Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 94 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 109 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 …Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 106 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury / U106 …instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury / U106 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 337 — 337 — w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku …mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których […] mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku finanse budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 105 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" / U105 …kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" / U105 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
5. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 215 — 215 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 203 — 203 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. …finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Uchwała Nr XLI/589/13 budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse sport
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 507 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 330 — 330 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 286 — 286 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku …pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku porozumienie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
finanse współpraca regionalna
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 74 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. / U74 …Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. / U74 sprawozdanie finansowe SPMZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników