Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 172 — 172 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. …organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. porozumienie transport komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 63 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM komunikacja miejska spółki skargi…
komunikacja miejska skargi spółki
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 582 — w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych …w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych komunikacja miejska
komunikacja miejska
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej …40/30 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej 521 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej opłaty…
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Szewczyk
35. dot. wifi w komunikacji miejskiej
2016-10-26 …dot. wifi w komunikacji miejskiej
2.
Marcin Sałata
25. dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu
…dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu…
3.
Bogusław Dobkowski
58. dot. komunikacji miejskiej oraz PKP
2016-06-29 …dot. komunikacji miejskiej oraz PKP…
4.
Tadeusz Bobrowski
38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o.
2017-12-07 …interpelacja 2017-12-07 38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o…
5.
Bogusław Dobkowski
57. dot. braku dojścia m.in. do przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Hubalczyków, obok Szpitala
2016-06-17 …dot. braku dojścia m.in. do przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Hubalczyków, obok Szpitala…
6.
Robert Danielkiewicz
19.-21. dot.: 1) punktów darmowego dostępu do internetu: w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych, 2) ulg w przewozach komunikacją miejską dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodzin, 3) sposobu uzasadniania nierealizowania zadań inwestycyjnych
2017-10-25 …darmowego dostępu do internetu: w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych, 2) ulg w przewozach komunikacją miejską dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodzin, 3) sposobu uzasadniania nierealizowania zadań inwestycyjnych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników