Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 658 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku. 658 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń […] wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 327 — 327 — w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. …27/1 327 327 - w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. spółka spółki
spółki
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/785/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. …57/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. LVIII/785/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. nieruchomości głównie mieszkania […] grunty skargi spółki
nieruchomości skargi spółki
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 268 — 268 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. wodociągi woda…
woda i ścieki
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 449 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku. 449 w […] sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku woda i…
woda i ścieki
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 573 — w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk …42/34 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk 573 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto […] Słupsk spółki
spółki
7. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/681/18 — w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce …z siedzibą w Ustce L/681/18 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce Wynik głosowania spółki
spółki
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 614 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupsk w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) …45/7 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupska w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 614 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o…
odpady
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/55/15 — w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 …uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku w sprawie […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku IX/55/15 w […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 Wykaz…
spółki woda i ścieki
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/753/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. …53/26 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. LIII/753/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku…
nieruchomości skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-02-19 9:00 Sprawy regulaminowe, dyskusja na temat podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. oraz jej restrukturyzacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] Sprawy regulaminowe, wpływ inwestycji w Spółce "Wodociągi Słupsk" na oferowane przez nią ceny, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-04-23 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza realizacji przez PGM umowy o zarządzanie mieniem…
2. Komisja Finansów …na lata 2016-2022, sprawy bieżące. 2016-09-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku […] sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją o wynikach abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM Spółka z o.o. w Słupsku, zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz wnioskami i opiniami Komisji Rady […] Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta…
3. Komisja Edukacji …Młodzieżowym Centrum Kultury. Sprawy bieżące. 2017-09-19 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal spółki z o.o. w Słupsku. Rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku…
4. Komisja Rewizyjna …bieżące, w tym zapoznanie się z pismem kierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w PGM Spółce z o.o. w Słupsku. 2015-03-13 9:00 Sprawy regulaminowe, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w […] z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym: zbiorczej informacji Prezydenta Miasta Słupska o…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
101. dot. nielegalnej wycinki drzew w Bierkowie przez Spółkę PGK
2018-04-22 …dot. nielegalnej wycinki drzew w Bierkowie przez Spółkę PGK…
2.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i […] mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce…
3.
Anna Rożek
100. dot. zmian modernizacyjnych, które nastąpiły na terenie Aquaparku po utworzeniu spółki Trzy Fale
2018-04-21 …dot. zmian modernizacyjnych, które nastąpiły na terenie Aquaparku po utworzeniu spółki Trzy Fale…
4.
Zbigniew Wojciechowicz
22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk
2018-03-08 …interpelacja 2018-03-08 22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk…
5.
Marcin Sałata
37. dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale"
…dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale…
6.
Zbigniew Wojciechowicz
14. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-10 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
7.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest…
8.
Zbigniew Wojciechowicz
13. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-09 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
9.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
10.
Tadeusz Bobrowski
33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.
2017-06-02 …dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni - Energa…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników