Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 380 — 380 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 200 — 200 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania …18/15 200 200 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie opłaty…
opłaty parkowanie
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 421 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 …Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 421 w sprawie […] Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 Płatne […] parkowanie opłaty…
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.
…dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów…
2.
Jadwiga Stec
10. dot. zasad parkowania przy ul. Sportowej
…dot. zasad parkowania przy ul. Sportowej…
3.
Bogusław Dobkowski
23. w sprawie przewidywanej wycinki zdrowych drzew w związku z przebudową placu Broniewskiego oraz w sprawie głazów ograniczających ilość miejsc do parkowania przy ul. Poznańskiej
…wycinki zdrowych drzew w związku z przebudową placu Broniewskiego oraz w sprawie głazów ograniczających ilość miejsc do parkowania przy ul. Poznańskiej…
4.
Bogusław Dobkowski
16. dot. poprawy warunków ruchu i parkowania na ulicy Romera
…dot. poprawy warunków ruchu i parkowania na ulicy Romera…
5.
Beata Chrzanowska
29. dot. realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania
2017-03-06 …dot. realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania
6.
Beata Chrzanowska
12. dot. planowanej podwyżki opłat za parkowanie w Słupskiej Strefie Płatnego Parkowania.
…dot. planowanej podwyżki opłat za parkowanie w Słupskiej Strefie Płatnego Parkowania
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie