Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub KWW Roberta Biedronia
Data i miejsce urodzenia: 05 lutego 1953, Warszawa
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: emeryt, Właściciel Agencji Reklamowo-Wydawniczej "Moje Miasto"

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 253
Okręg: nr 4

Kontakt:
obecny@poczta.onet.pl
609 781 705

Biografia

Rekordy 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub KWW Roberta Biedronia źródło
od 16.11.2014
Komisja Statutowa, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
639
Nieobecność
54

Oddane głosy

Za
592
Przeciw
12
Wstrzymał się
12
Głos nieoddany
23
Nieobecny
54
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 693 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Uchwalono
tereny zielone
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/692/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Słupsku. Uchwalono
dzieci skargi
3. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/691/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej Słupsku Uchwalono
radni
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/690/18 — w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Uchwalono
wybory
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/689/18 — w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Uchwalono
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/688/18 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Uchwalono
młodzież zdrowie
8. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/686/18 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku Uchwalono
rewitalizacja
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/685/18 — w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Uchwalono
drogi
10. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/684/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej. Uchwalono
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Ostatnia aktywność

2018-02-28

interpelacja

21. dot. wycinki drzew w Lasku Północnym

2018-02-02

interpelacja

20. dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży

2018-02-01

interpelacja

19. dot. działań mających na celu odnowę koszykówki w Słupsku

2018-01-31

interpelacja

18. dot. bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Słupska

2017-10-27

interpelacja

17. Radny zwrócił uwagę, że część kostek brukowych na wyłożonych nimi ulicach w śródmieściu wystaje ponad poziom drogi. Zaproponował opracowanie jakiegoś systemu monitorowania stanu tych nawierzchni, aby w miarę szybko reagować i naprawiać uszkodzenia mniejszym nakładem sił i środków. Radny zwrócił się o przyjrzenie się temu problemowi.

2017-10-26

interpelacja

16. Radny zapytał o deklarację Prezydenta Miasta w kwestii ochrony mozaiki ceramicznej na elewacji MCK-u.

2017-10-25

interpelacja

15. Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych już ścieżek wyłożyć płytami chodnikowymi odzyskanymi podczas remontu ulicy Piekiełko, tak by mieszkańcy nie brnęli w błocie podczas deszczowej pogody.

2017-09-27

interpelacja

14. Radny na prośbę mieszkańców śródmieścia zgłosił interpelację w sprawie zakłócania spokoju przez funkcjonujące w porze nocnej sklepy i puby. Zdaniem radnego należy zdecydować, czy strefa śródmiejska ma być sypialnią i będzie obowiązywała cisza od godz. 22-giej, czy ma pełnić funkcję centrotwórczą i w ogóle nie będzie obowiązywała cisza nocna – radny stwierdził, że w takim przypadku należy to mieszkańcom jasno powiedzieć, że mają sobie szukać, szczególnie starsi, mieszkania w zupełnie innej strefie, gdzie jest cisza i spokój.

2017-02-22

interpelacja

13. radny, w ramach zapytania poinformował, że otrzymał pismo mieszkańców osiedla Westerplatte, którzy proszą o pomoc w sprawie niezamykania ulicy Sojki na czas remontu ulic Aluchny Emelianow i Franciszka Szafranka. Zapytał, czy to jest prawda, a jeżeli tak, to czy można tę decyzję wstrzymać.

2016-12-28

interpelacja

12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.

2016-07-11

interpelacja

11. dot. organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima

2016-06-30

interpelacja

10. dot. odpowiedzi na interpelacje

2016-06-29

interpelacja

9. dot. przesunięcia interpelacji na początek sesji.

2016-04-29

interpelacja

8. dot. ul. Sportowej.

2016-04-28

interpelacja

7. dot. przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Gdyńskiej z ulicą Sułkowskiego.

2016-04-27

interpelacja

6. dot. portretów Honorowych Obywateli Miasta Słupska

2015-10-28

interpelacja

5. dot. braku przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Gdyńskiej oraz na drodze prowadzącej do Izby Wytrzeźwień.

2015-10-15

interpelacja

4. dot. potrzeby utworzenia parkingu w pobliżu ciągu handlowego przy ul. Gdańskiej

2015-06-02

interpelacja

3. dot. propozycji wyeksponowania wizerunków Honorowych Obywateli Miasta Słupska oraz umożliwienia odwiedzającym Słupsk i Ratusz dokonywania wpisów w pamiątkowej księdze Słupska.

2014-12-18

interpelacja

2. dotyczy informacji na temat oszczędności wynikających z powst ania Zarządu Infrastruktury Miejskiej

2014-12-17

interpelacja

1. w związku z kończącą się inwestycją szpitala psychiatrycznego

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe