Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-03-24 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o funkcjonowaniu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku w zakresie struktury etatów, nakładów remontowych i inwestycyjnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące 2017-02-16 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Słupsku; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące […] o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-05-25 9:00 Sprawy…
2. Komisja Rewizyjna …skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i […] skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie wydania decyzji o zakazie wjazdu na parking usytuowany przed Nowym Cmentarzem w Słupsku w dniu 1 listopada 2017 r. co spowodowało duże utrudnienia w dostaniu się na groby…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mieczysław Jaroszewicz
15. Radny zgłosił zapytania o zamkniętą Izbę Pamięci Słupszczan oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza.
2017-09-29 …oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza…
2.
Tadeusz Bobrowski
14. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku
2016-01-14 …dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku…
3.
Robert Danielkiewicz
13. dot. byłego cmentarza ewangelickiego
2016-10-26 …dot. byłego cmentarza ewangelickiego…
4.
Andrzej Obecny
12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.
2016-12-28 …dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich […] uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan…
5.
Mieczysław Jaroszewicz
11. dot. terminu rozpoczęcia prac związanych z renowacją poniemieckich nagrobków na "starym" Cmentarzu Komunalnym
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 11. dot. terminu rozpoczęcia prac związanych z renowacją poniemieckich nagrobków na "starym" Cmentarzu Komunalnym…
6.
Anna Rożek
22. dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej
2015-12-06 …dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej…
7.
Anna Rożek
15. dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych
2015-05-20 …dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych…
8.
Mieczysław Jaroszewicz
9. dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską.
2017-03-29 …dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników