Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedszkola

Uchwały

Wyniki 1–10 z 25
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 81 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 …10/1 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 W sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 81 w […] sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Słupsku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 / U81 przedszkole przedszkola
przedszkola
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk / U66 …10/18 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk 66 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk […] U66 budżet przedszkole przedszkola finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse przedszkola
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …13/24 123 123 - w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
oświata przedszkola wynagrodzenia
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 124 — 124 — w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 33. …13/22 124 124 - w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 33. nazwa przedszkola
przedszkola
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 125 — 125 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. …w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk. Uchwała Nr XXIV/347/12 przedszkole przedszkola opłaty…
opłaty przedszkola
6. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 261 — 261 — w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …22/3 261 261 - w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. przedszkola
przedszkola
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 275 — 275 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” …Słupska” MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola
oświata przedszkola współpraca regionalna
8. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 420 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk / U:420 …w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk 420 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w […] Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk / U:420 opłaty opłaty przedszkola
opłaty przedszkola
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 446 — w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …37/16 W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz […] dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 446 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za […] każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia przedszkola
przedszkola
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 439 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …rok 439 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata przedszkola
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
14. w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr 19
2015-04-29 …w sprawie forda mondeo stojącego przy Przedszkolu Miejskim nr…
2.
Paweł Szewczyk
21. dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 24.
2015-12-29 …dot. urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr…
3.
Beata Chrzanowska
6. dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi
2015-05-28 …dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi…
4.
Beata Chrzanowska
34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
2017-08-25 …interpelacja 2017-08-25 34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk…
5.
Anna Mrowińska
46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018
2017-05-23 …interpelacja 2017-05-23 46. dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok szkolny 2017/2018…
6.
Bogusław Dobkowski
110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
2017-11-27 …interpelacja 2017-11-27 110. dot. uzasadnienia potrzeby budowy nowego przedszkola
7.
Anna Rożek
94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta
2018-03-02 …interpelacja 2018-03-02 94. dot. łącznika wzdłuż płotu przedszkola na ulicy Zygmunta Augusta…
8.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież szkoły podstawowe, gimnazja, licea przedszkola
9.
Bogusław Dobkowski
141. dot. wymiany pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19
2018-07-18 …dot. wymiany pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego Nr…
10.
Bogusław Dobkowski
3. dot. zalewania wodami opadowymi dojścia i podwórka Przedszkola nr 12 "Niezapominajka"
2018-11-30 …interpelacja 2018-11-30 3. dot. zalewania wodami opadowymi dojścia i podwórka Przedszkola nr 12 "Niezapominajka" przedszkola woda i ścieki…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników