Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 06 kwietnia 1981, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska "Moje Miasto Słupsk", Kierownik w Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 392
Okręg: nr 2

Dyżur radnego:
Dodatkowo: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Szewczyk-317364235086743/?ref=br_rs
Strona radnego:
Kontakt:
szewczyk_pawel@wp.pl
782 992 003

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, wiceprzewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
713
Nieobecność
79

Oddane głosy

Za
645
Przeciw
16
Wstrzymał się
26
Głos nieoddany
26
Nieobecny
79
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 792 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/789/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033 Uchwalono
finanse
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/788/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/787/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Uchwalono
opłaty sport
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/786/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nagrywania i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/785/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości skargi spółki
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/784/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Uchwalono
prezydent skargi
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/783/18 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/782/18 — w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska Uchwalono
symbole
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/781/18 — w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwalono
prawo
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/780/18 — w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwalono
finanse szkoły zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Ostatnia aktywność

2018-04-25

interpelacja

59. dot. wstrzymania sprzedaży działek przy ul. Orkana w Słupsku

2018-04-25

interpelacja

59. dot. wstrzymania sprzedaży działek przy ul. Orkana w Słupsku

2017-12-29

interpelacja

58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji.

2017-12-28

interpelacja

57. Radny stwierdził, że Miasto nadal zniechęca słupszczan do korzystania z pływalni. Zawnioskował o umożliwienie słupskim rodzinom korzystania z pływalni we wcześniejszych godzinach, a nie, jak to jest od dłuższego czasu – w ostatniej turze. Wyraził zdanie, że Miastu powinno zależeć na pozyskiwaniu jak największej liczby korzystających z pływalni, tym bardziej że w perspektywie jest otwarcie parku wodnego. Ponadto Radny prosi o wyjaśnienie, dlaczego 29 grudnia pływalnia czynna jest tylko do godz. 1200.

2017-11-30

interpelacja

56. Radny, z uwagi na remont elewacji Ratusza, prosi o rozważnie otworzenia kapsuły czasu, która znajduje się na wieży ratusza – aktualnie rozstawione są rusztowania i nie będą to duże koszty, poza tym można to wykorzystać promocyjnie. Radny, ze względu na to, że jest inicjatorem, prosi o rozważenie, by mógł współuczestniczyć w otwarciu i zamykaniu kapsuły czasu.

2017-11-29

interpelacja

55. Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta, aby zaprzestał sprzedaży wolnych komunalnych lokali użytkowych, które zostały zdane przez dotychczasowych najemców, i przeznaczał je do dalszego najmu. Sprzedając te lokale Prezydent uszczupla dochody bieżące – jest to działanie szkodliwe dla Miasta, lokale użytkowe są sprzedawane w II czy III postępowaniu lub też w rokowaniach, za niższe kwoty niż wynosi ich wartość. Radny wnioskuje o podanie, od stycznia 2015 r.: ile lokali użytkowych przekazał Prezydent do sprzedaży w przetargu, kto i kiedy podjął taką decyzję, ile wynosiły wyceny tych lokali, w którym postępowaniu zostały sprzedane, po jakiej obniżce ceny, za ile zostały sprzedane. Radny wnioskuje o podanie listy tych lokali.

2017-11-24

interpelacja

54. dot. przedłużenia godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta ZIM przy ul. Kołłątaja

2017-10-28

interpelacja

53. Radny poinformował, że to, o co chce poprosić jest do realizacji, bez żadnej odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że po raz kolejny się zdarza, że w dniu obrad Rady Miejskiej radni być może powinni być w innym miejscu, np. na Kongresie Współpracy Lokalnej, ponieważ w dniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej organizatorzy, w tym Urząd Miasta, zaplanowali kongres. Dodał, że dzieje się tak dosyć często – często eventy, w których bierze udział Miasto, są albo w tygodniu posiedzeń Komisji Rady, albo w tygodniu sesji Rady, kiedy „nie emerytom” trudno się „wyrwać” z pracy dwa dni pod rząd. Radny po raz kolejny zwrócił się do władzy wykonawczej, by tego typu przedsięwzięcia planowane były w innych tygodniach albo przynajmniej, żeby ich terminy nie kolidowały z pracami Rady.

2017-10-27

interpelacja

52. Radny zgłosił interpelację dot. planowanego skweru przy ulicy Piekiełko. Radny wnosi o informację, w którym ma być miejscu, jak ma wyglądać, kto podjął decyzję w tym zakresie oraz ile będzie kosztował.

2017-10-26

interpelacja

51. Radny zgłosił interpelację dot. uszkodzeń nawierzchni ulicy Wileńskiej na odcinku od ulicy Wolności do Placu Broniewskiego, które powstały po wykonywaniu prac związanych z podłączeniem budynków do sieci centralnego ogrzewania. Po zakończeniu inwestycji odtworzono dywanik asfaltowy w sposób nieodpowiedni (nieestetyczne łaty, nierówny asfalt). Radny prosi o informację, jaka to była inwestycja, do jakich budynków oraz co dalej ze zniszczoną nawierzchnią ulicy, bo jej stan jest nie do zaakceptowania.

2017-10-25

interpelacja

50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne.

2017-10-13

interpelacja

49. dot. odpowiedzi na zapytania w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Władysława IV i niepokoju o przyszłość tej inwestycji.

2017-05-31

interpelacja

46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2

2017-05-11

interpelacja

45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A

2017-04-28

interpelacja

44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.

2017-04-27

interpelacja

43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.

2017-04-26

interpelacja

42. dot. zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

2017-02-23

interpelacja

41. Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w aspekcie proponowanych zmian i likwidacji zatok autobusowych.

2017-02-22

interpelacja

40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.

2017-01-27

interpelacja

39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.

2017-01-26

interpelacja

38. Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na Komisji Gospodarki Komunalnej – zagrożona jest realizacja tego bardzo istotnego dla Miasta projektu, dużej inwestycji połączenia dwóch części Słupska, całkowitej zmiany filozofii komunikacji. Dodał, że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko chodzi o to, że Miasto Słupsk i region słupski straci bardzo wiele.

2017-01-25

interpelacja

37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.

2016-11-30

interpelacja

36. dot. szacunkowych kosztów remontu ulicy Kniaziewicza i kosztów dokumentacji

2016-10-26

interpelacja

35. dot. wifi w komunikacji miejskiej

2016-10-01

interpelacja

34. dot. sprawy nr 173 — interpelacji z XXX sesji Rady Miejskiej, 28.09.2016 r.

2016-09-30

interpelacja

33. dot. spotkania u Marszałka Województwa Pomorskiego

2016-09-29

interpelacja

32. dot. liczby sprzedanych mieszkań komunalnych od 2010 do 2016 roku włącznie

2016-09-28

interpelacja

31. dot. kosztorysu inwestorskiego parkingów przy ul. Władysława IV

2016-09-27

interpelacja

30. dot. terenu pomiędzy ulicą Partyzantów i Henryka Pobożnego

2016-05-27

interpelacja

29. dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji

2016-05-26

interpelacja

28. dot. koncepcji zagospodarowania bulwarów

2016-05-25

interpelacja

27. dot. domu rodzinnego Otto Freundlicha

2016-03-30

interpelacja

26. dot. lokalizacji bankomatu w budynku Ratusza lub przed.

2016-01-29

interpelacja

25. dot. przygotowania Miasta do naliczenia opłaty planistycznej

2016-01-28

interpelacja

24. dot. rewitalizacji ulicy Długiej

2016-01-27

interpelacja

23. dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika.

2015-12-30

interpelacja

22. dot. środków finansowych na renowację murów obronnych

2015-12-29

interpelacja

21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.

2015-11-26

interpelacja

20. dot. opracowania procedury inicjatyw lokalnych

2015-11-25

interpelacja

19. dot. współczynnika miejsc parkingowych

2015-09-29

interpelacja

18. dot. dyskusji w sprawie imigrantów i wypowiedzi Prezydenta Miasta, w której wyrażał gotowość ich przyjęcia.

2015-09-28

interpelacja

17. dot. strony nowej internetowej Słupska, która została przebudowana i brak jest szybkiego dostępu do zakładki Rada Miasta Słupska.

2015-07-22

interpelacja

16. dot. zapytań Sekretarza Stowarzyszenia Nasz Słupsk

2015-07-17

interpelacja

15. dot.koncepcji urbanistyczno-architektonicznych w ramach konkursów na zagospodarowanie "Placu Zwycięstwa", "Bulwarów nad Słupią" oraz "Węzła Transportowego"

2015-07-13

interpelacja

14. dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w 2015 r

2015-06-24

interpelacja

13. dot. prac remontowych na basenie SOSiR w okresie wakacyjnym.

2015-05-28

interpelacja

12. dot. nowego sposobu funkcjonowania Straży Mieskiej

2015-05-27

interpelacja

11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.

2015-04-29

interpelacja

10. dot. budowy węzła u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Sobieskiego

2015-04-28

interpelacja

9. dot. Dworca PKP i rozmów z PKP

2015-04-27

interpelacja

8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego

2015-04-26

interpelacja

7. w sprawie funkcjonowania i dalszego losu RZI

2015-03-26

interpelacja

6. dot. możliwości wykonania przez artystów z Zakopanego rzeźb do powstającego Parku Witkacego

2015-03-25

interpelacja

5. dot. funkcjonowania Rejonowego Zarządu Inwestycji

2015-01-28

interpelacja

4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

2014-12-30

interpelacja

3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż

2014-12-19

interpelacja

2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.

2014-12-17

interpelacja

1. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek”

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe