Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Data i miejsce urodzenia: 31 października 1967, Bogatynia
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: własna działalność

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 183
Okręg: nr 3

Kontakt:
radny.r.danielkiewicz@gmail.com
531 999 490

Biografia

Rekordy 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Finansów, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
441
Nieobecność
203

Oddane głosy

Za
365
Przeciw
20
Wstrzymał się
42
Głos nieoddany
14
Nieobecny
203
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 644 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 644 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku Uchwalono
prezydent skargi
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 643 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 640 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 638 — w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 637 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok Uchwalono
alkohol pomoc społeczna
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 636 — w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego Uchwalono
zdrowie
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Uchwalono
dzieci
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 634 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 Uchwalono
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Ostatnia aktywność

2017-10-25

interpelacja

19.-21. dot.: 1) punktów darmowego dostępu do internetu: w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych, 2) ulg w przewozach komunikacją miejską dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodzin, 3) sposobu uzasadniania nierealizowania zadań inwestycyjnych

2017-05-31

interpelacja

18. dot. poprawy warunków lokalowych jednej ze słupskich rodzin wielodzietnych

2017-04-26

interpelacja

17. dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej

2017-03-29

interpelacja

16. dot. niszczejącego pomnika Powstańców Warszawy.

2016-10-28

interpelacja

15. dot. organizowanego w całej Polsce "Tęczowego Piątku"

2016-10-27

interpelacja

14. dot. umowy podpisanej przez Miasto z firmą ProPOLIS

2016-10-26

interpelacja

13. dot. byłego cmentarza ewangelickiego

2016-06-28

interpelacja

12. wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima

2016-05-31

interpelacja

11. interpelacja radnych Roberta Danielkiewicza oraz Zbigniewa Wojciechowicza w spr. planowanego zagospodarowania budynku po Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Praktycznego

2016-05-25

interpelacja

10. dot. zadania „budowa boiska przy ulicy Leśnej”

2015-11-18

interpelacja

9. dot. udziału Prezydenta Miasta w 31st International LGBT Leadership Conference

2015-11-17

interpelacja

8. dot. przedłużenia terminu odbioru odpadów organicznych przez PGK do końca listopada 2015 roku

2015-09-30

interpelacja

7. dot. trudnej sytuacji mieszkaniowej rodziny, która w kwietniu była na spotkaniu u Prezydenta Miasta.

2015-09-14

interpelacja

6. wniosek o przeprowadzenie rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu ulicy Portowej

2015-08-24

interpelacja

5. dot. odnowy pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku

2015-01-29

interpelacja

4. w sprawie dodatków dla 26 pracowników Ratusza

2015-01-28

interpelacja

3. w sprawie naboru dzieci na zajęcia w czasie ferii zimowych w MDK

2014-12-30

interpelacja

2. dot. wskaźników płynnościowych miasta

2014-12-29

interpelacja

1. dot. wydatkowania 1 miliona zł w funduszu płac

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe