Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 22 stycznia 1942, Grodno
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: emeryt

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018
Przewodniczący:

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 306
Okręg: nr 2

Kontakt:
mieczyslawjaroszewicz42@gmail.com
601 839 666

Biografia

Rekordy 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, przewodniczący źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
726
Nieobecność
38

Oddane głosy

Za
704
Przeciw
7
Wstrzymał się
5
Głos nieoddany
10
Nieobecny
38
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 764 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/764/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/763/18 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. Uchwalono
radni wybory
3. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/762/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwalono
wybory
4. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/761/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Uchwalono
skargi sport
5. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/760/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Uchwalono
opłaty szkoły
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/759/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 Uchwalono
finanse
7. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/757/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
9. Sesja nr 54 z dnia
2018-07-10
Uchwała nr LIV/756/18 — w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwalono
inwestycje
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/755/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Uchwalono
skargi sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Ostatnia aktywność

2018/06/27

interpelacja

22. dot. zabytkowego budynku Poczty Polskiej przy ul. Łukasiewicza

2018-03-28

interpelacja

21. dot. 1) trwającej renowacji zabytkowych grobowców na Starym Cmentarzu, 2) sytuacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3) Izby Pamięci Słupszczan, 4) terminu przeprowadzenia termomodernizacji budynku MCK-SOK-u przy ul. 3 Maja

2018-01-31

interpelacja

18.-20. dot. "karty seniora", dotacji dla STK SSA oraz stanu nawierzchni ulicy Lipowej

2017-10-26

interpelacja

17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.

2017-10-25

interpelacja

16. dot. interpelacji zgłoszonej przez radnego Bogusława Dobkowskiego — sprawa nr ORM.0003.149.2017

2017-09-29

interpelacja

15. Radny zgłosił zapytania o zamkniętą Izbę Pamięci Słupszczan oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza.

2017-09-28

interpelacja

14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.

2017-09-27

interpelacja

13. dot. interpelacji sesyjnej z 29 czerwca 2016 r. (spr. nr ORM.0003.126.2016)

2017-06-29

interpelacja

12. dot. przetargu na prace archeologiczne na Starym Rynku

2017-06-28

interpelacja

11. dot. terminu rozpoczęcia prac związanych z renowacją poniemieckich nagrobków na "starym" Cmentarzu Komunalnym

2017-05-31

interpelacja

10. dot. poprawy stanu nawierzchni ulicy Chopina

2017-03-29

interpelacja

9. dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską.

2017-02-22

interpelacja

8. dot. zaniedbanego Lasku Południowego

2016-10-26

interpelacja

7. dot. rozbudowy Słupskiej Filharmonii

2016-09-28

interpelacja

6. dot. niebezpiecznych wyścigów przy ul. Paderewskiego i Lutosławskiego po wyłączaniu świateł

2016-06-29

interpelacja

5. dot. ul. Węglowej

2016-05-25

interpelacja

4. dot. ogródów przy Zamku Książąt Pomorskich

2016-01-27

interpelacja

3. dot. budynku przy ul. Wrocławskiej

2015-02-25

interpelacja

2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2014-12-17

interpelacja

1. dot. remontu ulicy Mostnika

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe