Wybory w Powiecie Słupskim

2018-11-28

Przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Powiatu.

W wyborach do Rady Powiatu w okręgu 3, który obejmuje Gminę Słupsk, mandat uzyskało 4 Radnych.
Marek Kołtun uzyskał 790 głosów, Zbigniew Kamiński uzyskał 785 głosów, Zdzisław Kołodziejski uzyskał 1 127 głosów oraz Aldona Szostakiewicz uzyskała 373 głosów.
W innych okręgach mandaty otrzymali:
W okręgu 1:
Maria Janusz, Grzegorz Grabowski, Marcin Kowalczyk, Anna Pietrzak, Piotr Basarab.
W okręgu 2:
Konrad Tymecki, Paweł Gonera, Teresa Janusewicz, Rafał Konon.
W okręgu 4:
Sławomir Ziemianowicz, Andrzej Wojtaszek, Paweł Lisowski, Ryszard Hendryk, Żaneta Jaworska.
W okręgu 5:
Jan Olech, Andrzej Tyszkiewicz, Barbara Madejczyk.