Paweł Szewczyk

Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 06 kwietnia 1981, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska "Moje Miasto Słupsk", Kierownik w Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 392
Okręg: 2

Dyżur radnego:
Dodatkowo: https://www.facebook.com/Pawe%C5%82-Szewczyk-317364235086743/?ref=br_rs
Strona radnego:
Kontakt:
szewczyk_pawel@wp.pl
782 992 003

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, wiceprzewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
430
Nieobecność
40

Oddane głosy

Za
402
Przeciw
5
Wstrzymał się
10
Głos nieoddany
13
Nieobecny
40
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-02-22

interpelacja

40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.

2017-02-22

interpelacja

41. Radny w ramach interpelacji zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie szczegółowej informacji, która będzie stanowiła podstawę do dalszej dyskusji, nt. polityki realizowanej przez Prezydenta w zakresie rozwoju transportu rowerowego, budowy ścieżek rowerowych oraz w aspekcie proponowanych zmian i likwidacji zatok autobusowych.

2017-01-25

interpelacja

37. Radny zapytał, co się stało z punktem edukacyjno-informacyjnym „Zielony Punkt”, i jakie są propozycje jego dalszego funkcjonowania.

2017-01-25

interpelacja

38. Radny zwrócił się o szczegółową informację na piśmie w sprawie węzła transportowego: jakie działania zostały podjęte, jakie dokumenty zostały przygotowane, z kim były prowadzone rozmowy. Nadmienił, że stało się to, o czym była mowa na Komisji Gospodarki Komunalnej – zagrożona jest realizacja tego bardzo istotnego dla Miasta projektu, dużej inwestycji połączenia dwóch części Słupska, całkowitej zmiany filozofii komunikacji. Dodał, że sygnały o trudnościach można rozumieć jako przygotowywanie mieszkańców Słupska na informację, że „jednak nam nie wyszło”. Radny poprosił o bardzo szczegółową informację, bo nie chodzi o to, że się czegoś zrobić nie da, tylko chodzi o to, że Miasto Słupsk i region słupski straci bardzo wiele.

2017-01-25

interpelacja

39. Radny zapytał, jak wygląda realizacja uchwały określającej zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska m.in. na ochronę środowiska. Zwrócił się o informację obejmującą rok 2016 w zakresie ilości mieszkań objętych zmianą sposobu ogrzewania, ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w związku z likwidacją źródła ciepła wykorzystującego paliwa stałe.

interpelacja

1. dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Rynek”

interpelacja

2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.

interpelacja

3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż

interpelacja

4. dot. konsultacji społecznych podczas realizacji zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

interpelacja

5. dot. funkcjonowania Rejonowego Zarządu Inwestycji

interpelacja

6. dot. możliwości wykonania przez artystów z Zakopanego rzeźb do powstającego Parku Witkacego

interpelacja

7. w sprawie funkcjonowania i dalszego losu RZI

interpelacja

8. dot. naprawy drogi przy ul. Bora-Komorowskiego

interpelacja

9. dot. Dworca PKP i rozmów z PKP

interpelacja

10. dot. budowy węzła u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Sobieskiego

interpelacja

11. dot. ponownego rozważenie wystąpienia Miasta Słupska o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 3, odnoszącej się do parkowania pojazdów.

interpelacja

12. dot. nowego sposobu funkcjonowania Straży Mieskiej

interpelacja

13. dot. prac remontowych na basenie SOSiR w okresie wakacyjnym.

interpelacja

14. dot. sprzedaży lokali mieszkalnych w 2015 r

interpelacja

15. dot.koncepcji urbanistyczno-architektonicznych w ramach konkursów na zagospodarowanie "Placu Zwycięstwa", "Bulwarów nad Słupią" oraz "Węzła Transportowego"

interpelacja

16. dot. zapytań Sekretarza Stowarzyszenia Nasz Słupsk

interpelacja

17. dot. strony nowej internetowej Słupska, która została przebudowana i brak jest szybkiego dostępu do zakładki Rada Miasta Słupska.

interpelacja

18. dot. dyskusji w sprawie imigrantów i wypowiedzi Prezydenta Miasta, w której wyrażał gotowość ich przyjęcia.

interpelacja

19. dot. współczynnika miejsc parkingowych

interpelacja

20. dot. opracowania procedury inicjatyw lokalnych

interpelacja

21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.

interpelacja

22. dot. środków finansowych na renowację murów obronnych

interpelacja

23. dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika.

interpelacja

24. dot. rewitalizacji ulicy Długiej

interpelacja

25. dot. przygotowania Miasta do naliczenia opłaty planistycznej

interpelacja

26. dot. lokalizacji bankomatu w budynku Ratusza lub przed.

interpelacja

27. dot. domu rodzinnego Otto Freundlicha

interpelacja

28. dot. koncepcji zagospodarowania bulwarów

interpelacja

29. dot. włączenia Starego Rynku do rewitalizacji

interpelacja

30. dot. terenu pomiędzy ulicą Partyzantów i Henryka Pobożnego

interpelacja

31. dot. kosztorysu inwestorskiego parkingów przy ul. Władysława IV

interpelacja

32. dot. liczby sprzedanych mieszkań komunalnych od 2010 do 2016 roku włącznie

interpelacja

33. dot. spotkania u Marszałka Województwa Pomorskiego

interpelacja

34. dot. wifi w komunikacji miejskiej

interpelacja

35. dot. sprawy nr 173 — interpelacji z XXX sesji Rady Miejskiej, 28.09.2016 r.

interpelacja

36. dot. szacunkowych kosztów remontu ulicy Kniaziewicza i kosztów dokumentacji

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe