Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 44 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
Projekt uchwały nr 5/1 — w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 156/9 i 161/15 w obrębie 12 do kategorii dróg gminnych …sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 156/9 i 161/15 w obrębie 12 do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 454 — w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych …Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 543 — w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku …41/8 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku 543 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/798/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 …59/1 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12. LIX/798/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski…
nieruchomości
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 572 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku …42/26 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia […] pojazdu w 2018 roku 572 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku opłaty…
opłaty
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 457 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej …w Słupsku kategorii drogi krajowej 457 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/799/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 …59/2 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 LIX/799/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego…
nieruchomości
8. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/793/18 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku …59/6 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu […] w 2019 roku. LIX/793/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku finanse kredyty, dochody…
finanse
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych …sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych L/685/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
2. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie dostępności dróg dojazdowych do firm usytuowanych przy ul. Borchardta od ul. Portowej w Słupsku. 5. Sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr […] położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2); w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk…
2. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska…
3. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …nr 14, od spotkania z mieszkańcami tego rejonu miasta w sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za…
4. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia […] w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr…
5. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …g gminnych (druk nr 37/35), w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36), w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 43 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
16.dot. planu remontów chodników , dróg, parkingów, podwórek, zaplanowanych przez PGM Sp. z o.o. na 2019 rok
2019-01-10 …16.dot. planu remontów chodników , dróg, parkingów, podwórek, zaplanowanych przez PGM Sp. z o.o. na 2019 rok 2019-01-10 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe parkowanie rewitalizacja spółki…
2.
Marcin Dadel
25. dot. jakości wykonania dróg rowerowych
…dot. jakości wykonania dróg rowerowych…
3.
Marcin Dadel
23. dot. barierek oddzielających jezdnię od chodnika, zlokalizowanych wzdłuż dawnego przebiegu drogi krajowej nr 6.
…dot. barierek oddzielających jezdnię od chodnika, zlokalizowanych wzdłuż dawnego przebiegu drogi krajowej nr…
4.
Anna Rożek
8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta
2018-12-16 …8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Marcin Sałata
21. dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.
…dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego…
6.
Anna Rożek
86.-88. dot. konieczności: 1) naprawy uszkodzenia nawierzchni drogi na ul. Królowej Jadwigi, 2) naprawy nawierzchni drogi prowadzącej do Polikliniki przy ul. Lelewela, 3) rozwiązania problemu samochodów blokujących miejsca parkingowe
2017-12-28 …dot. konieczności: 1) naprawy uszkodzenia nawierzchni drogi na ul. Królowej Jadwigi, 2) naprawy nawierzchni drogi prowadzącej do Polikliniki przy ul. Lelewela, 3) rozwiązania problemu samochodów blokujących miejsca parkingowe…
7.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze
8.
Paweł Szewczyk
59.dot. przestrzeni ulicy Nowobramskiej
2018-04-16 …59.dot. przestrzeni ulicy Nowobramskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
9.
Anna Rożek
10.dot. remontu łącznika pomiędzy ulicami Wiśniową i Lipową
2018-12-25 …10.dot. remontu łącznika pomiędzy ulicami Wiśniową i Lipową drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Jerzy Mazurek
30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10
2016-03-16 …dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników