Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 325 — 325 — w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) …w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 454 — w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych …Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 628 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska …w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi inwestycje współpraca regionalna
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych …sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych L/685/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 493 — w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych …ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych 493 w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 158 — 158 — w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. …15/12 158 158 - w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/774/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 …57/9 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 LVIII/774/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 nieruchomości…
nieruchomości
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/28/15 — w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego …5/7 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha […] stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. V/28/15 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego nieruchomości darowizny nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 457 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej …w Słupsku kategorii drogi krajowej 457 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
2. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia […] w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr…
2. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …nr 14, od spotkania z mieszkańcami tego rejonu miasta w sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …g gminnych (druk nr 37/35), w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36), w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr […] położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2); w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Wojciechowicz
28.dot. znaku drogowego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych przy posesji
2018-10-26 …28.dot. znaku drogowego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych przy posesji drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Marcin Dadel
5. dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica
…dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica…
3.
Beata Chrzanowska
30. dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw
2017-03-07 …dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw…
4.
Andrzej Obecny
17. Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi.
2017-10-27 …Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym…
5.
Andrzej Obecny
5. dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień.
2015-10-28 …dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień…
6.
Anna Rożek
8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta
2018-12-16 …8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze
8.
Bogusław Dobkowski
62. dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok
2016-09-15 …dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok…
9.
Paweł Szewczyk
59.dot. przestrzeni ulicy Nowobramskiej
2018-04-16 …59.dot. przestrzeni ulicy Nowobramskiej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników