Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 18 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 …4/5 18 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 Program współpracy organizacje pozarządowe program współpracy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
partycypacja współpraca regionalna
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 199 — 199 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 — 2020” …18/10 199 199 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
organizacje pozarządowe partycypacja
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 616 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok …45/4 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 616 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 365 — 365 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" organizacje pozarządowe, współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku…
partycypacja współpraca regionalna
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 100 — w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 …sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
organizacje pozarządowe partycypacja
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 198 — 198 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” …18/9 198 198 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
organizacje pozarządowe partycypacja
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 390 — 390 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok …w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok organizacje pozarządowe, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …bieżące. 2015-04-21 9:00 Sprawy regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok […] na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe […] regulaminowe, szkolnictwo zawodowe w mieście – wyniki egzaminów, kierunki rozwoju, omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-10-29 14:00 Sprawy regulaminowe…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …jesienno-zimowego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-11-18 10:00 Sprawy regulaminowe, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w pionie szeroko pojętej opieki społecznej, programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta, omówienie […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące. 2017-03-22 10:00 1) sprawy regulaminowe; 2) działalność organizacji pacjenckich - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Epilepsja" oraz Stowarzyszenia…
3. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi […] Słupsk”), sprawy bieżące 2016-12-16 9:00 sprawy regulaminowe, informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w zakresie organizacji Sylwestra 2016, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Dadel
9. dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
…dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
2.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
3.
Anna Mrowińska
23. dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy
2016-10-17 …dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy…
4.
Anna Rożek
40. dot. czynszów dla organizacji pozarządowych.
2016-04-27 …dot. czynszów dla organizacji pozarządowych
5.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników