1 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

2018-11-21

Zapraszamy na 1 w tej kadendęcij sesję nowej Rady Miejskiej w Słupsku, której głównym tematem będzą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowej kadencji.

Porządek obrad

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego.

5. Ślubowanie Wójta, Burmistrza.

6. Zakończenie obrad I Sesji Rady.