Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Data i miejsce urodzenia: 03 września 1948, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: emeryt

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2018
Liczba głosów: 824 (11.33%%)
Okręg: nr 2

Kontakt:
bobrowskit@o2.pl
695 988 780

Biografia

Rekordy 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
brak informacji
Rada Miasta w Słupsku, kandydat na stanowisko radnego, liczba głosów: 824, procent głosów: 11, wybrany źródło
od 17.11.2018
Rada Miasta w Słupsku, radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Rada Miasta w Słupsku, radny źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Edukacji, członek źródło
16.11.2014 – 16.11.2018
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
790
Nieobecność
22

Oddane głosy

Za
588
Przeciw
98
Wstrzymał się
76
Głos nieoddany
28
Nieobecny
22
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 812 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 61 z dnia
2018-11-07
Uchwała nr LXI/806/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" Uchwalono
finanse zwierzęta
2. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-26
Uchwała nr LX/805/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 Uchwalono
finanse
3. Sesja nr 60 z dnia
2018-10-26
Uchwała nr LX/804/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
4. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/803/18 — w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska. Uchwalono
woda i ścieki
5. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/802/18 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody. Uchwalono
pomniki środowisko
6. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/801/18 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. Uchwalono
pomniki środowisko
7. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/800/18 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska. Uchwalono
pomniki środowisko
8. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/799/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 Uchwalono
nieruchomości
9. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/798/18 — w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/797/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku Uchwalono
niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Ostatnia aktywność

2018-07-17

interpelacja

47. wniosek o przekazanie kserokopii dokumentacji w spr. zlecenia dot. wykonania tzw. Karty Miejskiej

2018-03-28

interpelacja

46. dot. podwyżki czynszu w zasobach komunalnych

2018-02-27

interpelacja

44.-45. dot. 1) przekazania kserokopii wybranych dokumentów w zakresie budowy Parku Wodnego, 2) przekazania informacji w zakresie restrukturyzacji Wydziału Informatycznego

2018-02-19

interpelacja

43. dot. wycinki uciążliwych topoli

2018-02-05

interpelacja

42. dot. postanowienia Prokuratury Okręgowej w Słupsku o umorzeniu śledztwa z zawiadomienia Prezydenta Miasta Słupska w spr. podejrzenia nieprawidłowości w realizacji inwestycji Park Wodny

2018-01-29

interpelacja

41. dot. realizowanych prac budowlanych na działce przy ul. Sobieskiego

2018-01-11

interpelacja

40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia Hali w środki trwałe nie będące własnością samorządu

2017-12-08

interpelacja

39. dot. publikacji pt. "Raport Słupski" w dodatku do "Głosu Pomorza"

2017-12-07

interpelacja

38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o.

2017-10-31

interpelacja

37. dot. realizacji inwestycji Park Wodny

2017-09-10

interpelacja

36. dot. umowy na dokończenie budowy Parku Wodnego oraz zabezpieczenia Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi informatycznej

2017-08-01

interpelacja

35. dot. sprawy dokończenia budowy Parku Wodnego

2017-06-28

interpelacja

34. dot. interpelacji międzysesyjnej nr 100 z 2 czerwca 2017 r.

2017-06-02

interpelacja

33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.

2017-05-31

interpelacja

32. dot. zadań realizowanych przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ilości pracowników, organizacji przetargów w grupie zakupowej, przeprowadzonych przetargów oraz udostępnienia umów na doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

2017-05-09

interpelacja

31. dot. przyczyn i skutków rozwiązania umów o pracę z pracownikami Referatu Informatycznego oraz obsługi informatycznej zleconej podmiotowi zewnętrznemu

2017-05-08

interpelacja

30. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy

2017-03-27

interpelacja

29. dot. lokali mieszkalnych bez toalet oraz bez toalet i łazienek.

2017-03-01

interpelacja

28. dot. budowy Parku Wodnego oraz budowy hali widowiskowo-sportowej

2017-01-25

interpelacja

27. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?

2017-01-18

interpelacja

26. dot. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 21 czerwca 2016 r. (interpelacja międzysesyjna)

2016-12-01

interpelacja

25. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego

2016-11-30

interpelacja

24. dot. rankingu ulic

2016-11-30

interpelacja

Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

2016-11-18

interpelacja

23. dot. umów podpisanych z RioCreativo Agencja Reklamowa Marcin Zagórki oraz funkcji pełnionych przez Sekretarz Miasta

2016-10-17

interpelacja

22. dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom

2016-09-28

interpelacja

21. dot. braku uzyskania odpowiedzi na poprzednie interpelacje

2016-08-01

interpelacja

20. dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Arciszewskiego oraz Wydziału Komunikacji

2016-07-20

interpelacja

19. dot. realizacji inwestycji "Park Wodny"

2016-05-27

interpelacja

18. dot. opracowanej Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 oraz restrukturyzacji Urzędu Miejskiego wraz z podległymi jednostkami

2016-04-27

interpelacja

17. dot. wizerunku Urzędu Miejskiego.

2016-04-18

interpelacja

16. dot. finansowania Klubu Sportowego "Czarni" środkami publicznymi w 2015 r.

2016-02-24

interpelacja

15. dot. ciągłej restrukturyzacji Urzędu Miejskiego.

2016-01-14

interpelacja

14. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku

2016-01-05

interpelacja

13. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.

2015-12-29

interpelacja

12. dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa

2015-11-26

interpelacja

11. dot. punktu Poczty Polskiej w Ratuszu

2015-11-25

interpelacja

10. dot. wymiany ekranów na ul. Rejtana

2015-10-29

interpelacja

9. dot. sytuacji na ul. Wrocławskiej.

2015-10-28

interpelacja

8. dot kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP w zakresie ich organizacji przez Urząd Miejski.

2015-09-15

interpelacja

7. dot. informacji o przygotowaniach Miasta Słupska do przyjęcia uchodźców oraz w sprawie wizyty pani Joanny Krupy w Słupsku, promującej ochronę zwierząt

2015-08-26

interpelacja

6. dot. aktualnego schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

2015-06-25

interpelacja

5. dot. przystanku autobusowego przy ul. Konarskiego

2015-06-24

interpelacja

4. dot. ewentualnej reorganizacji, restrukturyzacji lub likwidacji Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2015-05-09

interpelacja

3. dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne

2015-05-08

interpelacja

2. dot. prośby o stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie przy ul. Konarskiego

2015-02-13

interpelacja

1. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe