Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 350 — 350 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/21 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 348 — 348 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 272 — 272 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w […] ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 194 — 194 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją …18/11 194 194 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta […] Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
inwestycje nieruchomości podatki
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 20 — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 / U20 …w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości […] gruntowej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 2 / U20 dzierżawa nieruchomości 4/1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 113 — 113 — w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. …na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. zamiana zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 453 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/370/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej / U:453 …Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej. Uchwała Nr XXVI/370/12 Uchwała Nr XXVI/370/12 453 w sprawie uchylenia uchwały […] Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej / U:453 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 452 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki / U:452 … położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki. 452 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki / U:452 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 302 — 302 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 …wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 lokalizacja nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność