Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Data i miejsce urodzenia: 31 sierpnia 1983, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: Generalny Menadżer w Enerdze Czarnych Słupsk; Właściciel Firmy Usługowo-Doradczej SIMPLE

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Okręg: nr 2

Kontakt:
salatamar@wp.pl
781 869 676

Biografia

Rekordy 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
16.11.2014 – 4.01.2017
Klub Radnych Słupskie Porozumienie Obywatelskie źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
367
Nieobecność
68

Oddane głosy

Za
320
Przeciw
6
Wstrzymał się
22
Głos nieoddany
19
Nieobecny
68
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 435 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Uchwalono
tereny zielone
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Uchwalono
dzieci skargi
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Uchwalono
radni
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwalono
wybory
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwalono
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/688/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Uchwalono
młodzież zdrowie
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Uchwalono
rewitalizacja
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwalono
drogi
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/684/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ostatnia aktywność

interpelacja

1. dot. remontu ulicy Zygmunta Augusta

interpelacja

2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen

interpelacja

3. dot. fotoradarów na skrzyżowaniu przy REAL-u w Kobylnicy

interpelacja

4. dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

interpelacja

5. w sprawie pism dotyczących zdjęcia tabliczek zakazujących wyprowadzania psów.

interpelacja

6. dot. możliwości usunięcia dwóch drzew, które niszczą nawierzchnię na ul. Królowej Jadwigi

interpelacja

7. dot. zmiany systemu ISO w Ratuszu.

interpelacja

8. dot. wszczęcia prac nad zmianą funkcji dwóch terenów rekreacyjnych – przy ulicy Władysława IV i przy ulicy Banacha.

interpelacja

9. dot. bus-pasa na ulicy Sobieskiego.

interpelacja

10. dot. wniosku o rozważenie oraz przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami ulic Żółkiewskiego i Chodkiewicza w sprawie kontrapasów dla rowerów.

interpelacja

11. dot. braku odnośnika do informacji o Radzie Miejskiej na stronie internetowej Słupska.

interpelacja

12. dot. wskazania tymczasowego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

interpelacja

13. dot. ponowienia wniosku o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie ulic Chodkiewicza i Żółkiewskiego.

interpelacja

14. dot. umieszczenia progów zwalniających na ul. Królowej Jadwigi.

interpelacja

15. dot. wykazu przejazdów samochodami służbowymi

interpelacja

16. dot. założeń i wstępnego bilansu działalności lodowiska.

interpelacja

17. dot. systemu sprzedaży biletów bądź wpuszczania na lodowisko.

interpelacja

18. dot. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających poza strefą ekonomiczną

interpelacja

19. dot. kontrapasów na ulicach Żółkiewskiego i Chodkiewicza.

interpelacja

20. dot. terenu zieleni między ulicami Banacha i Władysława IV.

interpelacja

21. dot. drogi przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego.

interpelacja

22. dot. Strategii Miasta Słupska

interpelacja

23. dot. stanu nawierzchni za kościołem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego

interpelacja

24. dot. opracowania koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima – Jagiełły, i wpisanie tego zadania do przyszłorocznego budżetu Miasta Słupska.

interpelacja

25. dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu

interpelacja

26. dot. ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na organizację przetargów

interpelacja

27. dot. przejęcia obowiązków po p. Rafale Kuligowskim, który zakończył pracę w Urzędzie Miasta

interpelacja

28. dot. celu przeznaczenia hali przy ul. Grottgera

interpelacja

29. dot. e-maila od mieszkańca dotyczącego profili społecznościowych Prezydenta Miasta Słupska

interpelacja

30. dot. Słupskiej Grupy Zakupowej

interpelacja

31. dot. zestawienia sytuacji kadrowej we wszystkich działach Urzędu Miejskiego i na samodzielnych stanowiskach

interpelacja

32. dot. środków wydanych na promocję w latach 2014-2016

interpelacja

33. dot. sprawy nr 153- zapytania z sesji RM 28.09.2016

interpelacja

34. dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w 2016

interpelacja

35. dot. sprawy nr 185- zapytań międzysesyjnych z 7.10.2016,

interpelacja

36. dot. szkoleń pracowników Referatu Zamówień Publicznych/Samodzielnego Referatu Zamówień Publicznych

interpelacja

37. dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale"

interpelacja

38. dot. poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego

interpelacja

39. dot. projektu CaSYPot

interpelacja

40. dot. wypowiedzi Prezydenta Miasta Słupska w programie „Tak jest” z dnia 18 listopada 2016 r.

interpelacja

41. dot. sprawy nr 217, dot. dodatków Prezydenta

Zobacz pozostałe
Zwiń

Oświadczenia majątkowe