Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 111 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 512 — w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2016 …rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2016 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 304 — 304 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych …na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych należności finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 225 — 225 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 …zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 040/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 286 — 286 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku …pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku porozumienie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
finanse współpraca regionalna
5. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 53/11 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. …w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok. 53/11 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
finanse prezydent
6. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/8/14 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 / U8 …U8 Zał. 1 Zał. 2 - wykaz przedsięwzięć Zał. 3 - tabela Zał. 3 - uzasadnienie wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/768/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033 …na lata 2018-2033 LVIII/768/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 - 2033 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 403 — 403 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 94 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 593 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 …na lata 2017-2034 593 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników