Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 257 — 257 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 …w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 325 — 325 — w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) …w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/35 — w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych. …37/35 W sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/36 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej. …37/36 W sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/37 — w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych. …37/37 W sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod […] budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 201 — 201 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku opłaty opłaty…
opłaty
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 283 — 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku …r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku Uchwała Nr XV/158/15 nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 398 — 398 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. …33/4 398 398 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. opłaty opłaty…
opłaty
10. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
2. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego
…dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego…
2.
Bogusław Dobkowski
40. dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej
…dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej…
3.
Andrzej Obecny
5. dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień.
…dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień…
4.
Bogusław Dobkowski
62. dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok
…dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok…
5.
Robert Danielkiewicz
6. wniosek o przeprowadzenie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu ulicy Portowej
…wniosek o przeprowadzenie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu ulicy Portowej…
6.
Marcin Dadel
25. dot. jakości wykonania dróg rowerowych
…dot. jakości wykonania dróg rowerowych…
7.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
…dot. bezpieczeństwa na drodze
8.
Jan Lange
17. dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta
…dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta…
9.
Beata Chrzanowska
8. dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego"
…dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego…
10.
Marcin Sałata
21. dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.
…dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3