Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …4/5 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. IV/18/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska […] z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 Program współpracy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. organizacje pozarządowe program współpracy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
partycypacja współpraca regionalna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 100 — w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 …12/7 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 100 w sprawie trybu powoływania członków oraz […] organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów…
organizacje pozarządowe partycypacja
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 172 — 172 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. …dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. porozumienie współpraca regionalna współpraca…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 198 — 198 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” …18/9 198 198 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje
organizacje pozarządowe partycypacja
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 199 — 199 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 — 2020” …18/10 199 199 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski […] organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe partycypacja
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 365 — 365 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" organizacje pozarządowe, współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku…
partycypacja współpraca regionalna
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 390 — 390 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok …w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok organizacje pozarządowe, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 582 — w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych …petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z […] petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z…
komunikacja miejska
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 616 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok …45/4 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 616 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
10. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/6 — w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. …organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Sprawy regulaminowe, plan wykorzystania środków europejskich na lata 2014-2020 – główne projekty, organizacja ich przygotowania, realizacja, rozliczenia, zaopiniowanie projektów uchwał, sprawy bieżące. 2015-12-18 9:00 Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na […] Wodnego „Trzy Fale”. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2017-09-22 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Gospodarki Komunalnej Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, organizacja i funkcjonowanie komunalnych firm użyteczności publicznej, modernizacja i budowa infrastruktury komunalnej, ochrona środowiska naturalnego człowieka…
3. Komisja Edukacji …Sprawy regulaminowe, prezentacja działalności PTSS „Sprawni-Razem” na terenie miasta Słupska z okazji XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata […] sprawy bieżące. 2015-04-21 9:00 Sprawy regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na […] budżetu na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 5) sprawy bieżące. 2017-04-13 13:00 Sprawy regulaminowe. Omówienie projektowanych zmian w organizacji ruchu: - Bulwary - ulice: Dominikańska, Mostnika, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, - ulice: Długa, Ogrodowa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka, - ulice: Szafranka […] Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie oceny bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta oraz przedstawienie projektów zmian organizacji ruchu planowanych do wdrożenia w 2018 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych…
5. Komisja Rewizyjna …skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy […] skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie […] Słupsk”), sprawy bieżące 2016-12-16 9:00 sprawy regulaminowe, informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w zakresie organizacji Sylwestra 2016, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w…
6. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej, ochrona zdrowia, wspieranie organizacji samopomocowych, rozwiązywanie problemów wynikających z bezrobocia. 2014-12-19 11:00 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji do Rady […] okresu jesienno-zimowego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-11-18 10:00 Sprawy regulaminowe, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w pionie szeroko pojętej opieki społecznej, programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące. 2017-03-22 10:00 1) sprawy regulaminowe; 2) działalność organizacji pacjenckich - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Epilepsja" oraz Stowarzyszenia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …punktów katechetycznych (druk nr 3/3), w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 3/8), w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub…
2. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5); w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13); w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy…
3. Znamy daty wyborów samorządowych 2018-08-14 …dniu poprzedzającym wybory, czyli 19.10 o godz. 24. Wszystkie partie polityczne, a także koalicje, stowarzyszenia i organizacje mogą tworzyć komitety wyborcze. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE będzie się przyglądać z uwagą działaniom wyborczym w Słupsku, a…
4. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członk […] Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 2/9); 10) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 2/10); 11) w sprawie szczegółowych warunków i…
5. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
6. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
7. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
8. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
9. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
10. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania […] komisji przetargowych, zamówienia publiczne; Sport – m.in.: praca jednostek sportowych oraz sprawy dotyczące zarządzania nimi, organizacja wydarzeń sportowych, ustalenie cen użytkowania sprzętów oraz obiektów należących do Słupskiego Ośrodka Sportu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
40. dot. czynszów dla organizacji pozarządowych.
2016-04-27 …dot. czynszów dla organizacji pozarządowych…
2.
Anna Rożek
67. Radna zwróciła się o udostępnienie kosztorysu zmian drogowych, organizacji ruchu drogowego na osiedlu Słowińskim
2017-02-22 …Radna zwróciła się o udostępnienie kosztorysu zmian drogowych, organizacji ruchu drogowego na osiedlu Słowińskim…
3.
Marcin Dadel
9. dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
…dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym…
4.
Marcin Dadel
20. dot. informowania mieszkańców o planowanych zmianach organizacji ruchu
…dot. informowania mieszkańców o planowanych zmianach organizacji ruchu…
5.
Jan Lange
3. dot. organizacji pracy ZIM-u
2015-06-24 …dot. organizacji pracy ZIM-u…
6.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
7.
Anna Mrowińska
13. dot. organizacji Dnia Dziecka oraz odpowiedzi Prezydenta na interpelację dot. Wyjazdu na Oslo Pride 2016.
2016-06-29 …dot. organizacji Dnia Dziecka oraz odpowiedzi Prezydenta na interpelację dot. Wyjazdu na Oslo Pride…
8.
Anna Mrowińska
23. dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy
2016-10-17 …dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy…
9.
Anna Mrowińska
27. dot. umów zawartych między Miastem Słupsk oraz podległymi mu organizacjami a stowarzyszeniami "Indygo" oraz "Inspiracje"
2016-11-08 …dot. umów zawartych między Miastem Słupsk oraz podległymi mu organizacjami a stowarzyszeniami "Indygo" oraz "Inspiracje…
10.
Anna Mrowińska
28. dot. sztucznego lodowiska oraz organizacji imprezy sylwestrowej 2016/2017
2016-11-10 …dot. sztucznego lodowiska oraz organizacji imprezy sylwestrowej 2016/2017…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników