Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 391 — 391 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska …32/8 391 391 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oświata szkolnictwo budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu dotacje
budżet dotacje
2. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 220 — 220 — w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 …20/19 220 220 - w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotacje projekty unijne dotacje
dotacje projekty unijne
3. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 230 — 230 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. …XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich […] wykorzystania. Uchwała Nr XLVI/634/14 Uchwała Nr XVI/176/15 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje
dotacje oświata szkoły
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 405 — 405 — w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska …w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska dotacje dotacje rewitalizacja…
dotacje rewitalizacja
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki dotacje
dotacje środowisko woda i ścieki
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 343 — 343 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku …w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku dotacje dotacje
dotacje
7. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 417 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku / U:417 …35/1 w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku 417 w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017 r. przypadającej na jedną osobę […] będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku / U:417 dotacje dotacje
dotacje
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 195 — 195 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" …18/22 195 195 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu" pomoc finansowa dotacje
dotacje
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert …z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert dotacje przedszkola…
dotacje przedszkola
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 344 — 344 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu". …w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu". pomoc finansowa dotacje pomoc społeczna ogólny tag…
dotacje pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …za I półrocze, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-10-23 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, informacja o dotacjach z budżetu Miasta w 2015,zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-11-20 9:00 Sprawy regulaminowe, plan wykorzystania […] wychowanków pieczy zastępczej. Zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące. 2016-02-19 9:00 Sprawy regulaminowe, informacje dotyczące dotacji Miasta przekazywanych podmiotom niepublicznym – kryteria rozdziału środków i kontrola ich wydatkowania, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-05-25 9:00 Sprawy regulaminowe. Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia kolejnej dotacji na restauracje Kościołów Mariackiego i Najśw. Serca Jezusowego w Słupsku. Informacja dotycząca rewitalizacji ulicy Długiej. Informacja na…
3. Komisja Edukacji …Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-19 9:00 Sprawy regulaminowe […] Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok” oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 r., omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-05-17 9:00 Sprawy regulaminowe…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność