Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 września 1948, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 511
Okręg: nr 2

Kontakt:
bobrowskit@o2.pl
695 988 780

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
451
Nieobecność
19

Oddane głosy

Za
342
Przeciw
56
Wstrzymał się
47
Głos nieoddany
6
Nieobecny
19
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-10-31

interpelacja

37. dot. realizacji inwestycji Park Wodny

2017-09-10

interpelacja

36. dot. umowy na dokończenie budowy Parku Wodnego oraz zabezpieczenia Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi informatycznej

2017-08-01

interpelacja

35. dot. sprawy dokończenia budowy Parku Wodnego

2017-06-28

interpelacja

34. dot. interpelacji międzysesyjnej nr 100 z 2 czerwca 2017 r.

2017-06-02

interpelacja

33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.

2017-05-31

interpelacja

32. dot. zadań realizowanych przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ilości pracowników, organizacji przetargów w grupie zakupowej, przeprowadzonych przetargów oraz udostępnienia umów na doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

2017-05-09

interpelacja

31. dot. przyczyn i skutków rozwiązania umów o pracę z pracownikami Referatu Informatycznego oraz obsługi informatycznej zleconej podmiotowi zewnętrznemu

2017-05-08

interpelacja

30. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy

2017-03-27

interpelacja

29. dot. lokali mieszkalnych bez toalet oraz bez toalet i łazienek.

2017-03-01

interpelacja

28. dot. budowy Parku Wodnego oraz budowy hali widowiskowo-sportowej

2017-01-25

interpelacja

27. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?

2017-01-18

interpelacja

26. dot. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 21 czerwca 2016 r. (interpelacja międzysesyjna)

2016-12-01

interpelacja

25. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego

2016-11-30

interpelacja

24. dot. rankingu ulic

2016-11-30

interpelacja

Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

2016-11-18

interpelacja

23. dot. umów podpisanych z RioCreativo Agencja Reklamowa Marcin Zagórki oraz funkcji pełnionych przez Sekretarz Miasta

2016-10-17

interpelacja

22. dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom

2016-09-28

interpelacja

21. dot. braku uzyskania odpowiedzi na poprzednie interpelacje

2016-08-01

interpelacja

20. dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Arciszewskiego oraz Wydziału Komunikacji

2016-07-20

interpelacja

19. dot. realizacji inwestycji "Park Wodny"

2016-05-27

interpelacja

18. dot. opracowanej Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 oraz restrukturyzacji Urzędu Miejskiego wraz z podległymi jednostkami

2016-04-27

interpelacja

17. dot. wizerunku Urzędu Miejskiego.

2016-04-18

interpelacja

16. dot. finansowania Klubu Sportowego "Czarni" środkami publicznymi w 2015 r.

2016-02-24

interpelacja

15. dot. ciągłej restrukturyzacji Urzędu Miejskiego.

2016-01-14

interpelacja

14. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku

2016-01-05

interpelacja

13. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.

2015-12-29

interpelacja

12. dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa

2015-11-26

interpelacja

11. dot. punktu Poczty Polskiej w Ratuszu

2015-11-25

interpelacja

10. dot. wymiany ekranów na ul. Rejtana

2015-10-29

interpelacja

9. dot. sytuacji na ul. Wrocławskiej.

2015-10-28

interpelacja

8. dot kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP w zakresie ich organizacji przez Urząd Miejski.

2015-09-15

interpelacja

7. dot. informacji o przygotowaniach Miasta Słupska do przyjęcia uchodźców oraz w sprawie wizyty pani Joanny Krupy w Słupsku, promującej ochronę zwierząt

2015-08-26

interpelacja

6. dot. aktualnego schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

2015-06-25

interpelacja

5. dot. przystanku autobusowego przy ul. Konarskiego

2015-06-24

interpelacja

4. dot. ewentualnej reorganizacji, restrukturyzacji lub likwidacji Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2015-05-09

interpelacja

3. dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne

2015-05-08

interpelacja

2. dot. prośby o stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie przy ul. Konarskiego

2015-02-13

interpelacja

1. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe