Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 498 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa […] użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
nieruchomości spółki
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 449 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku. 449 w […] sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku woda i…
woda i ścieki
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 320 — 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 268 — 268 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. wodociągi woda…
woda i ścieki
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 614 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupsk w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) …45/7 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupska w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 614 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o…
odpady
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 119 — 119 — w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku …13/31 119 119 - w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku Rejonowy Zarząd Inwestycji Spółka z o.o. w Słupsku inwestycje spółki
inwestycje spółki
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 658 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku. 658 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń […] wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 525 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku …sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Słupsku 525 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu […] prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 63 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM komunikacja miejska spółki skargi…
komunikacja miejska skargi spółki
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk …42/34 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk 573 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto […] Słupsk spółki
spółki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Młodzieżowym Centrum Kultury. Sprawy bieżące. 2017-09-19 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal spółki z o.o. w Słupsku. Rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-02-19 9:00 Sprawy regulaminowe, dyskusja na temat podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. oraz jej restrukturyzacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] Sprawy regulaminowe, wpływ inwestycji w Spółce "Wodociągi Słupsk" na oferowane przez nią ceny, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-04-23 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza realizacji przez PGM umowy o zarządzanie mieniem…
3. Komisja Finansów …na lata 2016-2022, sprawy bieżące. 2016-09-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku […] sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją o wynikach abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM Spółka z o.o. w Słupsku, zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz wnioskami i opiniami Komisji Rady […] Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta…
4. Komisja Rewizyjna …bieżące, w tym zapoznanie się z pismem kierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w PGM Spółce z o.o. w Słupsku. 2015-03-13 9:00 Sprawy regulaminowe, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w […] z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym: zbiorczej informacji Prezydenta Miasta Słupska o…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Wojciechowicz
22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk
2018-03-08 …interpelacja 2018-03-08 22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk…
2.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i […] mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce…
3.
Tadeusz Bobrowski
40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia Hali w środki trwałe nie będące własnością samorządu
2018-01-11 …interpelacja 2018-01-11 40. dot. prośby o informacje w zakresie wspierania Klubu Czarni Słupsk przez spółki miejskie, rozliczenia dotacji, rozliczenia dochodów uzyskanych przez Klub z tyt. dysponowania bazą Hali Gryfia, zasad wyposażenia hali Gryfia…
4.
Tadeusz Bobrowski
33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.
2017-06-02 …dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni - Energa…
5.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
6.
Anna Mrowińska
39. dot. zakupionych biletów lotniczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie.
2017-03-14 …Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie…
7.
Zbigniew Wojciechowicz
14. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-10 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
8.
Anna Mrowińska
35.-37. dot. 1) pozyskanych środków zewnętrznych przez Urząd Miejski w okresie od 1.12.2014 do 31.01.2017 r.,2) korespondencji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku w związku ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.
2017-02-22 …ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r…
9.
Zbigniew Wojciechowicz
13. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-09 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
10.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników