Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 161
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/8/14 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 / U8 …U8 Zał. 1 Zał. 2 - wykaz przedsięwzięć Zał. 3 - tabela Zał. 3 - uzasadnienie wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/16/14 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 / U16 …U16 Zał. 1 Zał. 2 Zał. 3 - tabela Zał. 3 - uzasadnienie budżet wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/38/15 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U38 …nr 1 Zał. nr 2 Zał. nr 3 - tabela Zał. nr 3 - uzasadnienie VII/38/15 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/51/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/677/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych / U51 …emisji obligacji komunalnych / U51 Zadania inwestycyjne 2014-2015 Uchwała Nr L/677/14 Zał. do Uchwały Nr L/677/14 obligacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/50/15 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U50 …Zał. nr 1 Zał. nr 2 Zał. nr 3 - tabela Zał. nr 3 - uzasadnienie wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 74 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. / U74 …Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. / U74 sprawozdanie finansowe SPMZOZ finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
finanse zdrowie
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 66 — w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk / U66 …Słupsk 66 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk / U66 budżet przedszkole przedszkola finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse przedszkola
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 71 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015 — 2030 / U71 …w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015 - 2030 / U71 Wykaz przedsięwzięć Uzasadnienie wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 94 — w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 …w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 / U94 wieloletnia prognoza finansowa finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 104 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 …zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Robert Kujawski
12. dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych
2016-09-28 …dot. sytuacji słupszczanki obciążonej kwotą 70 tys. zł z tytułu zaległości czynszowych 2016-09-28 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
2.
Bogusław Dobkowski
149. dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków
2018-10-01 …dot. estetyki Słupska i bezmyślnych wydatków 2018-10-01 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
3.
Beata Chrzanowska
46.dot. kosztu (w tym poniesionego przez Miasto Słupsk) publikacji "Życie regionów", który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r.
2018-10-12 …który stanowił dodatek specjalny gazety "Rzeczpospolita", wydania z 4 października 2018 r. kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia opłaty finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
4.
Paweł Szewczyk
14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G
2018-12-09 …14.dot. dochodów proponowanych w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2019 r. w dziale 926.92604-SOSIR-0830/G finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
5.
Anna Rożek
8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta
2018-12-16 …8.dot źródeł finansowania i terminu przeprowadzenia remontu ulicy Zygmunta Augusta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Anna Rożek
9. dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania
2018-12-17 …dot. umowy z wykonawcą oraz budynku stawianego przy ul. Długiej oraz montażu finansowego tego zadania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Jacek Szaran
1.dot. sprzedaży nieruchomości (ogródków) — działka użytkowana przez mieszkańców ul. Borhardta
2019-01-14 …1.dot. sprzedaży nieruchomości (ogródków) - działka użytkowana przez mieszkańców ul. Borhardta nieruchomości głównie mieszkania, grunty finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników