Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Słupskie Porozumienie Obywatelskie
Data i miejsce urodzenia: 24 lipca 1950, Wrocław
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: gł. specjalista — Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" w Słupsku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 270
Okręg: nr 4

Kontakt:
jerzymazurek56a@o2.pl
667 903 532

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Słupskie Porozumienie Obywatelskie źródło
od 16.11.2014
Komisja Statutowa, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
584
Nieobecność
109

Oddane głosy

Za
490
Przeciw
5
Wstrzymał się
21
Głos nieoddany
68
Nieobecny
109
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 693 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Uchwalono
tereny zielone
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Uchwalono
dzieci skargi
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Uchwalono
radni
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwalono
wybory
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwalono
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/688/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Uchwalono
młodzież zdrowie
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Uchwalono
rewitalizacja
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwalono
drogi
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/684/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Ostatnia aktywność

2018-03-08

interpelacja

44. dot. pilnego remontu zatok autobusowych przy ulicy Sienkiewicza w Słupsku

2018-02-28

interpelacja

43. dot. projektu przebudowy ulicy Piłsudskiego

2018-01-31

interpelacja

42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok

2017-04-27

interpelacja

41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?

2017-04-26

interpelacja

40. dot. siedziby PTTK w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów

2017-03-14

interpelacja

39. dot. żarówek led przekazanych przez sponsora na potrzeby szkół i placówek oświatowych.

2017-02-22

interpelacja

38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia

2017-01-25

interpelacja

37. Radny zwrócił uwagę, że Miasto znów nie ma przedstawiciela w Stowarzyszeniu Gmin RP „Euroregion Bałtyk”. Radny zapytał Prezydenta Miasta, jakie są efekty przynależności Miasta do tego Stowarzyszenia? Ile wynoszą składki? Poprosił o pisemną informację za okres 2015 i 2016 roku.

2017-01-24

interpelacja

36. Radny wyraził zaskoczenie koncepcją likwidacji zatok autobusowych. Zwrócił się o pełną argumentację w tej sprawie, tym bardziej że do tej pory drogowcy wypowiadali się, że trzeba robić zatoki, żeby nie hamować ruchu drogowego.

2016-11-30

interpelacja

35. dot. przedłużania najmu powierzchni reklamowej na reklamy zewnętrzne

2016-09-21

interpelacja

34. dot. wniosku o podanie danych liczbowych w zakresie słupskich placówek oświatowych, zgodnie z zestawieniem

2016-04-04

interpelacja

33. dot. miejsc na terenie miasta, które należy uporządkować.

2016-03-31

interpelacja

32. dot. opracowania programu adaptacji uchodźców.

2016-03-30

interpelacja

31. dot. kamienic będących własnością PKP.

2016-03-16

interpelacja

30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10

2016-03-01

interpelacja

29. dot. umowy z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi oraz projektów, którymi będzie się zajmował asystent Prezydenta Miasta — kierownik projektów strategicznych

2016-02-28

interpelacja

28. dot. zapytania o termin wymiany przepalonych żarówek w siedmiu latarniach stojących na chodniku przy posesji Plac Zwycięstwa 3.

2016-02-27

interpelacja

27. dot. katastrofalnego stanu ulicy Szafranka i ulicy Aluchny-Emelianow

2016-02-26

interpelacja

26. dot. zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wywieszenie na budynku Ratusza banera reklamującego lodowisko

2016-02-24

interpelacja

25. dot. nieobecności Prezydenta na sesji Rady Miejskiej

2016-02-11

interpelacja

24. dot. mocy instalacji i zużycia energii elektrycznej potrzebnej do podświetlenia budynku Ratusza

2016-02-10

interpelacja

23. dot. liczby etatów, funduszu płac i dodatków specjalnych w Urzędzie Miejskim, w tym w Biurze Prezydenta Miasta, w 2014 i 2015 roku

2016-02-08

interpelacja

22. interpelacja zgłoszona przez radnych Jerzego Mazurka i Tomasza Lesiaka, dot. sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

2016-01-27

interpelacja

21. dot. uprzątania padłych zwierząt z terenów miejskich

2015-11-25

interpelacja

20. dot. oświetlenia Ratusza

2015-08-28

interpelacja

19. dot. zakłócania ciszy nocnej przez trenujących na strzelnicy wojskowej przy ul. Arciszewskiego

2015-08-27

interpelacja

18. dot. zapowiadanej restrukturyzacji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

2015-05-18

interpelacja

17. dot. przeanalizowania oznakowania poziomego na ul. Bohaterów Westerplatte

2015-05-15

interpelacja

16. dot. projektu utworzenia tzw "społecznego ogródka warzywnego"

2015-04-30

interpelacja

15. dot. budowy drogi ul. Wczasowej, Szafranka, Grzybowej, Biernackiego, Aluchny Emelianow, Sułkowskiego

2015-04-29

interpelacja

14. w sprawie rezerwy ogólnej i inwestycyjnej

2015-03-25

interpelacja

13. dot. dofinansownia wyjazdu chóru Kantele do Magdeburga

2015-02-25

interpelacja

12. dot. przeniesienia jednego ogólniaka do drugiego

2015-01-28

interpelacja

11. dot. braku oświetlenia Ratusza

2014-12-31

interpelacja

10. dot. dodatków specjalnych pracowników ratusza

2014-12-30

interpelacja

9. dot. Biura Audytu Wewnętrznego

2014-12-29

interpelacja

8. dot. wzrostu funduszu płac w Ratuszu

2014-12-28

interpelacja

7. dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu

2014-12-27

interpelacja

6. w sprawie podjęcia rozmów z Urzędem Marszałkowskim na temat współfinansowania Filharmonii w Słupsku

2014-12-17

interpelacja

5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”

2014-12-13

interpelacja

4. dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Straży Miejskiej w latach 2009-2014 oraz ilość osób zatrudnionych w tym okresie w przeliczeniu na etaty

2014-12-12

interpelacja

3. dot. wysokości środków finansowych przekazanych Agencji Promocji Regionalnej "Ziemia Słupska" Sp. z o.o. w latach 2011-2014 z budżetu Miasta Słupska oraz wypracowany w tym czasie zysk i jego podział

2014-12-11

interpelacja

2. dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w przeliczeniu na etaty

2014-12-10

interpelacja

1. dot. prac zleconych przez samorząd Miasta Słupska, związanych z budową i remontem dróg, wykonywanych w latach 2006-2014 na terenie Słupska przez firmę "Drogi i Mosty" Sp. z o.o. oraz ZIMAR Ryszarda Zygierta z Bytowa

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe