Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 90 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2015-12-18
Uchwała nr 211 — 211 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030. …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 304 — 304 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych …na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych należności finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 412 — 412 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034. …lata 2017-2034. 412 412 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034. finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 94 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 116 — 116 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. …zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Załącznik do Porozumienia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
finanse współpraca regionalna zwierzęta
7. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 396 — 396 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 225 — 225 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 …zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 040/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 361 — 361 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 …31/18 361 361 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. …finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników