Informacje ogólne

Radna miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 04 czerwca 1975, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: st. specjalista — Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 454
Okręg: nr 4

Kontakt:
a.rozek@autograf.pl
515 661 300

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Finansów, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
456
Nieobecność
14

Oddane głosy

Za
395
Przeciw
4
Wstrzymał się
27
Głos nieoddany
30
Nieobecny
14
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-11-13

interpelacja

81. dot. zadań infrastrukturalnych, które wygrały w budżecie obywatelskim i partycypacyjnym

2017-09-07

interpelacja

80. Radna zawnioskowała, aby Prezydent Miasta raz jeszcze odniósł się do zapytania i odpowiedział, czy w 2018 roku będą miejsca parkingowe na ulicy Władysława IV?

2017-09-06

interpelacja

79. dot. projektu inwestycji "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Władysława IV"

2017-08-18

interpelacja

78. dot. budowy parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku

2017-08-16

interpelacja

77. dot. projektu hali widowiskowo-sportowej w Słupsku

2017-08-09

interpelacja

76. dot. niedziałających lamp oświetleniowych na ulicy Gellerta

2017-06-06

interpelacja

75. dot. kompleksowego wykonania ulicy Lelewela

2017-05-31

interpelacja

74. dot. uprzątnięcia terenu Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Szafranka nr 14/16/18 zarządzanych przez STBS

2017-05-01

interpelacja

73. dot. powodu wyłączenia ze sprzedaży mieszkań przy ul. Lelewela 43, 44 i 45.

2017-04-30

interpelacja

72. Radna zapytała, w jakim trybie została wybrana firma, która jest autorem „białej księgi”

2017-04-29

interpelacja

71. dot. przedstawienia poprawnych wyliczeń bilansu wydatków na aquapark

2017-04-28

interpelacja

70. dot. rozważenia raz jeszcze możliwości zainstalowania bankomatu na terenie Ratusza

2017-04-27

interpelacja

69. dot. przywrócenia linii nr 5 i 25 na ul. Jaracza

2017-04-26

interpelacja

68. dot. dodatków do wynagrodzeń

2017-02-22

interpelacja

67. Radna zwróciła się o udostępnienie kosztorysu zmian drogowych, organizacji ruchu drogowego na osiedlu Słowińskim

2017-01-25

interpelacja

66. Radna zapytała, z jakiego powodu wykreślono budynki przy ul. Długiej 10 i 11 z zasobu mieszkaniowego przeznaczonego do sprzedaży. Czy z powodu rewitalizacji? Czy mieszkańcy będą mogli pozostać w tych budynkach, a jeśli nie, to kiedy zostaną przekwaterowani?

2017-01-24

interpelacja

65. Radna, odnosząc się do niepokojących informacji przedstawionych podczas konferencji Prezydenta Miasta, dotyczących węzła transportowego, wyraziła nadzieję, że na tym projekcie nie zaważą kwestie polityczne, ponieważ samorząd słupski przede wszystkim musi myśleć o Słupsku. Radna zapytała, czy jest już jakiś harmonogram działań, żeby jednak walczyć o węzeł transportowy, bo to jest naprawdę piękny projekt, i bardzo szkoda byłoby, gdyby przepadł.

2016-11-30

interpelacja

64. dot. załatanie dziur w nawierzchni ulicy Czarneckiego

2016-11-29

interpelacja

63. dot. sprzętu, na którym nagrywany jest internetowy program Biedroń Live

2016-11-28

interpelacja

62. dot. przyszłorocznego budżetu partypacyjnego

2016-11-27

interpelacja

61. dot. opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska

2016-11-26

interpelacja

60. dot. obaw mieszkańców z ul. Biernackiego w związku z remontem tejże ulicy

2016-11-25

interpelacja

59. dot. tego w jakim celu i na jaki okres została zablokowana ulica Sierpinka

2016-11-16

interpelacja

58. dot. lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

2016-10-27

interpelacja

57. dot. planów miasta w sprawie kortów tenisowych przy ul. Madalińskiego

2016-10-26

interpelacja

56. dot. konkursu wygranego przez firmę ProPOLIS

2016-10-08

interpelacja

55. dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku

2016-10-07

interpelacja

54. dot. zmiany miejsca usytuowania kontenera na odpady przy ul. Lelewela

2016-09-28

interpelacja

53. dot. zamiany działek przy byłym Rolniczym Domu Towarowym i przy ul. Rybackiej

2016-07-22

interpelacja

52. dot. kosztów, jakie poniosłoby Miasto w związku z realizacją inwestycji wymienionych w załączonym piśmie

2016-07-21

interpelacja

51. dot. możliwości zamieszczenia symbolu — loga 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na tablicy pamiątkowej, która zostanie umiejscowiona na nowo powstałym rondzie nazywanym jego imieniem

2016-07-01

interpelacja

50. dot. projektowania węzła transportowego

2016-06-30

interpelacja

49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”

2016-06-29

interpelacja

48. dot. parku za Biblioteką

2016-06-28

interpelacja

47. dot. remontu zabytkowych murów

2016-06-20

interpelacja

46. dot. planów związanych z działkami położonymi w Słupsku przy ul. E. Łady-Cybulskiego oraz możliwości wybudowania na nich placu zabaw

2016-05-31

interpelacja

45. dot. utworzonego Centrum Obsługi Mieszkańców

2016-05-30

interpelacja

44. dot. zamieszczenia przy wejściu do Ratusza informacji o dostępności pokoju dla karmiących matek oraz o oznaczenie pasem kontrastowym schodów i progów w Ratuszu i jednostkach podległych Miastu.

2016-05-25

interpelacja

43. dot. zadania „budowa Parku Witkacego”

2016-05-23

interpelacja

42. dot. lokali mieszkalnych wybudowanych przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Słupsku

2016-04-28

interpelacja

41. dot. budowy bloków mieszkalnych przy ul. Hubalczyków przez firmę Grupa Sierleccy Development

2016-04-27

interpelacja

40. dot. czynszów dla organizacji pozarządowych.

2016-04-26

interpelacja

39. dot. stanu przygotowań wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016-04-22

interpelacja

38. dot. naprawy wiaty przy przystanku na ulicy Lelewela

2016-04-16

interpelacja

37. dot. kosztu wdrożenia, utrzymania i obsługi systemu audio-video obrad Rady Miejskiej oraz możliwości oglądania sesji on-line

2016-03-04

interpelacja

36. dot. uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie zakończyły się uchwaleniem zmian

2016-02-26

interpelacja

35. dot. stanu oświetlenia przy ulicy Druyffa

2016-02-25

interpelacja

34. dot. zakazu wprowadzania psów na tereny placów zabaw i do budynków użyteczności publicznej.

2016-02-24

interpelacja

33. dot. programu 500+

2016-02-23

interpelacja

32. dot, planów odnośnie budynku Szkoły przy ul. Grottgera

2016-02-16

interpelacja

31. dot. ograniczonego dostępu mieszkańców do korzystania z pływalni przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

2016-02-05

interpelacja

30. dot. zapewnienia całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej osobom wymagającym wsparcia (osobom z niepełnosprawnościami, samotnym, bezdomnym)

2016-02-03

interpelacja

29. dot. niewystarczającej ilości ławek na os. Westerplatte

2016-01-28

interpelacja

28. dot doswietlenia przejścia na ul. Deotymy

2016-01-27

interpelacja

27. dot. profilaktyki antyrakowej

2016-01-26

interpelacja

26. dot. hali "Czarnych" przy ul. Grottgera

2016-01-25

interpelacja

25. dot. budynku przy ul. Grottgera

2016-01-07

interpelacja

24. dot. oświetlenia przy boisku na ul. Lipowej — Druyffa oraz placu zabaw.

2015-12-07

interpelacja

23. dot. możliwości przeznaczenia pod garaże terenu przy przejściu od budynku socjalnego na ul. Lelewela do ulicy Lipowej.

2015-12-06

interpelacja

22. dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej

2015-12-05

interpelacja

21. dot. sprawdzenia stanu drzew rosnących przy placu zabaw na ul. Lipowa — Druyffa oraz usunięcie tych, które są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców

2015-11-25

interpelacja

20. dot. inicjatyw lokalnych

2015-10-28

interpelacja

19. dot.przeniesienia Filli bibliotecznej nr 7

2015-06-24

interpelacja

17. ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania węzła transportowego miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska

2015-06-24

interpelacja

18. dot. spotkania z kielecką firmą Echo Investment, która miała budować centrum handlowe „Arena”.

2015-05-21

interpelacja

16. dot. sytuacji na ul. Lelewela

2015-05-20

interpelacja

15. dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych

2015-05-15

interpelacja

14. dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej-Kossaka-Małcużyńskiego

2015-05-06

interpelacja

13.dot. boiska przy ul. Lipowej

2015-04-30

interpelacja

12. dot. ogłoszonego konkursu na zagospodarowanie Placu Zwycięstwa

2015-04-29

interpelacja

11. udostępnienie wizerunków Honorowych Obywateli Miasta Słupska

2015-04-24

interpelacja

10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja

2015-04-23

interpelacja

9. dot. wniosku o zamontowanie poręczy przy schodach łączących ulice Biernackiego i Modrzejewskiego z ulicą Gdańską oraz ulicę Rydygiera z ulicą Gdańską

2015-04-13

interpelacja

8. dot. dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży

2015-03-25

interpelacja

7. dot. oznaczenia pasem kontrastowym schodów i progów w jednostkach podległych Miastu

2015-03-16

interpelacja

6. dot. wykonania przejścia łączącego ulicę Szkolną z placem zabaw przy ul. Partyzantów 18

2015-02-16

interpelacja

5. wniosek o przedłużenie linii autobusowej do ulicy Hołdu Pruskiego

2015-02-06

interpelacja

4. wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie propozycji przekształcenia ulicy Lelewela w ulicę jednokierunkową

2015-01-14

interpelacja

3. dot. wykreślenia budowy ulicy Grzybowej z wydatków inwestycyjnych Miasta Słupska planowanych na 2015 rok

2015-01-13

interpelacja

2. dot. autopoprawki do projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 rok, polegającej na wykreśleniu z wykazu zadań majątkowych zakupu inwestycyjnego na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 100 000 zł.

2015-01-12

interpelacja

1. dot. zaproszenie na spotkanie z wyborcami Pana Prezydenta w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych Miasta – wykreśleniem kwoty 500 000 zł na budowę ulic: Biernackiego, Modrzejewskiego oraz ulicy Orłowskiego wraz z budową oświetlenia na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Lelewela do ulicy Raszyńskiej.

Zobacz pozostałe
Zwiń

Wnioski budżetowe

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe