Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …Miasta Słupska na 2017 rok 437 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok alkohol bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …36/2 W sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”. 424 w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta […] Słupska na lata 2017-2021” / U:424 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/737/18 — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. …chronionych. LIII/737/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo zdrowie
4. Sesja nr 3 z dnia
Projekt uchwały nr 3/11 — w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska …3/11 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 288 — 288 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 …Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 program bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 463 — w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 / U:463 …przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 / U:463 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Mrowińska
40.-45. 51) dot. polityki wspierania i uprzywilejowania słupskiego biznesu, słupskich przedsiębiorców oraz pozyskanych inwestorów 52) dot. składania oświadczeń majątkowych, 53) dot. wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, 56) dot. wydatków poniesionych w latach 2015-2016 na konsultacje społeczne.
2017-04-26 …wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok…
2.
Robert Danielkiewicz
17. dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 17. dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej…
3.
Paweł Szewczyk
2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.
2014-12-19 …dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego…
4.
Paweł Szewczyk
58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji.
2017-12-29 …interpelacja 2017-12-29 58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie…
5.
Anna Rożek
96. dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Banacha
2018-03-07 …interpelacja 2018-03-07 96. dot. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Banacha…
6.
Robert Danielkiewicz
12. wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima
2016-06-28 …wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima…
7.
Anna Rożek
14. dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej-Kossaka-Małcużyńskiego
2015-05-15 …dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej-Kossaka-Małcużyńskiego…
8.
Andrzej Obecny
18. dot. bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Słupska
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 18. dot. bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Słupska…
9.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze…
10.
Bogusław Dobkowski
12. dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska — Małcużyńskiego
2015-04-12 …dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska - Małcużyńskiego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników