Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 76 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 101 — w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 …w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5. 101 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/82/15 Rady Miejskiej […] w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku przy ul. Karola Szymanowskiego 5 / U101 zmiana szkolnictwo oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla […] uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 429 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 …36/10 W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 429 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia […] dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 551 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku …42/5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 551 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka […] w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 563 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Słupsku …42/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 563 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku w Branżową Szkołę I […] Stopnia nr 5 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 247 — 247 — w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13, zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. …21/10 247 247 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura […] Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 565 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Słupsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Słupsku …42/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Słupsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 565 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w […] Słupsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 w Słupsku szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 442 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …37/12 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 442 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe…
oświata szkoły
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 245 — 245 — w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku. …w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku oraz utworzenia centrum kształcenia […] zawodowego i ustawicznego pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 282 — 282 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 …w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/743/18 — w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. …53/6 w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. LIII/743/18 w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2. szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Sprawy regulaminowe, informacja na temat bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, analiza obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w…
2. Komisja Rewizyjna …przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul […] zakończenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, wniosek zespołu kontrolnego o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i […] wojskowego w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przestrzegania procedury wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi…
3. Komisja Edukacji …Słupska – koncepcje i zagrożenia realizacji, oraz zarys Strategii Oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, analiza rozmieszczenia szkół na terenie miasta Słupska w kontekście zmian demograficznych w ostatnim 30-leciu, informacja o ofercie zajęć na […] bieżące. 2015-08-31 13:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie sprawy naruszenia obowiązków pracowniczych przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku. 2015-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o stanie przygotowań […] szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta, wykorzystanie bazy sportowej, remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5), w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/6), w sprawie utworzenia Zespołu Szk…
2. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …nr 37/15), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punkt […] ich potwierdzenia (druk nr 37/17), w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków…
3. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3); w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach […] szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8); w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia…
4. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 25 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
46. dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku.
2016-03-09 …dot. Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku…
2.
Bogusław Dobkowski
25. dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr 10
2015-08-31 …dot. dojścia do Szkoły Podstawowej nr…
3.
Bogusław Dobkowski
61. dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych
2016-09-01 …dot. lekcji nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych…
4.
Anna Mrowińska
7. dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
2015-09-21 …dot. informacji publicznej nt. liczby krzyży chrześcijańskich oraz symboli religijnych znajdujących się w słupskich szkołach
5.
Anna Mrowińska
31. dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM
2016-11-29 …dot. szkół i placówek niepublicznych, nagród i premii przyznawanych nauczycielom/dyrektorom oraz znajomości j.obcych przez pracowników UM…
6.
Marcin Sałata
34. dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w 2016
…dot. zadań zleconych przez UM w które zaangażowane były szkoły w…
7.
Marcin Dadel
12. dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie
…dot. zarządzeń Prezydenta Miasta wysyłanych do dyrektorów szkół, podpisanych przez Z-cę Prezydenta i nie umieszczane w BIP-ie…
8.
Tomasz Lesiak
10. dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr 1
2016-04-05 …dot. sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Lutosławskiego przed Szkołą Podstawową nr…
9.
Beata Chrzanowska
22. dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
2016-07-01 …dot. naboru do szkół ponadgimnazjalnych…
10.
Marcin Dadel
6. wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej
…wniosek o udostępnienie mieszkańcom bieżni i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 3 przy ul. Zaborowskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników