Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 87
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/32/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …5/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska V/32/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium…
prezydent skargi
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/33/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 …5/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku V/33/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora […] Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi
pomoc społeczna skargi
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/62/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 …9/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska IX/62/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 skarga prezydent skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/63/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …9/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora […] przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji IX/63/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę […] jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM skargi spółki komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi spółki
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 83 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 …10/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 83 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 prezydent skarga skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 84 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 …10/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska 84 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 prezydent skarga skargi prezydent głównie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 132 — 132 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/3 132 132 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 133 — 133 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …13/5 133 133 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku MOPR skarga skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 134 — 134 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …13/17 134 134 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 135 — 135 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …13/18 135 135 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi
prezydent skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Komisji, złożenie do Rady wniosku o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 2015-01-16 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg […] szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora […] Sprawy regulaminowe, ustalenie planu pracy Komisji na 2015 rok. 2015-02-13 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg…
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …sprawy bieżące. 2015-01-23 13:00 Sprawy regulaminowe, zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 13 i 13a), sprawy bieżące…
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-18 12:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …i flagi Miasta Słupska (druk nr 57/13); w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 57/14). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 57/19). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp…
2. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …mieszkańców miasta. Ogłoszą również, kto jest przewodniczącym nowej Komisji Statutowej oraz złożą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły […] Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 36/11); w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (druk nr 36/3); w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany […] Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” (druk nr 36/15); w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 36/13A, druk nr 36/13B); w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie…
3. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Miasta Słupska (druk nr 3/9), w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/10), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 3/25), w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady…
4. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (druk nr 37/10), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/25), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk […] nr 37/26), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/27), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/28), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska […] druk nr 37/29), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/30), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/31), w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/24). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr […] 53/25). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 53/26). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/27). Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego…
6. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …w uchwale Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 4/16). Odczytanie interpelacji i zapytań. Sprawy bieżące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników