Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 464 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku …Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 257 — 257 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 …w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 398 — 398 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. …33/4 398 398 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. opłaty opłaty…
opłaty
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …37/24 W sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
budżet drogi kultura środowisko
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/34 — w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych. …37/34 W sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi inwestycje współpraca regionalna
7. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 115 — 115 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową …Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego […] wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową Umowa program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …lata 2017-2021” / U:424 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 158 — 158 — w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. …15/12 158 158 - w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
2. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
3. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Dadel
5. dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica
…dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica…
2.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami
3.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
4.
Bogusław Dobkowski
62. dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok
2016-09-15 …dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok…
5.
Beata Chrzanowska
30. dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw
2017-03-07 …dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw…
6.
Andrzej Obecny
5. dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień.
2015-10-28 …dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień…
7.
Jan Lange
17. dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta
2016-10-27 …dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta…
8.
Marcin Dadel
25. dot. jakości wykonania dróg rowerowych
…dot. jakości wykonania dróg rowerowych…
9.
Paweł Szewczyk
8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego
2015-04-27 …dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego…
10.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników