Sesja nr 37 z dnia 2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/2 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach