Informacje ogólne

Radna miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 1964-03-01, Słupsk
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: nauczyciel — Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018
Członkini komisji:

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 466
Okręg: nr 3

Kontakt:
b.chrzanowska@um.slupsk.pl
693 390 208

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radna źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Finansów, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
640
Nieobecność
4

Oddane głosy

Za
586
Przeciw
23
Wstrzymał się
30
Głos nieoddany
1
Nieobecny
4
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 644 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 644 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku Uchwalono
prezydent skargi
2. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 643 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska Uchwalono
prezydent skargi
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 641 — w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
4. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 640 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Uchwalono
statut
5. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 639 — w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 638 — w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku Uchwalono
radni
7. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 637 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok Uchwalono
alkohol pomoc społeczna
8. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 636 — w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego Uchwalono
zdrowie
9. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 635 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Uchwalono
dzieci
10. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 634 — w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 Uchwalono
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Ostatnia aktywność

2018-01-10

interpelacja

36. dot. doniesień prasowych nt. możliwości wybudowania fabryki maczki rybnej w bliskim sąsiedztwie Słupska

2017-11-13

interpelacja

35. dot. możliwości jednoczesnej realizacji zadań objętych Słupskim Budżetem Partycypacyjnym: edycja 2018 (budowa okólnej bieżni o nawierzchni tartanowej o dł. 200 m — cztery tory) i 2017 (budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ZSP nr 1)

2017-08-25

interpelacja

34. dot. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk

2017-06-28

interpelacja

33. Radna zawnioskowała o wymalowanie pasów wyznaczających przejście dla pieszych u zbiegu ulic Gdyńskiej i Sułkowskiego. Zwróciła uwagę, że tam kiedyś przejście było, ale w jakiś sposób zniknęło. Dodała, że w sezonie letnim, w czasie wakacji więcej osób będzie tamtędy przechodzić, kierując się do parku, w którym odbywa się wiele imprez, więc sprawa jest pilna.

2017-06-07

interpelacja

32. dot. rozważenia likwidacji ronda na skrzyżowaniu ulic: Kaszubskiej, Armii Krajowej, Świętego Piotra i Obrońców Wybrzeża.

2017-06-05

interpelacja

31. dot. dodatku specjalnego dla Zastępcy Prezydenta Miasta zajmującego się zadaniem budowy słupskiej hali widowiskowo-sportowej.

2017-03-07

interpelacja

30. dot. konieczności naprawy nawierzchni drogi dojazdowej na działce przy skrzyżowaniu ulic Dunikowskiego i Szczecińskiej od strony stacji paliw

2017-03-06

interpelacja

29. dot. realizacji uchwały Rady Miejskiej dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania

2017-01-25

interpelacja

28. Radna, odnosząc się do medialnych informacji o planach likwidacji zatok autobusowych zapytała: kto i kiedy organizował i przeprowadził konsultacje w sprawie likwidacji zatok autobusowych? Czy zasadna jest taka koncepcja? Czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta?

2016-11-15

interpelacja

27. dot. doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szczecińskiej, na wysokości CKP

2016-11-04

interpelacja

26. dot. terenu zagospodarowanego niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

2016-09-29

interpelacja

25. dot. standaryzacji zatrudnienia obsługi i administracji w oświacie

2016-09-28

interpelacja

24. dot. skrzyżowania na wysokości "Pomorzanki" i ul. Koszalińskiej

2016-09-14

interpelacja

23. dot. funkcjonowania Słupskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

2016-07-01

interpelacja

22. dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych

2016-06-30

interpelacja

21. dot. Komisji Edukacji

2016-06-29

interpelacja

20. dot. interpelacji z 25.11.2015

2016-06-27

interpelacja

19. dot. możliwości wprowadzenia zmiany przebiegu trasy linii autobusowych nr 11, 8 i 18

2016-05-25

interpelacja

18. dot. budowy nowego osiedla

2016-05-09

interpelacja

17. dot. szkoleń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie art. 2373 kodeksu pracy

2016-03-30

interpelacja

16. dot. tymczasowych rond na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Chrobrego oraz na ul. Kaszubskiej.

2016-02-26

interpelacja

15. dot. przygotowania informacji dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników łączonych lub likwidowanych szkół

2016-01-07

interpelacja

14. dot. kosztów wprowadzenia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku lat 6.

2015-11-25

interpelacja

13. dot. sytuacji ulicy przy skrzyżowaniu ulicy Dunikowskiego i Szczecińskiej

2015-11-12

interpelacja

12. dot. planowanej podwyżki opłat za parkowanie w Słupskiej Strefie Płatnego Parkowania.

2015-10-16

interpelacja

11. dot. informacji nt. szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r.

2015-09-25

interpelacja

10. dot. rozważanego utworzenia tzw. Centrum Usług Wspólnych

2015-09-11

interpelacja

9. dot. możliwości rozwiązania problemu związanego ze stanem technicznym nawierzchni drogi na ulicy Fabrycznej

2015-09-03

interpelacja

8. dot. etapu realizacji zadania "Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce 90/15 w obrębie 9 na odcinku pomiędzy ulicami Batorego i Sobieskiego"

2015-09-02

interpelacja

7. dot. poleceń wyjazdu służbowego wydanych w okresie od 1 kwietnia do 2 września 2015 r.

2015-05-28

interpelacja

6. dot. projektu przedszkoli z oddziałami bilingwalnymi

2015-04-18

interpelacja

5. dot. wykazu dokumentów księgowych

2015-04-17

interpelacja

4. dot. funkcjonowania klasy Dobrego Smaku

2015-04-01

interpelacja

3. dot. wyjazdów służbowych pracowników oraz kosztów z tym związanych

2015-03-25

interpelacja

2. dot. składów komisji konkursowych na stanowiska w JST i jednostkach podległych

2015-01-28

interpelacja

1. dot. Teatru Lalki „Tęcza” i kontroli przeprowadzonej 29 maja 2012 r.

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe