Informacje ogólne

Radna miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 03 czerwca 1974, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: 7. Brygada Obrony Wybrzeża
wykształcenie wyższe pedagogiczne, administracyjno-samorządowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem — Obronność Państwa

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 187
Okręg: nr 1

Kontakt:
a.mrowinska@um.slupsk.pl

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja Statutowa, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, wiceprzewodniczący źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
648
Nieobecność
144

Oddane głosy

Za
431
Przeciw
96
Wstrzymał się
88
Głos nieoddany
33
Nieobecny
144
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 792 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/789/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033 Uchwalono
finanse
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/788/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/787/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Uchwalono
opłaty sport
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/786/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nagrywania i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/785/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości skargi spółki
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/784/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Uchwalono
prezydent skargi
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/783/18 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/782/18 — w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska Uchwalono
symbole
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/781/18 — w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwalono
prawo
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/780/18 — w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwalono
finanse szkoły zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Ostatnia aktywność

2018-06-26

interpelacja

73. dot. nierozliczonych delegacji służbowych Prezydenta Miasta

2018-05-29

interpelacja

72. dot. wyjazdu Prezydenta Miasta planowanego w dniach 31.05-1.06 2018

2018-05-28

interpelacja

71. dot. podstaw przebywania Prezydenta Miasta poza miejscem pracy w wymienionych w interpelacji dniach

2018-05-14

interpelacja

70. dot. zatrzymania w Słupsku instruktora tańca podejrzanego o pedofilię oraz realizowania przez władze oświatowe obowiązku kontrolowania powszechnego rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym

2018-05-04

interpelacja

69. dot. udostępnienia kopii list obecności, druków delegacji wraz z ich rozliczeniem oraz terminów urlopów Prezydenta Miasta Słupska w okresie od grudnia 2014 r. do kwietnia 2018 r.

2018-03-09

interpelacja

68. dot. informacji zamieszczanych w "Kalendarzu najważniejszych spotkań kierownictwa"

2018-03-01

interpelacja

67. dot. protokołu kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w Urzędzie Miejskim w Słupsku w 2017 r.

2018-02-28

interpelacja

66. dot. terenów miejskich sprzedanych w grudniu 2017 r. oraz nagród przyznanych w styczniu 2018 r. w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu i w Wydziale Polityki Mieszkaniowej

2018-02-27

interpelacja

65. dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r.

2018-01-03

interpelacja

64. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców — sprawa nr ORM.0003.167.2017

2017-12-13

interpelacja

63. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców — sprawa nr ORM.0003.167.2017

2017-11-29

interpelacja

62. dot. sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz Fundacji "Indygo", umów między Prezydentem Miasta a firmami, których produkty promował lub promuje w trakcie pełnienia funkcji oraz sprawozdania z funkcjonowania "Słupskiej Grupy Zakupowej"

2017-11-27

interpelacja

61. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 — sprawa nr ORM.0003.167.2017

2017-11-03

interpelacja

60. dot. nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców na przykładzie corocznego przeprowadzania konkursu ofert na organizację imprezy sylwestrowej w Słupsku

2017-10-06

interpelacja

59. dot. Zarządzenia Nr 1008/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku

2017-10-02

interpelacja

58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.

2017-08-31

interpelacja

57. dot. rozdysponowanych w 2015 i 2016 r. lokali mieszkalnych, wyremontowanych za rządowe wsparcie finansowe

2017-08-28

interpelacja

56. dot. przedsięwzięć zrealizowanych w ramach zapowiadanej tzw. wspólnej karty miejskiej

2017-07-20

interpelacja

55. dot. uczestnictwa Miasta Słupska w programie "Mieszkanie Plus"

2017-07-10

interpelacja

54. dot. napisów na chodnikach

2017-06-28

interpelacja

53. Radna, nawiązując do obejrzanego w internecie wirtualnego spaceru po Ratuszu z 2007 roku, zaapelowała do Prezydenta Miasta o przywrócenie wyglądu wnętrza Ratusza do stanu sprzed wprowadzonych zmian, kiedy „nie był oblepiony, nie był zaśmiecony różnymi niepotrzebnymi rzeczami”. Radna zwróciła się również o usunięcie lalek teatralnych wyeksponowanych przy głównych schodach.

2017-06-05

interpelacja

52. dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Słupsku na stanowisku "Asystent Prezydenta Miasta Słupska"

2017-05-31

interpelacja

48.-51. 84) dot. realizacji przez Miasto Słupsk strategii rozwiązywania problemów społecznych 85) dot. inicjatyw/projektów Prezydenta Miasta zrealizowanych w okresie od grudnia 2014 do maja 2017 r. 86) dot. kosztów zakupu pieczątek i tablic informacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku w związku ze zmianami nazw wydziałów 87) dot. przedstawienia wyjaśnień, jak rozwiązanie stosunku pracy z informatykami słupskiego Ratusza wpłynęło na dezorganizację jego funkcjonowania

2017-05-24

interpelacja

47. dot. dokumentów i rejestru korespondencji APR "Ziemia Słupska"

2017-05-23

interpelacja

46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018

2017-04-26

interpelacja

40.-45. 51) dot. polityki wspierania i uprzywilejowania słupskiego biznesu, słupskich przedsiębiorców oraz pozyskanych inwestorów 52) dot. składania oświadczeń majątkowych, 53) dot. wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, 56) dot. wydatków poniesionych w latach 2015-2016 na konsultacje społeczne.

2017-03-14

interpelacja

39. dot. zakupionych biletów lotniczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie.

2017-02-24

interpelacja

38. dot. działalności Młodzieżowej Rady Miasta Słupska oraz jej opiekuna od chwili zmiany opiekuna

2017-02-22

interpelacja

35.-37. dot. 1) pozyskanych środków zewnętrznych przez Urząd Miejski w okresie od 1.12.2014 do 31.01.2017 r.,2) korespondencji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku w związku ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.

2017-02-13

interpelacja

34. dot. publikacji w AGORA S.A. Gdańsk (interpelacja międzysesyjna)

2017-01-09

interpelacja

33. dot. transakcji płatniczych dokonanych służbowymi kartami przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w okresie od 1.12.2015 do 31.12.2016 r. oraz od 1.12.2014 do 30.11.2015

2016-11-30

interpelacja

32. dot. rejestru umów zamieszczonego na stronie BIP UM w Słupsku

2016-11-29

interpelacja

31. dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM

2016-11-15

interpelacja

30. dot. informacji opublikowanej na BIP dot. usługi monitoringu mediów

2016-11-14

interpelacja

29. dot. zapisu o spotkaniach Prezydenta Miasta Słupska

2016-11-10

interpelacja

28. dot. sztucznego lodowiska oraz organizacji imprezy sylwestrowej 2016/2017

2016-11-08

interpelacja

27. dot. umów zawartych między Miastem Słupsk oraz podległymi mu organizacjami a stowarzyszeniami "Indygo" oraz "Inspiracje"

2016-10-28

interpelacja

26. dot. kwot wydanych na funkcjonowanie rad działających przy Prezydencie Miasta Słupska

2016-10-27

interpelacja

25. dot. nielegalnego zajęcia pasa drogowego w Słupsku

2016-10-26

interpelacja

24. dot. niewłaściwego wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne w latach 2014-2016

2016-10-17

interpelacja

23. dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy

2016-10-01

interpelacja

22. dot. organizowania w szkołach tzw. spotkań z uchodźcami

2016-09-30

interpelacja

21. dot. udzielenia szczegółowych informacji dotyczących tzw. abolicji czynszowej

2016-09-29

interpelacja

20. dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych

2016-09-28

interpelacja

19. dot. ilości interpelacji jakie wpłynęły do Prezydenta Miasta od grudnia 2014 oraz udzielonych na nie odpowiedzi

2016-09-27

interpelacja

18. dot. oświadczenia majątkowego p. Marcina Anaszewicza

2016-09-02

interpelacja

17. dot. planów zmiany siedziby SOK i Filii nr 8 MBP, kosztów zmiany siedziby byłego ŚCKU oraz kwestii nieskładania oświadczenia majątkowego przez Dyrektora Strategicznego UM

2016-07-31

interpelacja

16. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II

2016-07-26

interpelacja

15. dot. udziału Prezydenta Miasta w konferencji nt. kształtowania rynków pracy mającej odbyć się w Amsterdamie w dniach 28 — 29.07.2016 r.

2016-07-20

interpelacja

14. dot. wymaganych pozwoleń na prace remontowe i montaż tablic informacyjnych w słupskim ratuszu oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogły być w nim wprowadzone.

2016-06-29

interpelacja

13. dot. organizacji Dnia Dziecka oraz odpowiedzi Prezydenta na interpelację dot. Wyjazdu na Oslo Pride 2016.

2016-06-14

interpelacja

12. dot. planowanego udziału Prezydenta Miasta Słupska w oficjalnym otwarciu Oslo Pride 2016

2015-11-26

interpelacja

11. dot. reprezentacji Miasta Słupsk przez Prezydenta

2015-11-25

interpelacja

10. dot. ekspozycji flag.

2015-11-21

interpelacja

9. dot. realizacji zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015:" Przebudowa ulicy Bogdanowicza w Słupsku wraz z budową chodnika oraz miejsc parkingowych" oraz "Utwardzenie nawierzchni ulicy Czaplińskiego w Słupsku wraz z budową miejsc parkingowych

2015-10-08

interpelacja

8. dot. decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zorganizowania w słupskich szkołach spotkań uczniów z osobami posiadającymi status uchodźcy.

2015-09-21

interpelacja

7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach

2015-08-27

interpelacja

6. dot. etapu realizacji wybranych zadań infrastrukturalnych w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

2015-05-29

interpelacja

5. dot. oświadczenia Prezydenta Miasta przedstawionego podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. w sprawie woli podpisania karty równości w życiu lokalnym

2015-03-25

interpelacja

4. dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą

2015-03-05

interpelacja

3. dot. aktualności informacji zamieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

2015-03-03

interpelacja

2. dot. przebudowy parkingu przy ul. Dunikowskiego

2015-02-04

interpelacja

1.dot. zapytań o ronda w Słupsku oraz kluby sportowe zarejestrowane i działające na terenie miasta

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe