Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 118 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 297 — 297 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. …Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. MZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 104 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 …instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Projekt uchwały nr 52/4 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 52/4 7 13 0 3 0 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 307 — 307 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. …finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/789/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033 …na lata 2018-2033 LVIII/789/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 - 2033 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 107 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 …instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 218 — 218 — w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Miasta …20/23 218 218 - w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Miasta zadłużenie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 441 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 514 — w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego …w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego 514 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Beata Chrzanowska
46.dot. kosztu (w tym poniesionego przez Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r.
2018-10-12 …Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia opłaty współpraca regionalna współpraca z…
2.
Anna Rożek
9. dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania
2018-12-17 …dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Anna Rożek
8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta
2018-12-16 …8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
4.
Paweł Szewczyk
14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G
2018-12-09 …14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Bogusław Dobkowski
149. dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków
2018-10-01 …dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków 2018-10-01 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Robert Kujawski
12. dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych
2016-09-28 …dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych 2016-09-28 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników