Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 457 — w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej …w Słupsku kategorii drogi krajowej 457 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod […] budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 628 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska …w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 493 — w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych …ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych 493 w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 325 — 325 — w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) …w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 464 — w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku …Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-08-23
Uchwała nr 542 — w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku …41/5 w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku 542 w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych …sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych L/685/18 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 283 — 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku …r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku Uchwała Nr XV/158/15 nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
2. Komisja Rewizyjna …krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę, jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji, powołanie zespołu…
3. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego […] pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-10-15 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku” (faktury i płatności…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
8. dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego"
2015-09-03 …dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego…
2.
Paweł Szewczyk
58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji.
2017-12-29 …tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji…
3.
Bogusław Dobkowski
62. dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok
2016-09-15 …dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok…
4.
Jan Lange
2. dot. dróg, które na dziś posiadają pozwolenie na budowę
2015-02-25 …dot. dróg, które na dziś posiadają pozwolenie na budowę…
5.
Bogusław Dobkowski
86. dot. budowy budowy wspólnie z Gminą drogi łączącej Bierkowo ze Słupskiem w osi ulicy Legionów Polskich w Słupsku i alei Lipowej w Bierkowie
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 86. dot. budowy budowy wspólnie z Gminą drogi łączącej Bierkowo ze Słupskiem w osi ulicy Legionów Polskich w Słupsku i alei Lipowej w Bierkowie…
6.
Jerzy Mazurek
30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10
2016-03-16 …dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i…
7.
Beata Chrzanowska
30. dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw
2017-03-07 …dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw…
8.
Bogusław Dobkowski
40. dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej
2016-01-27 …dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej…
9.
Andrzej Obecny
17. Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi.
2017-10-27 …Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym…
10.
Daniel Jursza
7. Radny Daniel Jursza zapytał: 1) czy projekt przewidywał wykonanie ścieżki rowerowej na wiadukcie przy ul. 3 Maja z materiałów sypkich? 2) czy jest jakiś plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami?
2017-09-27 …plan lepszego zorganizowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Chrobrego z ulicą Banacha, w tym poprowadzenia autobusów innymi drogami
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników