Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Edukacji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-28
2018-12-19
8:00
Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.

Komisja Finansów

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-20
9:00
Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-21
12:00
Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-21
9:00
Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok. 5. Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-18
12:00
Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie dostępności dróg dojazdowych do firm usytuowanych przy ul. Borchardta od ul. Portowej w Słupsku. 5. Sprawy bieżące.

Komisja Spraw Społecznych

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-18
9:00
Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące.