Wyniki wyszukiwania dla tagu: sport

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/52/15 — zmieniająca Uchwałę Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej / U52 …promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej / U52 Uchwała Nr XLI/589/13 promocja miasta sport sport
sport
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 153 — 153 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/718/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie budowy „Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku” …roku w sprawie budowy „Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku” Uchwała Nr LVI/718/06 List intencyjny sport inwestycje sport
inwestycje sport
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 154 — 154 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/358/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” …w Słupsku z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” Uchwała Nr XXV/358/08 sport inwestycje sport
inwestycje sport
4. Sesja nr 17 z dnia
2015-11-12
Uchwała nr 186 — 186 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok …17/2 186 186 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok budżet lodowisko sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet sport
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 203 — 203 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. …finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. Uchwała Nr XLI/589/13 budżet sport finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse sport
6. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 232 — 232 — w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku …20/10 232 232 - w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku Statut sport budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet sport
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 258 — 258 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości SOSiR sport
opłaty sport
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …32/3 382 - w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości […] sport opłaty sport
opłaty sport
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …wykonanie budżetu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport alkohol niepełnosprawni transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
10. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 594 — w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej …przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej sport
sport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Sprawy regulaminowe. Omówienie najistotniejszych wniosków wynikających z „Białej księgi – oceny realizacji inwestycji pn.”Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” w Słupsku w latach 2008-2014”. Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego…
2. Komisja Edukacji …dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji, wniosek […] lata 2015-2020, sprawy bieżące. 2015-02-17 9:00 Sprawy regulaminowe, prezentacja Programu Rozwoju Kultury oraz Sportu Miasta Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza […] sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące. 2015-04-17 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w […] z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie udzielenia odpowiedzi na piśmie i wydania decyzji administracyjnej […] Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką – Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niedopełnienia obowiązków nadzoru nad podległą jednostką…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. (druk nr 57/18) Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w…
2. XVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2015-11-04 …Czubak pracuje jako dowódca zastępu w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, interesuje się sportem (jak na rekordzistę Polski w biegu na 400m przystało) i podróżami…
3. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …zmian w budżecie Miasta Słupska, zabezpieczenia  środków finansowych na promocję miasta poprzez sport, likwidacji Biura Urbanistycznego, przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”, regulaminu udzielania dotacji  na…
4. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/27). Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 53/28). Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w I…
5. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
6. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
7. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
8. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
9. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
10. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia o przetargach, powołanie komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzęt […] w oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; Spółki – m.in.: sprawy związane z nadzorem właścicielskim; Sprawy obywatelskie – m.in.: sprawy dotyczące konsultacji społecznych, ogłoszenia otwartych konkursów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
31. dot. ograniczonego dostępu mieszkańców do korzystania z pływalni przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
2016-02-16 …dot. ograniczonego dostępu mieszkańców do korzystania z pływalni przy Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji…
2.
Marcin Sałata
2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen
…dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen…
3.
Tadeusz Bobrowski
27. w związku z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania?
2017-01-25 …z kolejnymi doniesieniami do prokuratury o prawdopodobnym wycieku środków finansowych przeznaczonych przez Miasto Słupsk na promocję poprzez sport, zapytał, czy Prezydent Miasta planuje jakieś działania…
4.
Zbigniew Wojciechowicz
15. Radny powiedział, że z tego, co wie, w tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego byłoby to mniejsze obciążenie dla Miasta. Zapytał, dlaczego „Indygo” to wykonuje i pracownikami SOSiR-u
2016-12-28 …tej chwili Fundacja „Indygo” wykonuje usługi związane z prowadzeniem sztucznego lodowiska na Placu Zwycięstwa – pracownikami Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zapytał, czy tak jest, i czy sam SOSiR nie może wykonywać tej usługi. Zdaniem radnego…
5.
Aldona Żurawska
1. dot. naprawy sprzętu sportowego w parku im. Ireny Sendlerowej
2018-06-11 …dot. naprawy sprzętu sportowego w parku im. Ireny Sendlerowej sport
6.
Daniel Jursza
18.dot. przywrócenia Wydziału Sportu w strukturach Urzędu Miejskiego
2018-09-27 …18.dot. przywrócenia Wydziału Sportu w strukturach Urzędu Miejskiego sport
7.
Kazimierz Czyż
26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia
2018-09-26 …26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia sport młodzież dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
8.
Anna Rożek
5.dot. dostępności torów pływackich na słupskiej pływalni dla klientów indywidualnych
2018-12-13 …interpelacja 2018-12-13 5.dot. dostępności torów pływackich na słupskiej pływalni dla klientów indywidualnych sport
9.
Anna Rożek
6.dot. danych o liczbie dzieci w szkołach pływania korzystających z cen preferencyjnych pływalni przy ul. Szczecińskiej oraz meldunku
2018-12-14 …preferencyjnych pływalni przy ul. Szczecińskiej oraz meldunku dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników