Wyniki wyszukiwania dla tagu: parkowanie

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 380 — 380 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie
opłaty parkowanie
2. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 534 — w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 534 w sprawie […] Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie
parkowanie
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 200 — 200 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania …18/15 200 200 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie opłaty…
opłaty parkowanie
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Projekt uchwały nr 49/16 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie
parkowanie
5. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 421 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 …Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 421 w sprawie […] Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 Płatne […] parkowanie opłaty…
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
23. w sprawie przewidywanej wycinki zdrowych drzew w związku z przebudową placu Broniewskiego oraz w sprawie głazów ograniczających ilość miejsc do parkowania przy ul. Poznańskiej
2015-08-03 …wycinki zdrowych drzew w związku z przebudową placu Broniewskiego oraz w sprawie głazów ograniczających ilość miejsc do parkowania przy ul. Poznańskiej…
2.
Bogusław Dobkowski
16. dot. poprawy warunków ruchu i parkowania na ulicy Romera
2015-05-14 …dot. poprawy warunków ruchu i parkowania na ulicy Romera…
3.
Beata Chrzanowska
12. dot. planowanej podwyżki opłat za parkowanie w Słupskiej Strefie Płatnego Parkowania.
2015-11-12 …dot. planowanej podwyżki opłat za parkowanie w Słupskiej Strefie Płatnego Parkowania
4.
Beata Chrzanowska
29. dot. realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania
2017-03-06 …dot. realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania
5.
Paweł Szewczyk
11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.
2015-05-27 …dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów…
6.
Zbigniew Wojciechowicz
27.dot. parkingów na osiedlu Słupska — Zatorze
2018-09-26 …27.dot. parkingów na osiedlu Słupska - Zatorze parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników