Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 06 kwietnia 1981, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska "Moje Miasto Słupsk", Kierownik w Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 392
Okręg: nr 2

Dyżur radnego:
Dodatkowo: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Szewczyk-317364235086743/?ref=br_rs
Strona radnego:
Kontakt:
szewczyk_pawel@wp.pl
782 992 003

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, wiceprzewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
620
Nieobecność
73

Oddane głosy

Za
573
Przeciw
9
Wstrzymał się
18
Głos nieoddany
20
Nieobecny
73
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 693 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Uchwalono
tereny zielone
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Uchwalono
dzieci skargi
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Uchwalono
radni
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwalono
wybory
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwalono
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/688/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Uchwalono
młodzież zdrowie
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Uchwalono
rewitalizacja
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwalono
drogi
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/684/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Ostatnia aktywność

2017-12-29

interpelacja

58. Radny zawnioskował o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Jana Pawła II – są tam za wcześnie wyłączone światła i kierowcy, jadący ulicą Zamkową mogą mieć mylne wrażenie, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu – dochodzi tam do kolizji.

2017-12-28

interpelacja

57. Radny stwierdził, że Miasto nadal zniechęca słupszczan do korzystania z pływalni. Zawnioskował o umożliwienie słupskim rodzinom korzystania z pływalni we wcześniejszych godzinach, a nie, jak to jest od dłuższego czasu – w ostatniej turze. Wyraził zdanie, że Miastu powinno zależeć na pozyskiwaniu jak największej liczby korzystających z pływalni, tym bardziej że w perspektywie jest otwarcie parku wodnego. Ponadto Radny prosi o wyjaśnienie, dlaczego 29 grudnia pływalnia czynna jest tylko do godz. 1200.

2017-11-30

interpelacja

56. Radny, z uwagi na remont elewacji Ratusza, prosi o rozważnie otworzenia kapsuły czasu, która znajduje się na wieży ratusza – aktualnie rozstawione są rusztowania i nie będą to duże koszty, poza tym można to wykorzystać promocyjnie. Radny, ze względu na to, że jest inicjatorem, prosi o rozważenie, by mógł współuczestniczyć w otwarciu i zamykaniu kapsuły czasu.

2017-11-29

interpelacja

55. Radny zwrócił się do Prezydenta Miasta, aby zaprzestał sprzedaży wolnych komunalnych lokali użytkowych, które zostały zdane przez dotychczasowych najemców, i przeznaczał je do dalszego najmu. Sprzedając te lokale Prezydent uszczupla dochody bieżące – jest to działanie szkodliwe dla Miasta, lokale użytkowe są sprzedawane w II czy III postępowaniu lub też w rokowaniach, za niższe kwoty niż wynosi ich wartość. Radny wnioskuje o podanie, od stycznia 2015 r.: ile lokali użytkowych przekazał Prezydent do sprzedaży w przetargu, kto i kiedy podjął taką decyzję, ile wynosiły wyceny tych lokali, w którym postępowaniu zostały sprzedane, po jakiej obniżce ceny, za ile zostały sprzedane. Radny wnioskuje o podanie listy tych lokali.

2017-11-24

interpelacja

54. dot. przedłużenia godzin otwarcia Punktu Obsługi Klienta ZIM przy ul. Kołłątaja

2017-10-28

interpelacja

53. Radny poinformował, że to, o co chce poprosić jest do realizacji, bez żadnej odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że po raz kolejny się zdarza, że w dniu obrad Rady Miejskiej radni być może powinni być w innym miejscu, np. na Kongresie Współpracy Lokalnej, ponieważ w dniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej organizatorzy, w tym Urząd Miasta, zaplanowali kongres. Dodał, że dzieje się tak dosyć często – często eventy, w których bierze udział Miasto, są albo w tygodniu posiedzeń Komisji Rady, albo w tygodniu sesji Rady, kiedy „nie emerytom” trudno się „wyrwać” z pracy dwa dni pod rząd. Radny po raz kolejny zwrócił się do władzy wykonawczej, by tego typu przedsięwzięcia planowane były w innych tygodniach albo przynajmniej, żeby ich terminy nie kolidowały z pracami Rady.

2017-10-27

interpelacja

52. Radny zgłosił interpelację dot. planowanego skweru przy ulicy Piekiełko. Radny wnosi o informację, w którym ma być miejscu, jak ma wyglądać, kto podjął decyzję w tym zakresie oraz ile będzie kosztował.

2017-10-26

interpelacja

51. Radny zgłosił interpelację dot. uszkodzeń nawierzchni ulicy Wileńskiej na odcinku od ulicy Wolności do Placu Broniewskiego, które powstały po wykonywaniu prac związanych z podłączeniem budynków do sieci centralnego ogrzewania. Po zakończeniu inwestycji odtworzono dywanik asfaltowy w sposób nieodpowiedni (nieestetyczne łaty, nierówny asfalt). Radny prosi o informację, jaka to była inwestycja, do jakich budynków oraz co dalej ze zniszczoną nawierzchnią ulicy, bo jej stan jest nie do zaakceptowania.

2017-10-25

interpelacja

50. Radny zgłosił interpelację dot. budżetu obywatelskiego. Zapytał, dlaczego zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do koszykówki i piłki nożnej przy ul. Królowej Jadwigi 5-9 zostało odrzucone przez Wiceprezydenta Marka Biernackiego i nie brało udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim. Radny, jako współwnioskodawca, który składał dodatkowe wyjaśnienia dot. zgłoszonego zadania, prosi o konkretne uzasadnienie, w punktach, jakie były podstawy odrzucenia wniosku, który spełniał wszystkie wymogi formalne.

2017-10-13

interpelacja

49. dot. odpowiedzi na zapytania w sprawie budowy miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Władysława IV i niepokoju o przyszłość tej inwestycji.

2017-05-31

interpelacja

46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2

2017-05-11

interpelacja

45. dot. drogi dojazdowej do nieruchomości Sierpinka 7A

2017-04-28

interpelacja

44. Radny zawnioskował o przedstawienie zestawienia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, które aktualnie Miasto posiada do sprzedaży wraz z podaniem ceny, powierzchni i ilości przetargów na oferowane nieruchomości, które już się odbyły.

2017-04-27

interpelacja

43. dot. sprawdzenia procedury wydzierżawiania wspólnotom mieszkaniowym terenów przyległych do ich nieruchomości.

2017-04-26

interpelacja

42. dot. zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

2017-02-23

interpelacja

41. Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w aspekcie proponowanych zmian i likwidacji zatok autobusowych.

2017-02-22

interpelacja

40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.

2017-01-27

interpelacja

39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.

2017-01-26

interpelacja

38. Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na Komisji Gospodarki Komunalnej – zagrożona jest realizacja tego bardzo istotnego dla Miasta projektu, dużej inwestycji połączenia dwóch części Słupska, całkowitej zmiany filozofii komunikacji. Dodał, że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko chodzi o to, że Miasto Słupsk i region słupski straci bardzo wiele.

2017-01-25

interpelacja

37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.

2016-11-30

interpelacja

36. dot. szacunkowych kosztów remontu ulicy Kniaziewicza i kosztów dokumentacji

2016-10-26

interpelacja

35. dot. wifi w komunikacji miejskiej

2016-10-01

interpelacja

34. dot. sprawy nr 173 — interpelacji z XXX sesji Rady Miejskiej, 28.09.2016 r.

2016-09-30

interpelacja

33. dot. spotkania u Marszałka Województwa Pomorskiego

2016-09-29

interpelacja

32. dot. liczby sprzedanych mieszkań komunalnych od 2010 do 2016 roku włącznie

2016-09-28

interpelacja

31. dot. kosztorysu inwestorskiego parkingów przy ul. Władysława IV

2016-09-27

interpelacja

30. dot. terenu pomiędzy ulicą Partyzantów i Henryka Pobożnego

2016-05-27

interpelacja

29. dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji

2016-05-26

interpelacja

28. dot. koncepcji zagospodarowania bulwarów

2016-05-25

interpelacja

27. dot. domu rodzinnego Otto Freundlicha

2016-03-30

interpelacja

26. dot. lokalizacji bankomatu w budynku Ratusza lub przed.

2016-01-29

interpelacja

25. dot. przygotowania Miasta do naliczenia opłaty planistycznej

2016-01-28

interpelacja

24. dot. rewitalizacji ulicy Długiej

2016-01-27

interpelacja

23. dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika.

2015-12-30

interpelacja

22. dot. środków finansowych na renowację murów obronnych

2015-12-29

interpelacja

21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.

2015-11-26

interpelacja

20. dot. opracowania procedury inicjatyw lokalnych

2015-11-25

interpelacja

19. dot. współczynnika miejsc parkingowych

2015-09-29

interpelacja

18. dot. dyskusji w sprawie imigrantów i wypowiedzi Prezydenta Miasta, w której wyrażał gotowość ich przyjęcia.

2015-09-28

interpelacja

17. dot. strony nowej internetowej Słupska, która została przebudowana i brak jest szybkiego dostępu do zakładki Rada Miasta Słupska.

2015-07-22

interpelacja

16. dot. zapytań Sekretarza Stowarzyszenia Nasz Słupsk

2015-07-17

interpelacja

15. dot.koncepcji urbanistyczno-architektonicznych w ramach konkursów na zagospodarowanie "Placu Zwycięstwa", "Bulwarów nad Słupią" oraz "Węzła Transportowego"

2015-07-13

interpelacja

14. dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w 2015 r

2015-06-24

interpelacja

13. dot. prac remontowych na basenie SOSiR w okresie wakacyjnym.

2015-05-28

interpelacja

12. dot. nowego sposobu funkcjonowania Straży Mieskiej

2015-05-27

interpelacja

11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.

2015-04-29

interpelacja

10. dot. budowy węzła u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Sobieskiego

2015-04-28

interpelacja

9. dot. Dworca PKP i rozmów z PKP

2015-04-27

interpelacja

8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego

2015-04-26

interpelacja

7. w sprawie funkcjonowania i dalszego losu RZI

2015-03-26

interpelacja

6. dot. możliwości wykonania przez artystów z Zakopanego rzeźb do powstającego Parku Witkacego

2015-03-25

interpelacja

5. dot. funkcjonowania Rejonowego Zarządu Inwestycji

2015-01-28

interpelacja

4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

2014-12-30

interpelacja

3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż

2014-12-19

interpelacja

2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.

2014-12-17

interpelacja

1. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek”

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe