Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Data i miejsce urodzenia: 31 sierpnia 1983, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Generalny Menadżer w Enerdze Czarnych Słupsk; Właściciel Firmy Usługowo-Doradczej SIMPLE

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 0
Okręg: nr 2

Kontakt:
salatamar@wp.pl
781 869 676

Biografia

Rekordy 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
16.11.2014 – 4.01.2017
Klub Radnych Słupskie Porozumienie Obywatelskie źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
359
Nieobecność
69

Oddane głosy

Za
313
Przeciw
5
Wstrzymał się
22
Głos nieoddany
19
Nieobecny
69
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 428 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
2. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/753/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku. Uchwalono
nieruchomości skargi
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Projekt uchwały nr 53/27 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. Odrzucono
prezydent skargi
4. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/703/18 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Uchwalono
5. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/702/18 — w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Uchwalono
6. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/701/18 — w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 — 2025+ Uchwalono
7. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/700/18 — w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2018 roku Uchwalono
8. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/699/18 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Uchwalono
środowisko
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/697/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 Uchwalono
finanse
10. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/696/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Ostatnia aktywność

interpelacja

1. dot. remontu ulicy Zygmunta Augusta

interpelacja

2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen

interpelacja

3. dot. fotoradarów na skrzyżowaniu przy REAL-u w Kobylnicy

interpelacja

4. dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

interpelacja

5. w sprawie pism dotyczących zdjęcia tabliczek zakazujących wyprowadzania psów.

interpelacja

6. dot. możliwości usunięcia dwóch drzew, które niszczą nawierzchnię na ul. Królowej Jadwigi

interpelacja

7. dot. zmiany systemu ISO w Ratuszu.

interpelacja

8. dot. wszczęcia prac nad zmianą funkcji dwóch terenów rekreacyjnych – przy ulicy Władysława IV i przy ulicy Banacha.

interpelacja

9. dot. bus-pasa na ulicy Sobieskiego.

interpelacja

10. dot. wniosku o rozważenie oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami ulic Żółkiewskiego i Chodkiewicza w sprawie kontrapasów dla rowerów.

interpelacja

11. dot. braku odnośnika do informacji o Radzie Miejskiej na stronie internetowej Słupska.

interpelacja

12. dot. wskazania tymczasowego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

interpelacja

13. dot. ponowienia wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie ulic Chodkiewicza i Żółkiewskiego.

interpelacja

14. dot. umieszczenia progów zwalniających na ul. Królowej Jadwigi.

interpelacja

15. dot. wykazu przejazdów samochodami służbowymi

interpelacja

16. dot. założeń i wstępnego bilansu działalności lodowiska.

interpelacja

17. dot. systemu sprzedaży biletów bądź wpuszczania na lodowisko.

interpelacja

18. dot. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających poza strefą ekonomiczną

interpelacja

19. dot. kontrapasów na ulicach Żółkiewskiego i Chodkiewicza.

interpelacja

20. dot. terenu zieleni między ulicami Banacha i Władysława IV.

interpelacja

21. dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.

interpelacja

22. dot. Strategii Miasta Słupska

interpelacja

23. dot. stanu nawierzchni za kościołem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego

interpelacja

24. dot. opracowania koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska.

interpelacja

25. dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu

interpelacja

26. dot. ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na organizację przetargów

interpelacja

27. dot. przejęcia obowiązków po p. Rafale Kuligowskim, który zakończył pracę w Urzędzie Miasta

interpelacja

28. dot. celu przeznaczenia hali przy ul. Grottgera

interpelacja

29. dot. e-maila od mieszkańca dotyczącego profili społecznościowych Prezydenta Miasta Słupska

interpelacja

30. dot. Słupskiej Grupy Zakupowej

interpelacja

31. dot. zestawienia sytuacji kadrowej we wszystkich działach Urzędu Miejskiego i na samodzielnych stanowiskach

interpelacja

32. dot. środków wydanych na promocję w latach 2014-2016

interpelacja

33. dot. sprawy nr 153- zapytania z sesji RM 28.09.2016

interpelacja

34. dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w 2016

interpelacja

35. dot. sprawy nr 185- zapytań międzysesyjnych z 7.10.2016,

interpelacja

36. dot. szkoleń pracowników Referatu Zamówień Publicznych/Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych

interpelacja

37. dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale"

interpelacja

38. dot. poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego

interpelacja

39. dot. projektu CaSYPot

interpelacja

40. dot. wypowiedzi Prezydenta Miasta Słupska w programie „Tak jest” z dnia 18 listopada 2016 r.

interpelacja

41. dot. sprawy nr 217, dot. dodatków Prezydenta

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe