Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 150 — 150 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 309 — 309 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku …Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. …zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Załącznik do Porozumienia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
finanse współpraca regionalna zwierzęta
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 286 — 286 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku …pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku porozumienie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
finanse współpraca regionalna
5. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 297 — 297 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. …Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. MZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 203 — 203 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. …finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Uchwała Nr XLI/589/13 budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse sport
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 337 — 337 — w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku …mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których […] mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku finanse budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 306 — 306 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury …finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 140 — 140 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 330 — 330 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników