Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Data i miejsce urodzenia: 16 lutego 1963, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: lekarz — NZOZ w Kobylnicy

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 253
Okręg: nr 1

Kontakt:
klubgpslupsk@wp.pl
605 966 234

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
690
Nieobecność
102

Oddane głosy

Za
407
Przeciw
104
Wstrzymał się
135
Głos nieoddany
44
Nieobecny
102
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 792 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/789/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018 — 2033 Uchwalono
finanse
2. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/788/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
3. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/787/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a Oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Uchwalono
opłaty sport
4. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/786/18 — w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nagrywania i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
5. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/785/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości skargi spółki
6. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/784/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Uchwalono
prezydent skargi
7. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/783/18 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
8. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/782/18 — w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska Uchwalono
symbole
9. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/781/18 — w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Uchwalono
prawo
10. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/780/18 — w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwalono
finanse szkoły zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Ostatnia aktywność

2018-09-26

interpelacja

27.dot. parkingów na osiedlu Słupska — Zatorze

2018-09-06

interpelacja

26. dot. pracy Zespołu Koordynującego obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet, powołanego Zarządzeniem Nr 230/KU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 lutego 2018 roku, a także pracowników Urzędu Miejskiego

2018-09-05

interpelacja

25.dot. pracy pracowników Teatru im. Witkacego w Słupsku

2018-08-22

interpelacja

24.dot. środków przeznaczonych w budżecie Miasta Słupsk na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

2018-08-09

interpelacja

23. W Sprawie finansowania festiwalu teatralnego ,,Scena Wolności".

2018-03-08

interpelacja

22. dot. kosztów ponoszonych przez spółki Miasta w projektach promujących Miasto Słupsk

2017-05-31

interpelacja

21. dot. przekazania informacji na temat wykorzystania hali przy stadionie 650-lecia w Słupsku

2017-05-23

interpelacja

20. Interpelacja zgłoszona przez radnych Zbigniewa Wojciechowicza i Roberta Danielkiewicza w spr. możliwości wykorzystania gruntowych wymienników ciepła na potrzeby gospodarki komunalnej

2017-04-13

interpelacja

19. Radni Zbigniew Wojciechowicz i Robert Danielkiewicz złożyli interpelację w przedmiocie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, znajdujących się pod miastem Słupsk, do celów komunalnych

2017-01-27

interpelacja

18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.

2017-01-26

interpelacja

17. Radny zapytał o budynek przy ul. Podgórnej 26 – Żwirki i Wigury 2. Zwrócił uwagę, że budynek jest tylko w części zamieszkały, jest duża rotacja mieszkańców. Czy wiadomo co tam się dzieje, czy budynek ma być wyburzony?

2017-01-25

interpelacja

16. Radny zapytał o rozwiązanie komunikacyjne zastosowane w rejonie skrzyżowania ulic Anny Łajming i Tuwima – dodał, że chodzi o ruch samochodowy z ulic Deotymy i Jaracza w kierunku ulic Tuwima i Anny Łajming. Zapytał, czy to rozwiązanie jest ostateczne, czy zostanie zmienione, i kiedy, bo w tej chwili stanowi olbrzymie zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kierowcy chcą zjechać ze środkowego pasa ulicy Anny Łajming w ulicę Tuwima, albo próbują z lewego pasa pojechać prosto.

2016-12-28

interpelacja

15. Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u

2016-12-10

interpelacja

14. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.

2016-12-09

interpelacja

13. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.

2016-09-08

interpelacja

12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.

2016-06-30

interpelacja

11. dot. prac remontowych w budynku Ratusza

2016-06-29

interpelacja

10. dot. Straży Miejskiej

2016-06-28

interpelacja

9. dot. parkingu przy ul. Andersa

2015-09-30

interpelacja

8. dot. składu Rady Nadzorczej Szpitala.

2015-07-31

interpelacja

7. interpelacja zgłoszona przez radnego Zbigniewa Wojciechowicza oraz radną Annę Mrowińską, dot. NZOZ Centrum Konsultacji Kardiologicznych — Poradni Kardiologicznej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II

2015-05-28

interpelacja

6. dot. wykorzystania przez Prezydenta godła Rzeczypospolitej Polskiej do akcji happeningowej

2015-05-27

interpelacja

5. dot. nieobecności Prezydenta na uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2015-04-29

interpelacja

4. dot obchodów 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II

2015-04-28

interpelacja

3. w sprawie komercjalizacji – prywatyzacji Szpitala

2015-04-20

interpelacja

2. dot. kwoty wydatków Miasta Słupska na budowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku

2015-01-28

interpelacja

1. dot. kosztów poniesionych podczas "Golgota Picnic"

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe