Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 16 lutego 1963, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: lekarz — NZOZ w Kobylnicy

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 253
Okręg: nr 1

Kontakt:
klubgpslupsk@wp.pl
605 966 234

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
625
Nieobecność
68

Oddane głosy

Za
373
Przeciw
90
Wstrzymał się
119
Głos nieoddany
43
Nieobecny
68
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 693 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Uchwalono
tereny zielone
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Uchwalono
dzieci skargi
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Uchwalono
radni
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwalono
wybory
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwalono
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/688/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Uchwalono
młodzież zdrowie
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Uchwalono
rewitalizacja
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwalono
drogi
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/684/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Ostatnia aktywność

2018-03-08

interpelacja

22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk

2017-05-31

interpelacja

21. dot. przekazania informacji na temat wykorzystania hali przy stadionie 650-lecia w Słupsku

2017-05-23

interpelacja

20. Interpelacja zgłoszona przez radnych Zbigniewa Wojciechowicza i Roberta Danielkiewicza w spr. możliwości wykorzystania gruntowych wymienników ciepła na potrzeby gospodarki komunalnej

2017-04-13

interpelacja

19. Radni Zbigniew Wojciechowicz i Robert Danielkiewicz złożyli interpelację w przedmiocie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, znajdujących się pod miastem Słupsk, do celów komunalnych

2017-01-27

interpelacja

18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.

2017-01-26

interpelacja

17. Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być wyburzony?

2017-01-25

interpelacja

16. Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to rozwiązanie jest ostateczne, czy zostanie zmienione, i kiedy, bo w tej chwili stanowi olbrzymie zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kierowcy chcą zjechać ze środkowego pasa ulicy Anny Łajming w ulicę Tuwima, albo próbują z lewego pasa pojechać prosto.

2016-12-28

interpelacja

15. Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u

2016-12-10

interpelacja

14. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.

2016-12-09

interpelacja

13. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.

2016-09-08

interpelacja

12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.

2016-06-30

interpelacja

11. dot. prac remontowych w budynku Ratusza

2016-06-29

interpelacja

10. dot. Straży Miejskiej

2016-06-28

interpelacja

9. dot. parkingu przy ul. Andersa

2015-09-30

interpelacja

8. dot. składu Rady Nadzorczej Szpitala.

2015-07-31

interpelacja

7. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II

2015-05-28

interpelacja

6. dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej

2015-05-27

interpelacja

5. dot. nieobecności Prezydenta na uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2015-04-29

interpelacja

4. dot obchodów 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II

2015-04-28

interpelacja

3. w sprawie komercjalizacji – prywatyzacji Szpitala

2015-04-20

interpelacja

2. dot. kwoty wydatków Miasta Słupska na budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

2015-01-28

interpelacja

1. dot. kosztów poniesionych podczas "Golgota Picnic"

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe