Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 06 kwietnia 1981, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska "Moje Miasto Słupsk", Kierownik w Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 392
Okręg: nr 2

Dyżur radnego:
Dodatkowo: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Szewczyk-317364235086743/?ref=br_rs
Strona radnego:
Kontakt:
szewczyk_pawel@wp.pl
782 992 003

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, wiceprzewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
430
Nieobecność
40

Oddane głosy

Za
402
Przeciw
5
Wstrzymał się
10
Głos nieoddany
13
Nieobecny
40
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-02-23

interpelacja

41. Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w aspekcie proponowanych zmian i likwidacji zatok autobusowych.

2017-02-22

interpelacja

40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.

2017-01-27

interpelacja

39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.

2017-01-26

interpelacja

38. Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na Komisji Gospodarki Komunalnej – zagrożona jest realizacja tego bardzo istotnego dla Miasta projektu, dużej inwestycji połączenia dwóch części Słupska, całkowitej zmiany filozofii komunikacji. Dodał, że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko chodzi o to, że Miasto Słupsk i region słupski straci bardzo wiele.

2017-01-25

interpelacja

37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.

2016-11-30

interpelacja

36. dot. szacunkowych kosztów remontu ulicy Kniaziewicza i kosztów dokumentacji

2016-10-26

interpelacja

35. dot. wifi w komunikacji miejskiej

2016-10-01

interpelacja

34. dot. sprawy nr 173 — interpelacji z XXX sesji Rady Miejskiej, 28.09.2016 r.

2016-09-30

interpelacja

33. dot. spotkania u Marszałka Województwa Pomorskiego

2016-09-29

interpelacja

32. dot. liczby sprzedanych mieszkań komunalnych od 2010 do 2016 roku włącznie

2016-09-28

interpelacja

31. dot. kosztorysu inwestorskiego parkingów przy ul. Władysława IV

2016-09-27

interpelacja

30. dot. terenu pomiędzy ulicą Partyzantów i Henryka Pobożnego

2016-05-27

interpelacja

29. dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji

2016-05-26

interpelacja

28. dot. koncepcji zagospodarowania bulwarów

2016-05-25

interpelacja

27. dot. domu rodzinnego Otto Freundlicha

2016-03-30

interpelacja

26. dot. lokalizacji bankomatu w budynku Ratusza lub przed.

2016-01-29

interpelacja

25. dot. przygotowania Miasta do naliczenia opłaty planistycznej

2016-01-28

interpelacja

24. dot. rewitalizacji ulicy Długiej

2016-01-27

interpelacja

23. dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika.

2015-12-30

interpelacja

22. dot. środków finansowych na renowację murów obronnych

2015-12-29

interpelacja

21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.

2015-11-26

interpelacja

20. dot. opracowania procedury inicjatyw lokalnych

2015-11-25

interpelacja

19. dot. współczynnika miejsc parkingowych

2015-09-29

interpelacja

18. dot. dyskusji w sprawie imigrantów i wypowiedzi Prezydenta Miasta, w której wyrażał gotowość ich przyjęcia.

2015-09-28

interpelacja

17. dot. strony nowej internetowej Słupska, która została przebudowana i brak jest szybkiego dostępu do zakładki Rada Miasta Słupska.

2015-07-22

interpelacja

16. dot. zapytań Sekretarza Stowarzyszenia Nasz Słupsk

2015-07-17

interpelacja

15. dot.koncepcji urbanistyczno-architektonicznych w ramach konkursów na zagospodarowanie "Placu Zwycięstwa", "Bulwarów nad Słupią" oraz "Węzła Transportowego"

2015-07-13

interpelacja

14. dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w 2015 r

2015-06-24

interpelacja

13. dot. prac remontowych na basenie SOSiR w okresie wakacyjnym.

2015-05-28

interpelacja

12. dot. nowego sposobu funkcjonowania Straży Mieskiej

2015-05-27

interpelacja

11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.

2015-04-29

interpelacja

10. dot. budowy węzła u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Sobieskiego

2015-04-28

interpelacja

9. dot. Dworca PKP i rozmów z PKP

2015-04-27

interpelacja

8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego

2015-04-26

interpelacja

7. w sprawie funkcjonowania i dalszego losu RZI

2015-03-26

interpelacja

6. dot. możliwości wykonania przez artystów z Zakopanego rzeźb do powstającego Parku Witkacego

2015-03-25

interpelacja

5. dot. funkcjonowania Rejonowego Zarządu Inwestycji

2015-01-28

interpelacja

4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

2014-12-30

interpelacja

3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż

2014-12-19

interpelacja

2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.

2014-12-17

interpelacja

1. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek”

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe