Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 123 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 189 — 189 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 116 — 116 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Uchwała nr II/12/18 — w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. …W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 334 — 334 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034. wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-26
Uchwała nr LX/805/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 …na lata 2018-2033 LX/805/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/38/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku …dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
finanse radni
7. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/733/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 …LIII/733/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 7 4 9 3 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 304 — 304 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych …na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych należności finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/736/18 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. …Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 18 3 2 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 428 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 / U:428 …w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 / U:428 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta
2018-12-16 …8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Jacek Szaran
1.dot. sprzedaży nieruchomości (ogródków) — działka użytkowana przez mieszkańców ul. Borhardta
2019-01-14 …interpelacja 2019-01-14 1.dot. sprzedaży nieruchomości (ogródków) - działka użytkowana przez mieszkańców ul. Borhardta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Anna Rożek
9. dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania
2018-12-17 …dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Paweł Szewczyk
14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G
2018-12-09 …14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Robert Kujawski
12. dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych
2016-09-28 …dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych 2016-09-28 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
6.
Bogusław Dobkowski
149. dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków
2018-10-01 …dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków 2018-10-01 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
7.
Beata Chrzanowska
46.dot. kosztu (w tym poniesionego przez Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r.
2018-10-12 …Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia opłaty współpraca regionalna współpraca z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników