Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 53 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 408 — 408 — w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021”. …w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021”. Program gospodarowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 350 — 350 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 302 — 302 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 …wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 lokalizacja nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 227 — 227 — w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane …reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 385 — 385 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku …32/21 385 385 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 349 — 349 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Czesława Niemena …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Czesława Niemena nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 363 — 363 — w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 …wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 321 — 321 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa. …w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 320 — 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 113 — 113 — w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. …na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Świętego Piotra i Lelewela. zamiana zasoby mieszkaniowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …projektów uchwał, sprawy bieżące 2017-02-17 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja o aktualnych nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, będących w zasobach miasta Słupska; 3) omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał; 4) sprawy bieżące […] Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw, informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr.Nullo, sprawy bieżące. 2015-11-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność […] w Słupsku, sprawy bieżące, w tym: informacja o podjętych działaniach w sprawie zamiany lub wykupu przez miasto nieruchomości przy ul. Fr. Nullo, informacja dotycząca obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim […] w zakresie naruszenia praworządności oraz interesów Skarżących polegających na niewywiązywaniu się przez Prezydenta z warunków umowy użyczenia nieruchomości zawartej 21.03.2014 r, informacja dotycząca podjętych działań w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Grunwaldzkiej dot. sprzedaży…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …dotycząca regulacji prawnych oraz aktualnej sytuacji w zakresie funkcjonowania sprzedaży napojów alkoholowych w Słupsku, założenia polityki sprzedaży nieruchomości, w tym informacja o procedurze przygotowania nieruchomości do zbycia, zaopiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom […] przygotowania do sezonu zimowego, analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w aspekcie kreowania planowania przestrzennego, ocena realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od grudnia 2014 do listopada 2015, informacja dotycząca realizacji sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz mieszkaniowych w aspekcie planowania przestrzennego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
3. dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż
2014-12-30 …dot. promowania nieruchomości wystawionych na sprzedaż…
2.
Bogusław Dobkowski
89. Radny nawiązując do artykułu prasowego zamieszczonego na stronie GP24.pl informującego, że Towarzystwo im. św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak żeby placówki działały w jednym miejscu. Dodał, że wystarczy krótka odpowiedź, że to się da do września zrobić.
2017-07-01 …św. Brata Alberta nie ma pieniędzy na dokończenie remontu i przeprowadzkę schroniska dla osób bezdomnych z nieruchomości przy ulicy Leśnej na ulicę Krzywoustego wyraził nadzieję, że przed zimą sprawa będzie mogła być sfinalizowana, tak…
3.
Jerzy Mazurek
38. Radny zgłosił interpelację w sprawie Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W nawiązaniu do listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku do tego Stowarzyszenia
2017-02-22 …listu Prezydenta Miasta z 12 stycznia wystosowanym do Stowarzyszenia, cyt.: „W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji nieruchomości Miasta oddanych w użytkowanie, uprzejmie proszę o pilne...” zapytał, jakie niecne zamiary ma Prezydent Miasta w stosunku…
4.
Bogusław Dobkowski
35. dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie.
2015-10-30 …dot. wyceny nieruchomości, od których właściciele płacą wieczyste użytkowanie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników