Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 457 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej …w Słupsku kategorii drogi krajowej 457 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 115 — 115 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową …Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego […] wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową Umowa program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 455 — w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych …ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych 455 w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 458 — w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych …do kategorii dróg krajowych 458 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. 5 10 5 3 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
budżet drogi kultura środowisko
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 543 — w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku …41/8 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku 543 w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod […] budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/28/15 — w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego …5/7 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha […] stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. V/28/15 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego nieruchomości darowizny nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr Apel — w sprawie budowy drogi ekspresowej S-6 …Apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S-6 Apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S-6 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 201 — 201 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku opłaty opłaty…
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
2. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
3. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia […] w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr…
2. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …nr 14, od spotkania z mieszkańcami tego rejonu miasta w sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także za…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …g gminnych (druk nr 37/35), w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36), w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg…
4. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
90. dot. drogi z płyt, która prowadzi od Biedronki do ulicy Szafranka i Bogdanowicza
2018-01-10 …interpelacja 2018-01-10 90. dot. drogi z płyt, która prowadzi od Biedronki do ulicy Szafranka i Bogdanowicza…
2.
Anna Rożek
114. dot. przetargu na wykonanie drogi przy budynku Lelewela
2018-05-05 …dot. przetargu na wykonanie drogi przy budynku Lelewela…
3.
Lidia Matuszewska
2. dot. stanu nawierzchni chodnika i drogi na ulicy Słonecznej
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 2. dot. stanu nawierzchni chodnika i drogi na ulicy Słonecznej…
4.
Jerzy Mazurek
30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10
2016-03-16 …dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i…
5.
Marcin Dadel
25. dot. jakości wykonania dróg rowerowych
…dot. jakości wykonania dróg rowerowych…
6.
Marcin Sałata
21. dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.
…dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego…
7.
Tadeusz Bobrowski
3. dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne
2015-05-09 …dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne…
8.
Beata Chrzanowska
9. dot. możliwości rozwiązania problemu związanego ze stanem technicznym nawierzchni drogi na ulicy Fabrycznej
2015-09-11 …dot. możliwości rozwiązania problemu związanego ze stanem technicznym nawierzchni drogi na ulicy Fabrycznej…
9.
Jan Lange
17. dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta
2016-10-27 …dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta…
10.
Beata Chrzanowska
8. dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego"
2015-09-03 …dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników