz Bobrowski
15. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku
…dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie