Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 86 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 86 w sprawie […] Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 odpady opłaty
odpady opłaty
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 96 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 …odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty 96 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości […] i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 125 — 125 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. …uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. Uchwała Nr XXIV/347/12 przedszkole przedszkola […] opłaty
opłaty przedszkola
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 202 — 202 — w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) …Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2015.4297) pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin opłaty
opłaty pomoc społeczna
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 204 — 204 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
7. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 200 — 200 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania …18/15 200 200 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania opłaty opłaty parkowanie…
opłaty parkowanie
8. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 201 — 201 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku opłaty opłaty
opłaty
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 258 — 258 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości SOSiR sport […] opłaty
opłaty sport
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 277 — 277 — w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol opłaty pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-03-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, podatki i opłaty, omówienie sposobu kontroli i nadzoru nad inwestycjami. 2015-04-24 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, analiza…
2. Komisja Edukacji …Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie […] materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury. Zaopiniowanie wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul.Zielonej w Słupsku. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na […] wizyta w „Spichlerzu Białym” nowym obiekcie wystawienniczym Muzeum Pomorza Środkowego. Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska za korzystanie z…
3. Komisja Rewizyjna …rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wprowadzenia we wrześniu 2015 r. zmian w wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do zasobów komunalnych miasta Słupska, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego […] działaniami w zakresie określenia wysokości odpłatności za mienie komunalne oddane w zarząd SOSiR oraz bezzasadnego zawyżania kosztów opłaty za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. 10.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 57/16). Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za…
2. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 3/2…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …w oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr […] 53/2), w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej…
6. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 2/14…
7. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 4/10…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników