Informacje ogólne

Wiceprzewodniczący rady miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 września 1948, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2018–2023

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 824 (11.33%)
Okręg: nr 2

Dyżur radnego:
9.01.2019 pok. Nr 117, godz. od 14:00 do 15:30 13.02.2019 pok. Nr 117, godz. od 14:00 do 15:30
Kontakt:
bobrowskit@o2.pl
695 988 780

Biografia

Rekordy 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miasta w Słupsku, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 824, procent głosów: 11, wybrany źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

od 17.11.2018
Rada Miasta w Słupsku, wiceprzewodniczący źródło

Oficjalna Strona Państwowej Komisji Wyborczej

wybory2018.pkw.gov.pl

od 17.11.2018
Komisja Edukacji, członek źródło
od 17.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
od 17.11.2018
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Rada Miasta w Słupsku, wiceprzewodniczący źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Edukacji, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
34
Nieobecność
0

Oddane głosy

Za
27
Przeciw
3
Wstrzymał się
4
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 34 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/43/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 Uchwalono
finanse
2. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/42/18 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok Uchwalono
budżet
3. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/41/18 — w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni wybory
4. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/40/18 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/38/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
finanse radni
6. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/37/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska. Uchwalono
statut
7. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/36/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Uchwalono
prezydent skargi
8. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/32/18 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska" w Słupsku Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/31/18 — w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019 Uchwalono
10. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/30/18 — w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwalono
dotacje kultura
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe