Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 457 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej …w Słupsku kategorii drogi krajowej 457 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi inwestycje współpraca regionalna
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 480 — w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 18.05.2017 r. poz. 1860 …w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 18.05.2017 r. poz. 1860 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 543 — w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku …41/8 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku 543 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 283 — 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku …r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku Uchwała Nr XV/158/15 nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 325 — 325 — w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) …w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 572 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku …42/26 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia […] pojazdu w 2018 roku 572 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku opłaty…
opłaty
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …37/24 W sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
budżet drogi kultura środowisko
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod […] budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
2. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
3. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Jan Lange
2. dot. dróg, które na dziś posiadają pozwolenie na budowę
2015-02-25 …dot. dróg, które na dziś posiadają pozwolenie na budowę…
2.
Beata Chrzanowska
30. dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw
2017-03-07 …dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw…
3.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami
4.
Marcin Dadel
5. dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica
…dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica…
5.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze
6.
Anna Rożek
90. dot. drogi z płyt, która prowadzi od Biedronki do ulicy Szafranka i Bogdanowicza
2018-01-10 …interpelacja 2018-01-10 90. dot. drogi z płyt, która prowadzi od Biedronki do ulicy Szafranka i Bogdanowicza…
7.
Kazimierz Czyż
20. Radny zwrócił uwagę na nawierzchnię drogi stanowiącej wyjazd z ul. Wileńskiej na ul. Wojska Polskiego od strony przychodni i zapytał, czy nie można jej wykonać z materiału odpornego na pękanie?
2017-09-29 …interpelacja 2017-09-29 20. Radny zwrócił uwagę na nawierzchnię drogi stanowiącej wyjazd z ul. Wileńskiej na ul. Wojska Polskiego od strony przychodni i zapytał, czy nie można jej wykonać z materiału odpornego na…
8.
Jerzy Mazurek
30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10
2016-03-16 …dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i…
9.
Bogusław Dobkowski
40. dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej
2016-01-27 …dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej…
10.
Jerzy Mazurek
1. dot. prac zleconych przez samorząd Miasta Słupska, związanych z budową i remontem dróg, wykonywanych w latach 2006-2014 na terenie Słupska przez firmę "Drogi i Mosty" Sp. z o.o. oraz ZIMAR Ryszarda Zygierta z Bytowa
2014-12-10 …prac zleconych przez samorząd Miasta Słupska, związanych z budową i remontem dróg, wykonywanych w latach 2006-2014 na terenie Słupska przez firmę "Drogi i Mosty" Sp. z o.o. oraz ZIMAR Ryszarda Zygierta z Bytowa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników