Tadeusz Bobrowski

Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 września 1948, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 511
Okręg: 2

Kontakt:
bobrowskit@o2.pl
695 988 780

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
451
Nieobecność
19

Oddane głosy

Za
342
Przeciw
56
Wstrzymał się
47
Głos nieoddany
6
Nieobecny
19
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-06-02

interpelacja

32. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.

2017-05-31

interpelacja

31. dot. zadań realizowanych przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ilości pracowników, organizacji przetargów w grupie zakupowej, przeprowadzonych przetargów oraz udostępnienia umów na doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

2017-05-08

interpelacja

29. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy

2017-05-08

interpelacja

30. dot. przyczyn i skutków rozwiązania umów o pracę z pracownikami Referatu Informatycznego oraz obsługi informatycznej zleconej podmiotowi zewnętrznemu

2017-03-27

interpelacja

28. dot. lokali mieszkalnych bez toalet oraz bez toalet i łazienek.

2017-03-01

interpelacja

27. dot. budowy Parku Wodnego oraz budowy hali widowiskowo-sportowej

2017-01-25

interpelacja

26. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?

2017-01-18

interpelacja

25. dot. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 21 czerwca 2016 r. (interpelacja międzysesyjna)

2016-11-30

interpelacja

23. dot. rankingu ulic

2016-11-30

interpelacja

24. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego

2016-11-18

interpelacja

22. dot. umów podpisanych z RioCreativo Agencja Reklamowa Marcin Zagórki oraz funkcji pełnionych przez Sekretarz Miasta

interpelacja

1. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"

interpelacja

2. dot. prośby o stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie przy ul. Konarskiego

interpelacja

3. dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne

interpelacja

4. dot. ewentualnej reorganizacji, restrukturyzacji lub likwidacji Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

interpelacja

5. dot. przystanku autobusowego przy ul. Konarskiego

interpelacja

6. dot. aktualnego schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

interpelacja

7. dot. informacji o przygotowaniach Miasta Słupska do przyjęcia uchodźców oraz w sprawie wizyty pani Joanny Krupy w Słupsku, promującej ochronę zwierząt

interpelacja

8. dot kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP w zakresie ich organizacji przez Urząd Miejski.

interpelacja

9. dot. sytuacji na ul. Wrocławskiej.

interpelacja

10. dot. realizacji inwestycji "Park Wodny"

interpelacja

11. dot. wymiany ekranów na ul. Rejtana

interpelacja

12. dot. punktu Poczty Polskiej w Ratuszu

interpelacja

13. dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa

interpelacja

14. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.

interpelacja

15. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku

interpelacja

16. dot. ciągłej restrukturyzacji Urzędu Miejskiego.

interpelacja

17. dot. finansowania Klubu Sportowego "Czarni" środkami publicznymi w 2015 r.

interpelacja

18. dot. wizerunku Urzędu Miejskiego.

interpelacja

19. dot. opracowanej Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 oraz restrukturyzacji Urzędu Miejskiego wraz z podległymi jednostkami

interpelacja

20. dot. braku uzyskania odpowiedzi na poprzednie interpelacje

interpelacja

20. dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Arciszewskiego oraz Wydziału Komunikacji

interpelacja

21. dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe