Anna Mrowińska

Informacje ogólne

Radna miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 czerwca 1974, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: 7. Brygada Obrony Wybrzeża
wykształcenie wyższe pedagogiczne, administracyjno-samorządowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem — Obronność Państwa

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 187
Okręg: 1

Kontakt:
a.mrowinska@um.slupsk.pl

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja Statutowa, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, wiceprzewodniczący źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
382
Nieobecność
88

Oddane głosy

Za
263
Przeciw
54
Wstrzymał się
46
Głos nieoddany
19
Nieobecny
88
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 470 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 505 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 503 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 501 — w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Uchwalono
dotacje przedszkola
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 500 — w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości szkoły
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 499 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Uchwalono
finanse zdrowie
8. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwalono
nieruchomości spółki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwalono
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Uchwalono
finanse współpraca regionalna zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2017-03-14

interpelacja

39. dot. zakupionych biletów lotniczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie.

2017-02-24

interpelacja

38. dot. działalności Młodzieżowej Rady Miasta Słupska oraz jej opiekuna od chwili zmiany opiekuna

2017-02-22

interpelacja

35.-37. dot. 1) pozyskanych środków zewnętrznych przez Urząd Miejski w okresie od 1.12.2014 do 31.01.2017 r.,2) korespondencji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku w związku ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.

2017-02-13

interpelacja

34. dot. publikacji w AGORA S.A. Gdańsk (interpelacja międzysesyjna)

2017-01-09

interpelacja

33. dot. transakcji płatniczych dokonanych służbowymi kartami przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w okresie od 1.12.2015 do 31.12.2016 r. oraz od 1.12.2014 do 30.11.2015

2016-11-30

interpelacja

32. dot. rejestru umów zamieszczonego na stronie BIP UM w Słupsku

interpelacja

1.dot. zapytań o ronda w Słupsku oraz kluby sportowe zarejestrowane i działające na terenie miasta

interpelacja

2. dot. przebudowy parkingu przy ul. Dunikowskiego

interpelacja

3. dot. aktualności informacji zamieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

interpelacja

4. dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą

interpelacja

5. dot. oświadczenia Prezydenta Miasta przedstawionego podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie woli podpisania karty równości w życiu lokalnym

interpelacja

6. dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

interpelacja

7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach

interpelacja

8. dot. decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zorganizowania w słupskich szkołach spotkań uczniów z osobami posiadającymi status uchodźcy.

interpelacja

9. dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych

interpelacja

10. dot. ekspozycji flag.

interpelacja

11. dot. reprezentacji Miasta Słupsk przez Prezydenta

interpelacja

12. dot. planowanego udziału Prezydenta Miasta Słupska w oficjalnym otwarciu Oslo Pride 2016

interpelacja

13. dot. organizacji Dnia Dziecka oraz odpowiedzi Prezydenta na interpelację dot. Wyjazdu na Oslo Pride 2016.

interpelacja

14. dot. wymaganych pozwoleń na prace remontowe i montaż tablic informacyjnych w słupskim ratuszu oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogły być w nim wprowadzone.

interpelacja

15. dot. udziału Prezydenta Miasta w konferencji nt. kształtowania rynków pracy mającej odbyć się w Amsterdamie w dniach 28 — 29.07.2016 r.

interpelacja

16. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II

interpelacja

17. dot. planów zmiany siedziby SOK i Filii nr 8 MBP, kosztów zmiany siedziby byłego ŚCKU oraz kwestii nieskładania oświadczenia majątkowego przez Dyrektora Strategicznego UM

interpelacja

18. dot. oświadczenia majątkowego p. Marcina Anaszewicza

interpelacja

19. dot. ilości interpelacji jakie wpłynęły do Prezydenta Miasta od grudnia 2014 oraz udzielonych na nie odpowiedzi

interpelacja

20. dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych

interpelacja

21. dot. udzielenia szczegółowych informacji dotyczących tzw. abolicji czynszowej

interpelacja

22. dot. organizowania w szkołach tzw. spotkań z uchodźcami

interpelacja

23. dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy

interpelacja

24. dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach 2014-2016

interpelacja

25. dot. nielegalnego zajęcia pasa drogowego w Słupsku

interpelacja

26. dot. kwot wydanych na funkcjonowanie rad działających przy Prezydencie Miasta Słupska

interpelacja

27. dot. umów zawartych między Miastem Słupsk oraz podległymi mu organizacjami a stowarzyszeniami "Indygo" oraz "Inspiracje"

interpelacja

28. dot. sztucznego lodowiska oraz organizacji imprezy sylwestrowej 2016/2017

interpelacja

29. dot. zapisu o spotkaniach Prezydenta Miasta Słupska

interpelacja

30. dot. informacji opublikowanej na BIP dot. usługi monitoringu mediów

interpelacja

31. dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe