Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 września 1948, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 511
Okręg: nr 2

Kontakt:
bobrowskit@o2.pl
695 988 780

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku", członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
625
Nieobecność
19

Oddane głosy

Za
470
Przeciw
74
Wstrzymał się
60
Głos nieoddany
21
Nieobecny
19
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 644 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 644 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku Uchwalono
prezydent skargi
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 643 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 640 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 638 — w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 637 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok Uchwalono
alkohol pomoc społeczna
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 636 — w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego Uchwalono
zdrowie
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Uchwalono
dzieci
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 634 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 Uchwalono
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Ostatnia aktywność

2018-01-11

interpelacja

40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia Hali w środki trwałe nie będące własnością samorządu

2017-12-08

interpelacja

39. dot. publikacji pt. "Raport Słupski" w dodatku do "Głosu Pomorza"

2017-12-07

interpelacja

38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o.

2017-10-31

interpelacja

37. dot. realizacji inwestycji Park Wodny

2017-09-10

interpelacja

36. dot. umowy na dokończenie budowy Parku Wodnego oraz zabezpieczenia Urzędu Miejskiego w zakresie obsługi informatycznej

2017-08-01

interpelacja

35. dot. sprawy dokończenia budowy Parku Wodnego

2017-06-28

interpelacja

34. dot. interpelacji międzysesyjnej nr 100 z 2 czerwca 2017 r.

2017-06-02

interpelacja

33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.

2017-05-31

interpelacja

32. dot. zadań realizowanych przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, ilości pracowników, organizacji przetargów w grupie zakupowej, przeprowadzonych przetargów oraz udostępnienia umów na doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

2017-05-09

interpelacja

31. dot. przyczyn i skutków rozwiązania umów o pracę z pracownikami Referatu Informatycznego oraz obsługi informatycznej zleconej podmiotowi zewnętrznemu

2017-05-08

interpelacja

30. dot. dni nieobecności Prezydenta Miasta w pracy

2017-03-27

interpelacja

29. dot. lokali mieszkalnych bez toalet oraz bez toalet i łazienek.

2017-03-01

interpelacja

28. dot. budowy Parku Wodnego oraz budowy hali widowiskowo-sportowej

2017-01-25

interpelacja

27. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?

2017-01-18

interpelacja

26. dot. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 21 czerwca 2016 r. (interpelacja międzysesyjna)

2016-12-01

interpelacja

25. dot. zmian zasad budżetu obywatelskiego

2016-11-30

interpelacja

24. dot. rankingu ulic

2016-11-30

interpelacja

Radny zapytał, czy powstał ranking ulic, i czy w projekcie budżetu na 2017 ten ranking został uwzględniony, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

2016-11-18

interpelacja

23. dot. umów podpisanych z RioCreativo Agencja Reklamowa Marcin Zagórki oraz funkcji pełnionych przez Sekretarz Miasta

2016-10-17

interpelacja

22. dot. wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Słupska podległym pracownikom

2016-09-28

interpelacja

21. dot. braku uzyskania odpowiedzi na poprzednie interpelacje

2016-08-01

interpelacja

20. dot. ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Arciszewskiego oraz Wydziału Komunikacji

2016-07-20

interpelacja

19. dot. realizacji inwestycji "Park Wodny"

2016-05-27

interpelacja

18. dot. opracowanej Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 oraz restrukturyzacji Urzędu Miejskiego wraz z podległymi jednostkami

2016-04-27

interpelacja

17. dot. wizerunku Urzędu Miejskiego.

2016-04-18

interpelacja

16. dot. finansowania Klubu Sportowego "Czarni" środkami publicznymi w 2015 r.

2016-02-24

interpelacja

15. dot. ciągłej restrukturyzacji Urzędu Miejskiego.

2016-01-14

interpelacja

14. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku

2016-01-05

interpelacja

13. dot. nieumieszczenia rezerwy celowej w budżecie Miasta na 2016 rok.

2015-12-29

interpelacja

12. dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa

2015-11-26

interpelacja

11. dot. punktu Poczty Polskiej w Ratuszu

2015-11-25

interpelacja

10. dot. wymiany ekranów na ul. Rejtana

2015-10-29

interpelacja

9. dot. sytuacji na ul. Wrocławskiej.

2015-10-28

interpelacja

8. dot kosztów wyborów do Sejmu i Senatu RP w zakresie ich organizacji przez Urząd Miejski.

2015-09-15

interpelacja

7. dot. informacji o przygotowaniach Miasta Słupska do przyjęcia uchodźców oraz w sprawie wizyty pani Joanny Krupy w Słupsku, promującej ochronę zwierząt

2015-08-26

interpelacja

6. dot. aktualnego schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego

2015-06-25

interpelacja

5. dot. przystanku autobusowego przy ul. Konarskiego

2015-06-24

interpelacja

4. dot. ewentualnej reorganizacji, restrukturyzacji lub likwidacji Zakładu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2015-05-09

interpelacja

3. dot. kwestii wykupu gruntów pod drogi publiczne

2015-05-08

interpelacja

2. dot. prośby o stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie wniosku Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie przy ul. Konarskiego

2015-02-13

interpelacja

1. dot. działań Urzędu Miejskiego mających na celu rozliczenie byłego Prezydenta Miasta Słupska w zakresie prowadzenia inwestycji "Park Wodny"

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe